Промислова біотехнологія

Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».Освітня програма «Промислова біотехнологія» покликана забезпечувати кваліфікованими науковими та інженерними кадрами:

  • біотехнологічні, біохімічні виробництва; підприємства харчової промисловості;
  • заклади санітарного і екологічного нагляду;
  • установи, що займаються випуском харчових добавок, препаратів для ветеринарії, біодобрив;
  • контрольно-виробничі лабораторії;
  • центри сертифікації продукції;
  • науково-дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи).

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Промислова біотехнологія» ґрунтується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в галузі наукоємних біотехнологій та біоінженерій. Тому наші магістри-біотехнологи проходять стажування на провідних сучасних біотехнологічних, харчових, фармацевтичних підприємствах, а також у провідних науково-дослідних установах («САНІнБев Україна», ФП «Біофарма», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України тощо).

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email