Образовательные программы

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В НФаУ


з/п

Назва  ОПП/ОНП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.           (224) Лабораторна діагностика
2.  (051) Економіка підприємства
3.  (075) Маркетинг
4.       (162) Біотехнологія
5.  (073) Менеджмент
6. (227) Фізична терапія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

7.           (226) Фармація
8.           (226) Клінічна фармація
9.           (226) Технології фармацевтичних препаратів
10.           (226) Технології парфумерно-косметичних засобів
11. (226) Косметологія
12.         (224) Лабораторна діагностика
13.         (162) Фармацевтична біотехнологія
14.         (162) Промислова біотехнологія
15.         (051) Економіка підприємства
16.         (075) Маркетинг
17.         (073) Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
18.         (073) Логістика
19. (073) Менеджмент клінічних досліджень
20.         (073) Якість, стандартизація та сертифікація
21.         (281) Адміністративний менеджмент
22.       (011) Педагогіка вищої школи
23. (073) Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом
24. (226 ) Клінічні дослідження
25. (226) Оцінка технологій охорони здоров’я
26. (226) Фармацевтичне правознавство
27. (226) Фармацевтична хімія
28. (211) Ветеринарна фармація 
29. (211) Хвороби дрібних домашніх тварин
30. (226) Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров՚я
31. (226) Аналітична судова токсикологія
32. (226) Управління якістю у фармації
33. (226) Фітотерапія та нутриціологія

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

34.         (226) Фармація (PhD)
35.         (222) Медицина (PhD)
36.         (091) Біологія (PhD)

 

Print Friendly, PDF & Email