Рухмакова Ольга Анатоліївна

РухмановаРухмакова Ольга Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук (2016), доцент (2014) кафедри технології ліків

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел./факс (0572) 67-91-84

E-mailrukhmakovaolga@gmail.com

Науковий профіль:
Рухмакова Ольга Анатоліївна      Рухмакова Ольга Анатоліївна         Рухмакова Ольга Анатоліївна

 

Автобіографія

Рухмакова Ольга Анатоліївна народилась 20 серпня 1985 р. у м. Харкові. У 2002 р. закінчила із золотою медаллю українсько-англійську гімназію № 6 м. Харкова. Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2007 р.) і магістратуру Національного фармацевтичного університету (2008 р.). Працювала старшим лаборантом кафедри технології ліків (2007-2009 рр.). З грудня 2008 р. була зарахована до аспірантури кафедри технології ліків, яку закінчила достроково й у 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук під керівництвом д.фармац.н., проф. Ярних Т. Г. на тему «Розробка складу і технології мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі технології ліків, де працювала спочатку асистентом (2009-2011 рр.), а потім доцентом (з 2011 г. по теперішній час). На кафедрі Рухмакова О. А. виконувала обов’язки секретаря, відповідальної за наукову діяльність, систему управління якістю, зараз – відповідальна за навчання іноземних студентів. Отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова і література» у Державному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди (2013 р.). У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня» (науковий консультант – д.фармац.н., проф. Ярних Т. Г.).

Громадська діяльність: секретар методичної профільної комісії з технологічних дисциплін.

Нагороди: у рейтингуванні науково-педагогічних працівників НФаУ за 2015-2016 н.р. нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Кращий доцент НФаУ».

Учні: Рухмакова О. А. керує підготовкою 1 доктора філософії (аспірант Карпенко І.  А.)і 2 магістрів фармації.

Напрями наукових досліджень: розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів; розробка проектів загальних фармакопейних статей на екстемпоральні лікарські засоби для включення у Державну фармакопею України; розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини, зокрема супозиторіїв і м’яких лікарських форм.

Рухмакова О. А.  є співрозробником настанови «Вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек» (затверджена наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р.) і 3-х монографій ДФУ «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «М’які лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «Супозиторії та песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, 3 том, 2014 р.).

Рухмакова О. А. приймала участь у створенні ректальних супозиторіїв «Імуносол» (затверджено ТУ У 20.4-22676945-005:2015, виробник – АТ «Лекхім-Харків») і 4-х м’яких лікарських форм, включених до перспективного плану розвитку ПАТ «Фармак» та  ПАТ «ХФЗ «Червона зірка»».

Видавнича діяльність: автор понад 150 наукових праць, серед них: 1 підручник, 1 практикум, 3 монографії, 22 навчальних посібника, 5 наукових методичних рекомендацій, 1 технічні умови України, 12 патентів на корисні моделі та винаходи, 2 інформаційних листа, понад 100 статей і матеріалів конференцій.

Основні наукові праці:

Підручник:

 1. Chemist’s Technology of Drugs : The manual for students of higher schools / A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh, A. B. Yuryeva, O. A. Garkavtseva, еd. by A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh. – Kharkiv : NUPh; 2011 – 424p.

Практикум:

 1. Biopharmaceutics. Practical course: for English students of specialty “Pharmacy” / A.I. Tikhonov, Ye.Ye. Bogutskaya, T.G.Yarnykh and others. – Kh., 2011. – p 88.

Колективна монографія:

 1. Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, география и геология, сельское хозяйство, архитектура и строительство, медицина и фармацевтика : моногр. / авт. кол. : Пластинин А. В., Львович И. Я., Преображенский А. П., Чопоров О. Н., Рухмакова О. А. и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
 2. Наука и инновации в современном мире: медицина и фармацевтика, биология, сельское хозяйство, география и геология: монография / [авт. кол.: Ахмадиев Г. М., Рухмакова О. А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 212 с.
 3. Актуальные проблемы биологии, химии и медицины : моногр. / авт. кол. : Ю. П. Зарубин, П. П. Пурыгин, Т. А. Соколова-Попова и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014 – 235 с.

Наукові методичні рекомендації:

 1. Борщевська, М. І. Методологія валідації виробництва препаратів з лікарської рослинної сировини: метод. рек. / М. І. Борщевська, Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
 2. Ярних, Т. Г. Забезпечення стабільності екстемпоральних лікарських препаратів: метод. рек. / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Рухмакова, Г.М. Мельник, О.С. Данькевич. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 3. Борщевська, М. І. Методологія створення лікарських засобів на основі лікарської сировини : метод. рек. / М. І. Борщевська, Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2015. – 40 с.
 4. Ярних, Т. Г. Фітотерапія аденовірусної інфекції у дітей. Екстемпоральні прописи та фітозбори : метод. рек. / Т. Г. Ярних, Г. М. Мельник, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.
 5. Ярних, Т. Г. Фітотерапія атопічного дерматиту. Екстемпоральні прописи та фітозбори : метод. рек. / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2013. – 32 с.

Навчальні посібники та методичні рекомендації:

 1. Методологія фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини: лекція: навч. посіб. для позааудиторної роботи студ./ Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова; за ред. проф. Ярних Т. Г. – Х.: НФаУ, 2018. – 34 с.
 2. Workbook for introduction to pharmacy: practicals in pharmacy in pharmacy-based drugs technology: For English-speaking applicants of higher education of specialty “Pharmacy” / Т. G. Yarnykh, A. I. Tikhonov, O. A. Rukhmakova, M. V. Buryak, O.S. Dankevich – Kh.: NUPh, 2018. – 52 p.
 3. Workbook for Manufacturing Practice in Pharmaceutical Technology with methodical recommendations for English-speaking applicants of higher education of “Pharmacy” specialty / Т. G. Yarnykh, О. A. Rukhmakova, O. S. Dankevich, V. V. Kovalev– Kh., 2018. – 38 p
 4. Workbook for preparation to the licensed examination “CROCK-2” on pharmacy-based technology of drugs: for English students of “Pharmacy” specialty: Practical aids. For individual student’s work / Yarnikh T.G., Rukhmakova O.A., and others. – Kh., 2017. – 54 p.
 5. Рідкі гетерогенні лікарські форми / Т. Г. Ярних, В.В. Ковальо, О.А. Рухмакова // електронний посібник для самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання до КРОК 2.
 6. Водні витяги з лікарської рослинної сировини / Т. Г. Ярних, В.В. Ковальо, О.А. Рухмакова // електронний посібник для самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання до КРОК 2.
 7. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 127с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 8. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 95с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 9. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.С. Гриценко, Н.В. Хохленкова та ін.; Під ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – К.: Видавничий дім «Агентство Медичного Маркетингу», 2016. – 352 с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 10. Методологія викладання аптечної технології ліків : навч.-метод. посіб. для викл. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова та ін. – Х. : НФаУ, 2015 – 232 с.
 11. Історія кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету : монографія / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, О. М. Котенко О. А. Рухмакова, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, Н. В. Живора, М. В. Буряк, Ю. В. Левачкова, В. В. Ковальов, В. М. Чушенко, Ю. М. Азаренко, К. В. Толочко ; за ред. проф. Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2015. – 316 с.
 12. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної позааудиторної роботи студентів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В. В. Ковальов, , Ю. М. Азаренко, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, М. В. Буряк, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Живора, Ю. В. Левачкова, О. А. Рухмакова, К. В. Толочко, В. М. Чушенко, О. М. Котенко, М. О. Петровський. – Х.: НФаУ, 2015.
 13. Організація самостійної роботи студентів кафедри технології ліків у системі дистанційного навчання : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, О.А. Рухмакова, В.В. Ковальов, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х.: НФаУ, 2014. – 20 с.
 14. Приготування емульсій для внутрішнього застосування з використанням сучасних засобів механізації : метод.рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов, О.А. Рухмакова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2014. – 16 с.
 15. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 16. Reference materials for preparation to licensed examination «CROCK-2» on Chemist’s Technology of Drugs: for English students of “Pharmacy” specialty: Practical aids. For individual student’s work / Yarnykh T.G., Garkavtseva O.A., Buryak M.V. and others. – Kh., 2011. – 26 p.
 17. Workbook for Chemist’s Technology of Drugs: A tutorial for the 3-st year English students of pharmaceutical higher schools and departments of “Pharmacy” specialty / G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva and others. – Kh.: PH of NUPh, 2011. – 137 p.
 18. Workbook for Biopharmacy: A handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva and others. – Kh: PH of NUPh, 2011. – 33 p.
 19. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.
 20. Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, С.В. Гриценко, О.А. Гаркавцева, О.А. Гриценко. Збори: метод. реком. до провед. навч.-вироб. заняття у формі ділової гри «Я працюю у виробничому відділі аптеки № 63» для студ. спец. «Клінічна фармація»; За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 20 с.
 21. Нормативна документація щодо приготування ліків в умовах аптек (пропозиції доповнень до ДФУ): Збірник проектів нормативних документів / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева, Ю.В. Левачкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 80 с.
 22. Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гаркавцева О.А. Вимоги Фармакопеї США та ДФУ до виготовлення ліків в умовах аптек: Лекція для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація»; За ред.. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.

Технічні умови України:

 1. Технічні умови ТУ У 20.4-22676945-005:2015 «Імуносол. Засіб гігієнічно-профілактичний» / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А.

Патенти:

 1. Пат. на корисну модель № 129751 Україна А61К 9/00, А61К 31/00, А61Р 11/00. Фармацевтична композиція у формі назального гелю з антимікробною та противірусною (відносно аденовірусу) дією / О. А. Рухмакова, І. А. Карпенко, Т. Г. Ярних : заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201805072 ; заявл. 08.05.18 ; опубл. 12.11.18 , Бюл. № 21. – 5 с.
 2. Пат. на винахід № 113771 МПК А61Л 9/06 (2006.01), А61К 36/484 (2006.01), А61К 36/53 (2006.01), А61К 31/137 (2006.01), А61Р 17/02 (2006.01) А61Р 31/10 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри; Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Есам Зургані А. Зегхдані (Заяв. 16.03.2015. Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5).
 3. Пат. на винахід № 113619 МПК А61К 9/02 (2006.01), А61К 36/28 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією; Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Мельник Г.М., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю. (Заяв. 09.08.2013. Опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4).
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70094 Навчальний посібник «Chemist’s technology of drugs» / Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Рухмакова О.А. – Дата реєстрації 26.01.2017.
 5. Пат. на винахід № 109988 Україна, МПК A61K 36/48 (2006.01), A61K 9/06 (2006.01), A61P 1/02 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, І. О.; Бабенко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № a201408181 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20. – 5 с.
 6. Пат. на корисну модель № 101106 Україна, МПК А61К9/06, А61К36/48, А61Р17/02. Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, Есам Зургані А. Зегхдані ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № u 201502338 ; заявл. 16.03.15 ; опубл. 25.08.15, Бюл. № 16. – 5 с.
 7. Пат. на корисну модель № 95889 Україна, МПК А61К36/48, А61Р31/12. Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до коронавірусів / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. О. Панченко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408178 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 4 с.
 8. Пат. на корисну модель № 95890 Україна, МПК А61К36/48, А61Р31/12. Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до аденовірусів 3-го типу у педіатрії / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. О. Панченко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408184 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 4 с.
 9. Пат. на корисну модель № 95891 Україна, МПК А61К36/48, А61К9/06, А61Р31/12. Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, І. О.; Бабенко ; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408185 ; заявл. 21.07.14 ; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 5 с.
 10. Пат. на корисну модель № 88526 Україна, МПК А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Т. Г. Ярних, О. А. Рухмакова, Г. М. Мельник, Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова ; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2013 09927 ; заявл. 09.08.13 ; опубл. 25.03.14, Бюл. № 6. – 8 с.
 11. Пат. на винахід № 93011 Україна, A61K 9/06 (2006.01), A61K 36/00, A61P 17/00. Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту / Т. Г. Ярних, О. А. Гаркавцева, Л. М. Малоштан ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № a200902476 ; заявл. 19.03.2009 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. – 5 с.
 12. Пат. на корисну модель № 43597 Україна, A61K 36/00, A61K 9/06 (2006.01), A61P 17/00. Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту / Т. Г. Ярних, О. А. Гаркавцева, Л. М. Малоштан ; заявн. і патен товл. НФаУ. – № u 200902474 ; заявл. 19.03.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 5 с.

Навчально-методична робота. Рухмакова О. А. читає лекції і проводить лабораторні, практичні та семінарські заняття для вітчизняних та англомовних студентів спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація» з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Технологія лікарських засобів», «Біофармація».

 

Print Friendly, PDF & Email