Програми фахових вступних випробувань до магістратури

 1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 2. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 3. Програма додаткового фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 4. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» (на базі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»)
 5. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармацевтична біотехнологія» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за спеціальностями 091 «Біологія», 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація»)
 6. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Промислова біотехнологія» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за спеціальностями 102 «Хімія», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 181 «Харчові технології», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація»)
 7. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 8. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 9. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Логістика» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 10. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 11. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармація» (для осіб, які мають освітній ступінь «бакалавр» напряму підготовки 6.120201 «Фармація», 226 «Фармація/Фармація, промислова фармація» (ОПП «Фармація»)
 12. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Косметологія», «Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я», «Аналітична судова токсикологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020101 «Фармація»)
 13. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Клінічна фармація», «Фармація», «Косметологія», «Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я», «Аналітична судова токсикологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020102 «Клінічна фармація»)
 14. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Косметологія», «Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров’я», «Аналітична судова токсикологія», «Фітотерапія та нутриціологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів»)
 15. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Технології фармацевтичних препаратів», «Фармація» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020103 «Технології фармацевтичних препаратів»)
 16. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармацевтичне правознавство» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або освітній ступінь «магістр» спеціальності 7(8).12020101 Фармація, 226 «Фармація/Фармація, промислова фармація» (ОПП «Фармація»)
 17. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Клінічні дослідження» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту за освітніми програмами спеціальностей галузей знань 22 «Охорона здоров’я» та 09 «Біологія»)
 18. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 19. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
 20. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Оцінка технологій охорони здоров’я» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» спеціальностей 7(8).12020101 «Фармація», 7(8).12020102 «Клінічна фармація», 7(8).12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів»)
 21. Програма іспиту з іноземної мови: англійська, німецька, французька (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами галузей знань: 22 «Охорона здоров’я», 16 «Хімічна та біоінженерія», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування», 07 «Управління та адміністрування», 01 «Освіта/Педагогіка») 
 22. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління якістю у фармації» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр» за спеціальностями 7(8).12020101 «Фармація», 7(8).12020102 «Клінічна фармація», 7(8).12020104 «Технології парфумерно-косметичних засобів», 226 «Фармація/Фармація, промислова фармація» ОПП «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»)
Print Friendly, PDF & Email