Процедура подання документів іноземцями та особами без громадянства до приймальної комісії

На навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра за акредитованими спеціальностями приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою.

Для вступу до університету іноземці та особи без громадянства  проходять вступне випробування (співбесіду) з конкурсних предметів, затверджених «Правилами прийому до НФаУ» на поточний навчальний рікб згідно з діючим законодавством.

Іноземці та особи без громадянства особисто подають до приймальної комісії власноруч заповнену заяву на ім’я Ректора та анкету встановленого зразка у паперовій формі.

До заяви Іноземець та особа без громадянства  надає наступні документи:

1) документ (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (ступінь), на основі якого здійснюється вступ;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським закладом вищої освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання Іноземця список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

  • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зарахування Іноземців за програмою доуніверситетської освіти  НФаУ, з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

image_pdfimage_print