Програми вступних випробувань

  1. Програма вступного випробування з української мови при вступі на навчання за освітніми програмами «ФАРМАЦІЯ», «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ», «ТЕХНОЛОГІЇ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ», «ТЕХНОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають повну загальну середню освіту) для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
  2. Програма вступного випробування з української мови при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ФАРМАЦІЯ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають повну загальну середню освіту) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
  3. Програма вступного випробування з хімії при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ФАРМАЦІЯ», «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ», «ТЕХНОЛОГІЇ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ», «ТЕХНОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають повну загальну середню освіту) для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
  4. Програма вступного випробування з біології при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ФАРМАЦІЯ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають повну загальну середню освіту) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
  5. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «ФАРМАЦІЯ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст/молодший бакалавр» за спеціальністю «Фармація/Фармація, промислова фармація). Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація». Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Рівень вищої освіти – другий (магістерський). Освітній ступінь – магістр.
  6. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ФАРМАЦІЯ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають базову освіту за спеціальністю «Фармація») для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
  7. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ФАРМАЦІЯ» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають базову вищу освіту за спеціальностями біологічного та хімічного спрямування) для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
  8. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» (для іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування») для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
Print Friendly, PDF & Email