Перечень специальностей (образовательных программ) и сроки обучения

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

для отримання другої вищої освіти

Наявна

освіта

Вступ

Вступ за результатами

Освітній ступінь Спеціальність Освітня програма Курс

Форми навчання

Базова або

повна вища освіта

(бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр) 

магістр

226 Фармація,  

промислова фармація

«Фармація»