Пирогов Микола Іванович (1897-?)

Директор Харківського фармацевтичного інституту

1931-1935

Микола Іванович Пирогов народився 20 вересня 1897 р. в с. Олександрівка (нині Долінського району Кіровоградської обл.). Навчався в церковно-парафіяльній школі (один рік), потім у Долінській двокласній залізничній школі, в Одеському міському шестикласному училищі Г.С.Михайлова-Мучкіна та у Херсонській військово-фельдшерській школі. У період першої світової війни (грудень 1914 р. – грудень 1917 р.) служив фельдшером у санітарному вагоні 24-й дивізії. У 1918 р. добровільно вступив у Першу Білоруську ім. Леніна дивізію, відкіля був переведений фельдшером на евакопункт.

У 1919 р. Микола Іванович екстерном здав іспити за шість класів гімназії і вступив на службу до профспілки медичних працівників секретарем. У 1920 р. навчався в Центральній партійній школі при ЦК КП(б)У в Харкові. З 1920 р. по 1924 р. працював на виборчих посадах в Одеському губернському відділенні Медсанпраці: з лютого 1920 р. по лютий 1922 р. — секретарем правління відділення цього союзу; з березня 1922 р. по жовтень 1924 р. — його головою.

По лінії Медсанпраці М.І. Пирогова переведено до Харкова (у той час — столицю радянської України), де з 1924 р. по 1928 р. він був членом Президії і завідувачем оргвідділу ВУК Медсанпраці, а з 1928 р. до 1930 р. — секретарем Харківської окружної філії Медсанпраці.

На початку 1931 р. М.І. Пирогова було призначено директором Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ). За часів директорства він приділяв велику увагу розширенню навчальної бази, формуванню професорсько-викладацького складу, удосконаленню навчальних планів і методів викладання. Активно продовжував займатися педагогічною діяльністю.

Під керівництвом Миколи Івановича Пирогова професори і викладачі інституту активно розробляли нові принципи системи вищої фармацевтичної освіти. З ініціативи співробітників ХФІ і при їх активній участі на Всеукраїнській конференції з фармацевтичної освіти в 1932 р. був підготовлений і затверджений навчальний план для аспірантів. Конференція доручила ХФІ, відповідно до цього плану, створити до 1933 р. програму підготовки аспірантів і ввести її у навчальний процес.

Очолюваний Миколою Івановичем Пироговим ХФІ поступово стає одним з ведучих фармацевтичних вузів України. Для підготовки висококваліфікованих кадрів важливо було не тільки правильно побудувати навчальний процес, але й організувати загальну підготовку майбутніх студентів.

Вимогливість до себе і оточуючих, професіоналізм, глибока порядність, скрупульозний підбор кадрів — це риси, які допомогли М.І. Пирогову перебудувати роботу інституту.

У першій половині 30-х рр. ХФІ продовжував розширюватися, удосконалювалася його організаційно-методична структура. У 1932 р. була створена нова кафедра — мікробіології.

Поступово інститут став не тільки навчальною базою, але і центром науково-дослідної роботи. Незважаючи на досить скромний рівень технічного оснащення, у 1935 р. в інституті проводилися дослідження за 7 науковими темами. В усіх досягненнях колективу інституту був і чималий внесок директора М.І. Пирогова.

 

Print Friendly, PDF & Email