Риндовський Григорій Семенович

Рындовский Г.С.
Риндовський Григорій Семенович

Григорій Семенович Риндовський став першим професором фармакології. Походив він з родини священика Катеринославської губернії.

Закінчив спочатку філософський, потім, у 1832 р., медичний факультет Харківського університету і одержав звання лікаря.

У 1838 р. його призначено ад’юнктом на медичний факультет. У різний час викладав фармацію, загальну терапію, рецептуру і діагностику, виконував обов’язки секретаря факультету. У 1858 р. захистив докторську дисертацію. Із 1859 до 1862 рр. він викладав студентам III курсу фармакодинаміку з рецептурою і вченням про мінеральні води, а також токсикологію. Безсумнівною заслугою Г.С. Риндовського було те , що він домігся збільшення з 3 до 5 годин викладання фармакології, а також виділення зі складу фармацевтичної лабораторії фармакологічного кабінету.

Ще статутом 1835 р. було передбачено „фармакологическое собрание”. Між тим, більше 20 років кошти на фармакологічний кабінет не виділялися, і він був лише підрозділом фармацевтичної лабораторії. Стараннями професора Риндовського на кабінет було визначено хоча й невелику, проте щорічну суму. Він був хорошим практичним лікарем. В основному займався паталого-анатомічними та гістологічними дослідженнями, але серед його наукових робіт були й фармакологічні, зокрема присвячені хіміко-фізіологічному вивченню атропіну, фізіологічної дії карбазотно-кислого аміаку.

В 1862 р. Г.С. Риндовський залишив університет, проте продовжував педагогічну діяльність. Він став засновником Харківського медичного товариства, благодійного товариства, ботанічного саду.

Print Friendly, PDF & Email