Сербін Анатолій Гаврилович

СербінСербін Анатолій Гаврилович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри ботаніки
Науковий профіль:

 

СЕРБІН Анатолій Гаврилович (2.01.1945, м. Старокостянтинів, Хмельницької обл.) – фармакогност, ботанік, педагог, доктор фармацевтич-них наук, професор кафедри ботаніки НФаУ. У 1969 році закінчив Харківський фармацевтичний інститут, в якому працював: аспірант (1969-1972), асистент (1972), старший викладач (1980), доцент (1983), завідувач кафедри (1989), професор кафедри ботаніки (з 2012). Одночасно працював заступником декана (1979-1989). Член спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 64.605.01 при НФаУ и Д 17.600.03 при ЗДМУ, проблемної комісії «Фармація» МОЗ України, Українського ботанічного товариства. Відмінник охорони здоров’я та вищої школи. Нагороди: Почесні грамоти МОЗ та МОН України, Харківського міського голови, Фармацевтичної асоціації України, НФаУ. На кафедрі відповідає за фітохімічні та морфолого-анатомічні дослідження, читає курси з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денного та заочних відділень студентів факультету з підготовки іноземних громадян, проводить лабораторні заняття.

Навчально-методична робота. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 5 підручників, 59 навчальних посібників, 8 словників, 1 довідник, 74 методичних вказівок, 16 типових та робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Підручники, посібники:

 1. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка: Підручник. – Х.: Основа, 1997. – 432 с.: іл.
 2. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany: Учебник для студентов вузов / Сербин А.Г., Серая Л.М., Ткаченко Н.М., Слободянюк Т.А. Под общ. ред. Серой Л.М. – Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 364 с.
 3. Практикум по фармакогнозии / Ковалев В.Н., Кисличенко В.С., Попова Н.В., Исакова Т.И., Журавлев И.А., Степанова С.И., Сербин А.Г., Серая Л.М., Картмазова Л.С. – Х.: НФаУ, «Золотые страницы», 2003. – 512с.: 615 ил.: 24 с. вкл.
 4. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы): навч. посібн. – Х., 2006. ( у співавторстві);
 5. Pharmaceutical botany. – Ternopil: TSMU; 2013. (у співавторстві)
 6. Фармацевтична ботаніка: Підручник для вузів / Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Під редакцією Сірої Л.М. – Вінниця: «Нова книга», 2015. – 488 с.

Науково-дослідна робота: фармакогностичне вивчення представників родів вільха, череда, деревій та ін. представників флори України та розробка на їх основі лікарських препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії. Кандидатську дисертацію на тему «Хімічне дослідження фенольних сполук череди трироздільної» захистив 1972 року, докторську на тему «Фітохімічне вивчення родів вільха, череда і деревій та створення на їх основі препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії» – 1989. Автор 25 авторських свідоцтв і патентів,  6 монографій. Співавтор 5 оригінальних лікарських препаратів, які випускаються промисловістю України. (субстанція «Альтан» з суплідь вільхи клейкої та сірої, таблетки «Альтан», мазь альтанова 2%, «Ерікан з трави злинки канадської, таблетки «Елгацин», які проявляють кардіопротекторну і антиоксидантну активність та призначені для геріатрії, прохзодять клінічні дослідження). Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук.

    Патенти:

 1. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / М.А.Кулагіна, А.Г.Сербін, О.В.Радько, Б.А.Самура, А.В.Таран, Т.П.Осолодченко // Патент України № 76063, опубл. 15.06.06.
 2. Спосіб одержання іонізованих настоїв лікарських рослин / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г. та ін. // Патент на корисну модель № 74724 від 16.01.06. Бюл. № 1
 3. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. та ін. // Патент на винахід: Бюл. № 6, 15.06.06
 4. Спосіб отримання протимікробного, кровоспинного та цитотоксичного засобу/ Хворост О.П., Гречин П.В., Мироненко Л.Г. та ін. // Деклараційний патент на винахід 15.05.03. Бюл. №5.
 5. Спосіб одержання 3,4 – (1- дегідрогексаоксидифеноїл)-b-D-ксилози, що має антимікробну дію / Хворост О.П., Комісаренко М.Ф., Сербін А.Г., Шевельова Н.Ю., Яковлева Л.В., Дикий І.Л. // Пат України А 61 К 35/78 № 23543, заявл. 23.06.97, № заявки 97062958, опубл. 2.06.98.
 6. Препарат для лікування виразкових уражень слизистої оболонки шлунково-кишкового тракту “Альтан” / Яковлева Л.В., Хворост О.П., Сербін А.Г., Болотов В.В., Бондар В.С., Карпенко О.Я. // Патент України А 61 К 35/78 № 24760, заяв. 23.06.97, № заявки 97062957, опубл. 6.10.98.
 7. Спосіб одержання засобу, що має антидіарейну активність. / Макаревич І.Х., Георгієвський В.П., Сербін А.Г. та інші. // Патент України № 96093603 від 19.11. 97.
 8. Промислова власність. / Хворост О.П., Комісаренко М.Ф., Сербін А.Г., Оспищева Л.А., Оболенцева Г.В., Рязанцев Е.Я. // Патент України № 16618 МКИ., опубл. 29.08.97. Бюл. №4.
 9. Хворост О.П., Яковлева Л.В., Сербін А.Г. Спосіб одержання елагової кислоти // Патент України А 61К 35/78 № 23109 заяв. 11.08.95, № заявки 95083765, опубл. 30.06. 96. Бюл. №3
 10. Фармацевтична композиція. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24498, заяв. 28.08.06, № заявки u 2006 09363, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 11. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування дисфункції щитовидної залози. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24580, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00437, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 12. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24581, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00439, опубл. 10.07.07. Бюл. № 10.
 13. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування інсультів. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24579, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00436, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 14. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування нирковокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 24578, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00418, опубл. 10.07.07. Бюл. № 10.
 15. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25308, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00433, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 16. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування пієлонефриту. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25309, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00434, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 17. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування жовчнокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 25307, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00427, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 18. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування жовчнокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25306, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00426, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 19. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування дисфункції щитовидної залози. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25305, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00425), опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 20. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування атеросклерозу. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 25304, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00424, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 21. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування гастритів з підвищеною кислотністю. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25302, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00422, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 22. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування серцево-судинних захворювань. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25303, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00423, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 23. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25308, заяв. 28.08.06., № заявки u 2007 00433), опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 24. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25310, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00435, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.

 

Print Friendly, PDF & Email