Процедура проведення ліцензійних іспитів

На іспиті можуть бути присутні лише студенти, які за поданням деканату отримали ідентифікаційний код в Центрі Тестування (ЦТ).

Студенти входять до аудиторії в присутності представника ЦТ в алфавітному порядку їх прізвищ відповідно до списків, і отримують персональний бланк відповідей. Власні речі, окрім олівця та гумки, в екзаменаційну аудиторію не вносяться. Студенти ідентифікуються на підставі залікової книжки чи паспорту.

Студенти займають місця в аудиторії через одне посадочне місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого. Кількісний та персональний розподіл студентів між екзаменаційними аудиторіями затверджується відповідальними особами НФаУ та ЦТ не пізніше, ніж за 2 тижні до іспиту.

Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент має вписати в його обкладинку свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету вписати до свого бланку відповідей. Екзаменаційні буклети під час іспиту з аудиторії не виносяться.

Під час ліцензійного іспиту студент не може покидати аудиторію без дозволу. Для виняткових випадків передбачена наявність додаткових місць у першому ряду аудиторії, на які пересаджуються студенти, яким дозволялося виходити з аудиторії під час іспиту. Студенти, які вийшли з аудиторії без дозволу представника ЦТ, до аудиторії повторно не впускаються.

Наявність допоміжних матеріалів у студентів є підставою для припинення складання ними іспиту.

Впродовж тестового іспиту в аудиторії постійно присутні лише представник ЦТ, представник деканату або представник адміністрації навчального закладу.

Після закінчення роботи студент має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх екзаменатору та покинути аудиторію.

Представник ЦТ має перевірити комплектність екзаменаційного буклету та бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному в присутності представника навчального закладу.

У випадку відповідності комплекту бланки передаються до ЦТ для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються в університеті, де централізовано зберігаються протягом 30 днів. Бланки відповідей студентів зберігаються в ЦТ протягом 1 року.

У випадку некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклету номеру, внесеному до персонального бланку студента, представником НФаУ та представником ЦТ складається та підписується акт невідповідності. Даний екзаменаційний комплект (екзаменаційний буклет та бланк відповідей студента) передаються до ЦТ.

Після проведення тестового іспиту по кожній аудиторії складається Акт проведення іспиту, що підписується двома сторонами.

Print Friendly, PDF & Email