Процедура подання документів іноземцями та особами без громадянства до приймальної комісії

Перелік документів для вступу іноземця до Національного фармацевтичного університету:

1) оригінал та копія паспортного документа іноземця;

2) документ (оригінал та його нотаріально засвідчена копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на базі якого здійснюється вступ;

3) додаток до документа (оригінал та його нотаріально засвідчена копія) про раніше здобутий освітній ступінь, на базі якого здійснюється вступ;

4) академічна довідка, видана іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

5) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім освітнім ступенем вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня бакалавра та магістра;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) анкета встановленого зразка;

8) свідоцтво про закінчення програми доуніверситетської освіти;

9) копія документа про народження;

10) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;

11) медичний сертифікат про стан здоров’я, виданий не пізніше ніж за два місяці до вступу;

12) 10 фотокарток розміром 30х40 мм;

13) копія посвідчення закордонного українця (для осіб, які мають статус закордонного українця).

Документи, зазначені у пунктах 1-5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані відповідною установою України за кордоном.

  

Print Friendly, PDF & Email