Процедура проведення вступних випробувань (співбесіди)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Регламент співбесіди становить 15 хв. на кожного абітурієнта.

Співбесіду з відповідних дисциплін проводять члени приймальної комісії, затверджені наказом ректора зі створення та затвердження складу підрозділів приймальної комісії.

Абітурієнт у процесі співбесіди отримує не менше 3-х питань.

Відповідь абітурієнта оцінюється: «рекомендується до зарахування за результатами співбесіди» або «не рекомендується до зарахування за результатами співбесіди».

Рішення «рекомендується до зарахування за результатами співбесіди» приймається у разі, якщо абітурієнт дав правильну відповідь; проявив вміння логічно мислити і вільно володіє науковою термінологією.

Рішення «не рекомендується до зарахування за результатами співбесіди» приймається у разі, якщо знання абітурієнта виявилися незадовільними: у відповідях були допущені істотні помилки; абітурієнт не вміє чітко сформулювати свою відповідь.

Рішення комісії за підсумками співбесіди приймається у день його проведення на загальному засіданні приймальної комісії після завершення співбесіди з усіма абітурієнтами, які брали участь у співбесіді цього дня.

Рішення комісії щодо рекомендації до зарахування оголошується абітурієнтам в день проведення вступного випробування. За результатами вступного випробування членами приймальної комісії заповнюється відомість вступного випробування для кожної окремо взятої спеціальності, освітньої програми, освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання.

Після проведення співбесіди, на абітурієнтів, які отримали статус «рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди» складається протокол рекомендації до зарахування на загальних зборах членів приймальної комісії.

В системі ЄДБО МОН України, член приймальної комісії змінює статус абітурієнта «допущений до вступних випробувань» на «рекомендований до зарахування».

Рекомендований до зарахування абітурієнт разом з членом приймальної комісії оформлює типовий договір на надання університетом освітніх послуг (завірений юридичною службою НФаУ) у 3-х примірниках, де вказується термін навчання, вартість контракту і порядок оплати (за семестр, за рік). Після ознайомлення з усіма пунктами контракту на навчання, абітурієнт проставляє свій особистий підпис, тим самим приймаючи до уваги та виконання всіх умов, прописаних у даному юридичному і фінансовому документі, що діють протягом усього періоду навчання у НФаУ.

Після оформлення договору на навчання, на загальних зборах членів приймальної комісії, складається протокол зарахування абітурієнтів до числа здобувачів вищої освіти НФаУ. Даний протокол є підставою до зарахування на навчання у НФаУ.

У ЄДБО МОН України змінюється статус кандидата «рекомендований до зарахування» на статус «здобувач вищої освіти». У даній електронній базі формується наказ на зарахування  абітурієнтів до контингенту здобувачів вищої освіти НФаУ.

Предмети, що включені до співбесіди

Попередній освітній рівень Спеціальність Освітній ступінь Освітня програма Навчання українською мовою Навчання англійською мовою Навчання російською мовою
        предмети

 

 

 

 

 

Повна загальна

середня освіта

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація Українська мова, хімія Англійська мова, хімія Російська мова, хімія
224 Технології медичної діагностики та лікування

Бакалавр

 

 

 

 

 

Лабораторна

діагностика

Українська мова, біологія Відсутня пропозиція Російська мова, біологія
162 Біотехнології та біоінженерія бакалавр Біотехнологія Українська мова, біологія Відсутня пропозиція Російська мова, біологія

Напрям підготовки 6.120102

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування магістр

Лабораторна

діагностика

Мікробіологія, біохімія (на мові навчання) Відсутня пропозиція Мікробіологія, біохімія (на мові навчання)

Базова вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання) Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання) Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання)

Повна вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання) Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання) Фармацевтична хімія, фармакологія (на мові навчання)
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація» 226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація Українська мова, хімія Англійська мова, хімія Російська мова, хімія
Базова або повна вища освіта за галуззю знань: «Біологія», «Фармація», «Медицина» 224 Технології медичної діагностики та лікування бакалавр Лабораторна діагностика Мікробіологія, біохімія (на мові навчання) Відсутня пропозиція Мікробіологія, біохімія (на мові навчання)
Базова або повна вища освіта будь-якої галузі знань 073 Менеджмент магістр Якість, стандарти-зація та сертифікація Предмети за фахом (на мові навчання) Предмети за фахом (на мові навчання) Предмети за фахом (на мові навчання)

 

Print Friendly, PDF & Email