Рибалкін Микола Вікторович

Рибалкін Микола Вікторович, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

E-mail: nikolay@gmail.com

Наукові профілі

                                                   

 

Автобіографія

Рибалкін Микола Вікторович народився 19 січня 1986 р. у м. Харкові у родині службовців. У 2004 р. закінчив Харківську СШ № 161. Під час навчання у школі був переможцем олімпіад з біології, хімії та конкурсу Малої академії наук (секції біологія). У 2004 р. втупив до Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Промислова біотехнологія», який закінчив у 2008 р. та отримав кваліфікацію «інженер-біотехнолог». З 2007 р. по 2009 р. заочно навчався у Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та отримав кваліфікацію «фахівця зі стандартизації, сертифікації та якості». У 2008 р. почав трудову діяльність на кафедрі мікробіології, вірусології і імунології Національного фармацевтичного університету на посаді старшого лаборанта. У цьому ж році вступив до очної аспірантури Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Навчаючись в аспірантурі з 2008 р. по 2011 р., обирався до Ради молодих вчених. У 2011 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу і технології розчину алергену «Кандидосін» для імунодіагностики кандидозної інфекції» . В цей же час почалась викладацька діяльність на посаді асистента кафедри біотехнології. У 2012 р. було присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. У 2014 р. було заплановано написання докторської дисертації за спеціальністю «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Працюючи асистентом, а потім доцентом багато часу приділяв навчально-методичній роботі. У 2018 р. достроково захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове та експериментальне обґрунтування складу та технології ін’єкційного розчину вакцини «Кандидоцид» для попередження та лікування кандидозу». У тому ж році була присуджено науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. За цей час у співавторстві було видано: монографію, навчальний посібник, 3 методичні рекомендації, 2 інформаційні листи; отримані 1 патент на винахід, 7 патентів на корисну модель та 3 авторські посвідчення. У 2018 р. було присуджено вчене звання доцента. З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність

Поряд з викладацькою і науковою роботою Рибалкін М.В. веде активну громадську діяльність. З 2010 р. є членом Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету. Брав участь у багатьох наукових конференціях, з’їздах та конгресах, у тому числі і міжнародних. На кафедрі відповідальний за виховну та профорієнтаційну роботу. Приймав активну участь у складі робочої групи з підготовки документів до ліцензування та акредитації спеціальностей напряму «Біотехнологія»: «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія».

Наукова школа

Напрями наукових досліджень: створення імунобіологічних лікарських засобів для імунодіагностики, попередження та лікування кандидозної інфекції, біотехнологічних лікарських засобів з нормобіотиками; мікробіологічні дослідження з вивчення антимікробної активності; розроблення технологічних регламентів на лікарські засоби, методик контролю якості.

Учні:

  • Демидова Ірина Вікторова; канд. дис. «Розробка складу та технології лікарського засобу на основі інтерферону та антимікотиків» аспірант.

Навчальний посібник

  • Біотехнологія. Дипломне проектування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Калюжная, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников., О.Л. Івахненко, М.В. Рибалкін, В.П. Новіков. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 150 с.

Методичні рекомендації

  • Компоненти вакцин та методи їх обґрунтування : метод. рек. / М. В. Рибалкін, Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець. – Х.: НФаУ, – 27 с.
  • Методи дезінтеграції мікроорганізмів та подальшого очищення для одержання антигенів : метод рек. / М. В. Рибалкін, Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець. – Х.: НФаУ, 2017. – 28 с.
  • Методи інактивації мікроорганізмів та подальшого змішування для одержання антигенів : метод. рек. / М. В. Рибалкін, Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець. – Х.: НФаУ, 2017. – 25 с.

Членство у фахових асоціаціях

З 2018 р. Рибалкін М.В. – член Європейської федерації біотехнології (European Federation of Biotechnology).

Викладання дисциплін

  • «Біотехнологія продуцентів БАР»,
  • «Фармацевтична біотехнологія»,
  • «Екобіотехнологія»,
  • «Новітні технології виробництва біопрепаратів».

 

Print Friendly, PDF & Email