Щокіна Катерина Геннадіївна

 Щокіна Катерина Геннадіївна – доктор фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри фармакології НФаУ

Адреса: м.  Харків, 67002, вул. Куликівська, 12

Тел./факс: (057) 706-30-69

    

 

Автобіографія

Щокіна Катерина Геннадіївна народилася в 1964 р в м. Харкові. Має дві повні вищі освіти. У 1987 р. закінчила Харківський політехнічний інститут, енергомашинобудівельний факультет за спеціальністю «інженер-теплоенергетик», у 2002 р. – Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «провізор загального профілю». У 2006 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Експериментальне обгрунтування раціонального вибору сучасних і перспективних препаратів з протизапальною дією». У 2010 р. отримала вчене звання доцента. У 2011 р. захистила докторську дисертаційну роботу на тему «Органотропність ефекти рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (експериментальне дослідження)» (шифр спеціальності 14.03.05 – фармакологія). У 2013 р. отримала звання професора. В теперішній час працює на посаді професора кафедри фармакології НФаУ, є методистом кафедри. Педагогічний стаж складає 18 років, науковий стаж – 24 роки. Основні наукові напрямки: фармакокореція запалення, імунологія, простатопротекція, церебропротекція. Є співавтором понад 250 наукових публікацій, в т.ч. 4 підручників з фармакології, 1 монографії, 16 патентів. Під керівництвом Щокіної К.Г. захищено 3 кандидатських дисертаційних роботи. У 2016 році проходила стажування в міжнародному університеті Шиллера (м Гейдельберг, Німеччина) за напрямком  «Сучасні методики викладання та організація навчального процесу у вищій школі».

Щокіна Є.Г. навчалася на інтенсивних курсах іноземних мов Лінгвістичного центру факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна, закінчила рівень – Upper-Intermediate в 2012 році. Сертифікат № 2012-181.  Вільно володіє англійською мовою, читає лекції і викладає в англомовних групах упродовж 8 років. Протягом 20 років займала посаду вченого секретаря Експертної Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України, є членом вченої ради за спеціальністю Д. 64.605.03, обіймає посаду заступника голови апробаційної вченої ради за спеціальністю Д. 64.605.03.

Є співавтором наступних друкованих робіт: «Фармакология в схемах и таблицах: справочник (учебное пособие)» (2000), «Фармакология на ладонях: справочник (учебное пособие)» (на арабском языке) (2003), «Фармакология в вопросах и ответах (учебное пособие)» (2008), «Фармакологія на долонях (довідник – учбовий посібник)» (2009), буклети «Проблемна комісія “Фармація” МОЗ та АМН України (Стан, основні напрямки діяльності, перспективи)» (2001), «Проблемна комісія «Фармація» МОЗ та АМН України: досягнення і плани» (2005), монографія «Клинико-экспериментальное обоснование применения супероксиддисму­тазы в медицине (монография)» (2004), учбовий посібник «Фармакология  – наглядно (Фармакология в таблицях, схемах и рисунках для иностранных студентов)» (2013), підручник «Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу» (2013), а також 2 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів.

Є автором 202 наукових друкованих робіт, в тому числі, 108 – в журналах, рекомендованих ВАК України и 3 – в іноземних журналах, співавтором 16 патентів Украіни. Неодноразово брала участь у виконанні держбюджетних НДР.

Читаю курси: фармакологія, токсикологія, побічна дія ліків, теоретичні основи планування експеримента, основи медико-біологічних знань.

Print Friendly, PDF & Email