Ректорська рада

Положення про ректорську раду

Склад ректорської ради

Голова:

Котвіцька Алла Анатоліївна – ректор, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Заступник голови:

Федосов Андрій Ігорович  – перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії

Секретар:

Яковлєва Олена Юріївна – помічник ректора

Головне завдання ректорату – координація діяльності структурних підрозділів, ефективна організація та оперативний контроль за виконанням планів і завдань з усіх напрямків діяльності університету.

Проблематика засідань

Навчальний процес

Створення належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, забезпечення якості освітніх послуг, зміст та технології навчання;  впровадження новітніх методик, контроль якості знань; організація і контроль за навчальною та трудовою дисципліною; чітка і прозора процедура освітнього процесу, інноваційні та дистанційні технології навчання, удосконалення рівня англомовної підготовки викладачів, проведення виробничої практики студентів

Профорієнтаційна робота

Стратегія та алгоритм проведення профорієнтаційної роботи приймальною комісією, кафедрами та підрозділами

Наукова діяльність

Науково-навчальний центр ЛЗ, науково-дослідні роботи, акредитація лабораторій, оновлення обладнання, участь у виставках, отримання грантів, СНТ, проведення конференцій

Кадрова робота

Підвищення якісного рівня кадрового складу науково-педагогічного персоналу, створення резерву керівного складу, стан виконання кандидатських і докторських дисертацій аспірантів та докторантів університету

Фінансово-господарська діяльність

Бюджет університету, збереження та розвиток матеріально-технічної бази і соціальної структури, забезпечення соціальних виплат та гарантій співробітникам та студентам, охорона праці та техніка безпеки

Виховна робота

Патріотичне виховання студентів, забезпечення умов проживання у гуртожитках, розвиток студентського самоврядування, культурно-масові та спортивні заходи, волонтерський рух

Міжнародна діяльність

Ефективна зовнішня політика, участь у міжнародних організаціях, конференціях, академічні обміни, міжнародні зв’язки, профорієнтаційна робота

Інноваційна діяльність

Створення новітніх інноваційних технологій

Комп’ютеризація

Розвиток інформаційної інфраструктури університету, створення єдиного інформаційного простору, єдиної інформаційної бібліотечної системи.

 

 

Print Friendly, PDF & Email