Програми фахових вступних випробувань при вступі до магістратури

 1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 2. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 3. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» (на базі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»)
 4. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармацевтична біотехнологія» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за спеціальностями 091 «Біологія», 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація»)
 5. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Промислова біотехнологія» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за спеціальностями 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 163 «Біомедична інженерія», 181 «Харчові технології», 204 «Технології виробництва і переробки продуктів тваринництва», 208 «Агроінженерія», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація»)
 6. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 7. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 8. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Логістика» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 9. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 10. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармація» (для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.120201 «Фармація», 226 «Фармація/Фармація, промислова фармація» (ОПП «Фармація»)
 11. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Косметологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020101 «Фармація»)
 12. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Клінічна фармація», «Фармація», «Косметологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020102 «Клінічна фармація»)
 13. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Косметологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів»)
 14. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Технології фармацевтичних препаратів», «Фармація» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020103 «Технології фармацевтичних препаратів»)
 15. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Клінічні дослідження» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за освітніми програмами спеціальностей галузей знань 09 «Біологія» та 22 «Охорона здоров’я»)
 16. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 17. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 18. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Оцінка технологій охорони здоров’я» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальностей 7(8).12020101 «Фармація», 7(8).12020102 «Клінічна фармація», 7(8).12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів»)
 19. Програма іспиту з іноземної мови: англійська, німецька, французька (для осіб, які мають базову або повну вищу освітуі вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня«магістр» за освітніми програмами галузей знань:01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 16 «Хімічна та біоінженерія»,22 «Охорона здоров’я»,28 «Публічне управління та адміністрування»)
Print Friendly, PDF & Email