Отдел аспирантуры и докторантуры

Подготовка докторов наук

Правила прийому до докторантури Національного фармацевтичного університету  у 2020 році

Перелік документів для допуску до участі в конкурсі до докторантури


 

При университете функционируют три специализированных ученых совета по защите диссертационных работ на соискание научной степени кандидата (доктора)  по четырем научным специальностям:

  • 14.03.05 — фармакология (фармацевтические, медицинские науки);
  • 15.00.01 — технология лекарств, организация фармацевтического дела и судебная фармация (фармацевтические науки);
  • 15.00.02 — фармацевтическая химия и фармакогнозия (фармацевтические науки);
  • 15.00.03 — стандартизация и организация производства лекарственных средств (фармацевтические науки).

Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в 1995-2017 гг. Справочник.


11 вересня 2020 р. відбулась робоча нарада представників НФаУ з начальником лабораторії розробки рідких лікарських форм ПАТ «Фармак»


08 вересня 2020 р. відбулися зустрічі аспірантів та в.о. проректора з НПР проф. Владимирова І.М. та завідувача кафедри фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.

Print Friendly, PDF & Email