Розенфельд Абрам Давидович (1872-1936)

 

Розенфельд А.Д.

Абрам Давидович Розенфельд народився в Бесарабській губернії у 1872 р. Освіту здобув в Акерманській прогімназії. Працював у приватній аптеці, а в 1893 р. витримав іспит на звання помічника аптекаря при Харківському Імператорському університеті, після закінчення якого, у 1899 р., одержав звання провізора. З 1901 по 1904 р. завідував хімічним відділенням лікувально-аналітичної лабораторії доктора С.Л. Ерліха. У 1902 р. склав іспити на звання магістра фармації в Московському Імператорському Університеті.

У 1903 р. закінчив курс бактеріології в Бактеріологічному інституті Харківського медичного гуртка. З 1905 по 1906 р. працював у Петербурзькій Військово-Медичній Академії у фармакологічній лабораторії проф. Кравкова. Дисертацію на здобуття вченого ступеня магістра фармації на тему «Об оксидазе из корня Raphanus sativus L. и о влиянии на нее алкалоидов» захистив 15 квітня 1906 р. в Санкт-Петербурзі.

У 1913 р. А.Д.Розенфельд організував при фармацевтичному товаристві хіміко-фармацевтичний і бактеріологічний інститут.

З 1914 до 1921 р. працював асистентом при кафедрі фармації і фармакогнозії Харківського жіночого медичного інституту.

У 1915 р. організував і став завідувачем лабораторії фармацевтичних препаратів у Харкові. В 1916 р. виступив з доповіддю “Про значення синтетичної хімії для фармації”, в якій обґрунтував її значення для фармації з метою створення цілого ряду фармацевтичних препаратів, вказував на те, що не слід обмежуватись досвідом закордону у виготовленні препаратів, а треба, базуючись на своїх сировинних ресурсах, створювати свої лікарські засоби сумісними зусиллями фармацевта, хіміка і фармаколога.

У 1920 р. за ініціативою А.Д. Розенфельда був створений Науковий центр фармації – Експериментальний Фармацевтичний Інститут Наркомздоров’я (зараз ДНЦЛЗ- Державний науковий центр лікарських засобів), у якому він був директором з 1920 по 1928 р. За час його керівництва з інституту вийшло понад 60 наукових робіт. Відповідно до загального напряму діяльності в інституті вивчалась українська і союзна рослинна сировина. Розроблялись способи одержування синтетичних препаратів, пророблялись питання раціоналізації виготовлення галенових препаратів і методів їх дослідження.

Разом із групою професорів і фармацевтичним союзом Харкова активно брав участь у відкритті 10 вересня 1921 р. першого в Україні фармацевтичного інституту відповідно до постанови Народного Комісаріату управління професійною освітою ( Наркомпроса) УРСР.

А.Д. Розенфельд став першим керівником курсу органічної хімії (1921-1922 р.) щойно створеного фармацевтичного інституту.

З 1921 по 1924 р. А.Д. Розенфельд – викладач і завідувач Лабораторії по виготовленню хіміко-фармацевтичних препаратів Харківського Державного Хіміко-Фармацевтичного Інституту. У 1924-1927 рр. – консультант фабрики “Здоровье трудящимся”, у 1924-1928 рр. – консультант Укрмедторга. У 1924 р. – завідувач кафедр галенової фармації Харківського державного фармацевтичного технікуму, у 1935 р. – завідувач кафедри приготування хіміко-фармацевтичних препаратів і галенових препаратів Харківського фармацевтичного інституту (зараз НФаУ).

Звання професора було присвоєно А.Д. Розенфельду у 1922 р. Народним комісаріатом освіти.

Загальний стаж роботи у фармацевтичній галузі – 44 роки.

Професор Розенфельд А.Д. – автор ряду фундаментальних робіт: «Індикатори і їх взаємодія з деякими алкалоїдами» (1899); «Рубресцин – новий індикатор при алкаліметрії й ацидіметрії» (1902), “Про вплив ензимів на склад і постійність настойки квітів конвалії” (1921), “Про склад української олії з холодної м’яти”, “Про російський фітин” (1924), «До питання про хіміотерапію спірохетозів», препарат ванадіо-гексаметилентетрамін” (1925) та ін. При виробництві хлороформу для наркозу було використано дослідження А.Д. Розенфельда реакції з реактивом Неслера, яке увійшло в Державну Фармакопею (ІІ видання).

Абрам Давидович Розенфельд – засновник наукового напрямку – дослідження глікозидвмісної рослинної сировини. Разом з Д.Г. Колесніковим досліджував Peganum Harmala L. В сумісній роботі з Г.В. Тутаєвим вивчав властивості ріжків (Secale cornutum) та їх препаратів.

Професор А.Д. Розенфельд був заступником голови по виданню всесоюзної фармакопеї (1937 р.). Вся наукова діяльність А.Д. Розенфельда була завжди спрямована на поліпшення і розвиток фармацевтичної справи.

Помер Абрам Давидович Розенфельд у 1936 р.

Print Friendly, PDF & Email