Рекомендована процедура щодо апеляцій

Подати апеляцію щодо тестового балу можуть особи, які екзаменувалися. Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування не розглядаються.

Апеляція щодо тестового балу (далі – апеляція) повинна подаватися не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня проведення ліцензійного іспиту екзаменованим особисто або надсилатися рекомендованим листом.

Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім`я директора Центру тестування при МОЗ України. Апеляційна заява повинна містити щонайменше наступні відомості: прізвище екзаменованого, адресу і місце проживання; навчальний заклад, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника навчального закладу в аудиторії; аргументацію причин, що дають підставу для подачі заяви про апеляцію. Бланк апеляційної заяви розміщено на сайті Центру тестування при МОЗ України.

Апеляційна заява до Центру тестування повинна бути завірена ректором університету.

Усі апеляції мають бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня про ведення ліцензійного іспиту в присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат.

Після проведення апеляції екзаменований підписує акт звірки результатів, який є остаточним.

Print Friendly, PDF & Email