Штриголь Сергій Юрійович

Shtrigol Sergey YurievichШтриголь Сергій Юрійович – доктор медичних наук, завідувач кафедри  фармакології, заслужений професор НФаУ

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12

телефон/факс: (057) 706-30-69

e-mail: farmacol@nuph.edu.ua
Науковий профіль:
                                        

 

Етапи життєвого шляху

Народився 14 серпня 1963 р. у м. Полтава в родині військовослужбовця. У 1980 р. закінчив із золотою медаллю середню школу №6 у м. Іваново. Закінчив із відзнакою лікувальний факультет Іванівського державного медичного інституту (1986), інтернатуру з внутрішніх хвороб (1987), аспірантуру зі спеціальності «фармакологія» (1990). Працював лікарем, асистентом (1990-1993), доцентом (1993-1996), завідувачем (1996-2002) кафедри фармакології з клінічною фармакологією, заступником декана педіатричного факультету (1995-1999), деканом факультету додаткової професійної освіти (2000-2002) Іванівської державної медичної академії.

З 2002 р. після переїзду до Харкова працював у НФаУ професором кафедри фармакології (2002-2003), професором кафедри фармацевтичної технології з клінічною фармацією інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2003-2004), деканом факультету післядипломної освіти інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2004-2005), завідувачем кафедри клінічної фармакології та фітотерапії інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2004-2007), професором кафедри технології ліків і клінічної фармакології з фармацевтичною опікою інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2008-2011). З жовтня 2011 р. по теперішній час завідує кафедрою фармакології, у 2013-2015 рр. працював завідувачем Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ,  з 2015 р. – старший науковий співробітник ЦНДЛ.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Сравнительное изучение противоотечной эффективности новой сользаменяющей смеси при экспериментальной недостаточности кровообращения» (науковий керівник – проф. Л.Л. Бранчевський) захистив у 1990 р. у Челябінському державному медичному інституті. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Исследование модуляции фармакологических эффектов при различных солевых режимах» захистив у 2000 р. у науково-дослідному інституті фармакології Академії медичних наук Росії (Москва) та переатестував у 2006 р. у науково-дослідному інституті фармакології та токсикології Академії медичних наук України (Київ). Доцент (1994), доктор медичних наук Російської Федерації (2000) та України (2006), професор Російської Федерації (2000) та України (2007). Пройшов наукове стажування з кардіоваскулярної фармакології в лабораторії експериментальної фармакології Кардіологічного наукового центру РАМН (1994 р.), із психофармакології – у НДІ фармакології РАМН (1997 р.), з фармакоекономіки – у межрегіональній громадський організації «Товариство фармакоекономічних досліджень», Москва (2001 р.); з фармакогенетики – у НДІ фізико-хімічної медицини Федерального медико-біологічного агентства Росії (2011 р.), з нанофармації – в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (2012). Заслужений професор НФаУ (2015 р.).

Основні напрями наукових досліджень: фармакологія нирок, водно-сольового обміну, системного та мозкового кровообігу, цукрового діабету, психофармакологія, фармакокорекція холодової та теплової травми, пошук нових органопротекторних засобів. Започаткував оригінальний напрям у фармакології – вплив сольового складу харчового раціону на ефективність лікарських препаратів різних груп, що є важливим для підвищення ефективності фармакотерапії.

Автор понад 870 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 4 монографії, близько 450 журнальних статей, з яких понад 350 у фахових виданнях України та іноземних журналах, понад 65 патентів і авторських свідоцтв, 25 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, понад 30 підручників і навчальних посібників. Член редакційної ради «Фармацевтичної енциклопедії» з клінічної фармації, фармакології та фармацевтичної опіки, редколегії «Українського біофармацевтичного журналу», журналів «Вісник фармації», Фармацевтичний часопис», «Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии» (Санкт-Петербург). За консультації та під керівництвом проф. С.Ю. Штриголя захищено 2 докторські та 19 кандидатських дисертацій, 7 магістерських робіт, виконується 3 запланованих докторські та 2 кандидатські дисертації, низка пошукових досліджень. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 із захисту дисертацій зі спеціальності «фармакологія».

Проф. С.Ю. Штриголь постійно працює над вдосконаленням навчального процесу на кафедрі, є ініціатором створення фотогалереї «Видатні фармакологи», фотоколлекції лікарських препаратів, проведення щорічної олімпіади з фармакології для англомовних студентів НФаУ.

Нагороди:

 • Премія ім. проф. Г.М. Шпуги вченої ради Іванівської державної медичної академії (1996)
 • Почесна грамота Іванівської державної медичної академії (2002)
 • Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2005, 2013)
 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2011)
 • Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Наукова школа: 

Доктори наук:

 1. Щокіна Катерина Геннадіївна «Органотропні ефекти рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, Харків, 2011 р.
 2. Цубанова Наталя Анатоліївна «Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, Харків, 2013 р.

Кандидати наук:

 1. Эленга Артур«Влияние солевого режима на гемореологические показатели при экспериментальной недостаточности кровообращения» – дис. на соискание ученой степени канд. фармацевтических наук, Пятигорск, 2001 г.
 2. Назаренко Ольга Анатольевна«Сравнительный анализ влияния солевых режимов на обмен глюкозы и эффективность противодиабетических препаратов» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Москва, 2002 г.
 3. Дьяченко Екатерина Евгеньевна«Особенности внутрипеченочной гемодинамики у потомков алкоголизированных самок крыс в раннем  постнатальном онтогенезе» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Ярославль, 2002 г.
 4. Садин Андрей Вячеславович«Модуляция солевым режимом цереброваскулярных и ренальных эффектов средств, применяемых при нарушении мозгового кровообращения» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Курск, 2003 г.
 5. Назаренко Максим Евгеньевич«Эффективность стандартизированного экстракта Ginkgo biloba (билобила) при острой почечной недостаточности в эксперименте» – дис. на соискание ученой степени канд. медицинских наук, Курск, 2004 г.
 6. Товчига Ольга Володимирівна«Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення лікарських засобів» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2009 р.
 7. Шатілова Ольга Андріївна«Експериментальне вивчення  церебропротекторних та психотропних  властивостей діакамфу» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2010 р.
 8. Данилов Сергій Анатолійович«Експериментальне вивчення психотропних і нейропротекторних властивостей нового препарату собачої кропиви» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Харків, 2012 р.
 9. Шведський Віталій Васильович«Корекція діакамфу гідрохлоридом порушень мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету» (експериментальне дослідження) – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Харків, 2012 р.
 10. ЛуцакІрина Василівна«Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 11. КойроОльга Олегівна«Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 12. Жиляєв Станіслав Олександрович«Експериментальне обґрунтування використання препаратів кверцетину в різних лікарських формах при черепно-мозковій травмі» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2014 р.
 13. Шатілов Олександр Володимирович«Експериментальне вивчення ноотропних та церебропротекторних властивостей похідних
  (2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Одеса, 2014 р.
 14. Ходаківська Ольга Віталіївна«Церебропротекторна активність нових похідних 3,2′-спіро-піроло-2-оксиндолу в умовах ішемічного інсульту (експериментальне дослідження)» – дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2015 р.
 15. Цивунін Вадим Володимирович «Пошук нових антиконвульсантів рослинного походження (експериментальне дослідження)» ­– дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2017 р.
 16. Каврайський Дмитро Павлович «Експериментальне дослідження нових похідних піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних препаратів» ­– дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2018 р.
 17. Дейко Роман Данилович «Експериментальне вивчення церебропротекторних та психотропних властивостей нових циклічних і лінійних олігопептидів» ­– дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2018 р.
 18. Деркач Наталія Миколаївна «Експериментальне обґрунтування доцільності застосування декаметоксину для лікування кишкових інфекцій» ­– дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук, Харків, 2018 р.
 19. Калапко-Мацієвська Олена Миколаївна «Експериментальне дослідження N,N’/-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду як потенційного гіпоглікемічного засобу» ­– дис. на здобуття наукового ступеня канд. фармацевтичних наук, Харків, 2018 р.

Методичні рекомендації:

 1. Бондарєв Є.В. Холодова травма: надання медичної допомоги постраждалим, принципи фармакотерапії / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, К.Г. Щокіна, С.В. Сушков, Д.В. Оклей, В.Г. Бабійчук // Методичні рекомендації. Харків. – 2018. – 35 с.
 2. Бондарєв Є.В. Холодова травма: доклінічне вивчення лікарських препаратів з фригопротекторними властивостями / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, К.Г. Щокіна // Методичні рекомендації. – Харків. – 2018. – 35 с.
 3. Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М. Інноваційні перспективи раціонального вибору церебропротекторів при ураженнях головного мозку: метод. реком. – К., 2011. – 20 с.
 4. Штриголь С.Ю., Лісовий В.М.,Зупанець І.А., Шебеко С.К., Маслова Н.Ф., Гоженко А.І., Яковлєва Л.В., Заморський І.І., Товчига О.В., Харченко Д.С. Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень. – Методичні рекомендації / МОЗ України, Державний фармакологічний центр. – К., 2009. – 47 с.

Підручники:

 1. Фармакология в помощь врачу, провизору и студенту / С.М. Дроговоз, С.Ю. Штрыголь, Е.Г. Щекина, Е.В. Матвеева, Н.И. Волощук, С.Д. Тржецинский, И.И. Заморский, А.М. Олещук, Е.А. Подплетняя, А.Л. Штробля, Л.Б. Иванцик, В.В. Дроговоз. – Х.: Титул, 2018. – 640 с.
 2. Хронофармакология для врача, провизора и студента: учебник–справочник / С.М. Дроговоз, С.Ю. Штрыголь, С.И. Рапопорт, Е.В. Матвеева, А.В. Кононенко, В.Ф. Черных, Т.Н. Бойчук, В.П. Пишак, С.В. Дмитренко, И.И. Заморский, В.В. Гордиенко, Е.Н. Сухина, О.М. Горошко, И.П. Бухтиярова, М.П. Тимофеев, И.В. Кабачная. – Х.: Титул, 2016. – 376 с.
 3. Лекарственная токсикология : Учебник-справочник / Белик Г.В., Бутко Я.А., Бухтиарова Т.А., Вереитинова В.П., Деримедведь Л.В., Дроговоз С.М., Журавель И.А., Коваленко В.Н., Кононенко А.В., Кравец Д.С., Кудина О.В., Лукьянчук В.Д., Матвеева Е.В., Рыженко И.М., Столетов   Ю.В., Шейман Б.С., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – Х.: Титул, 2015. – 592 с.
 4. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу :  Учебник-справочник / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – Х.: Титул, 2013. – 900 с.

Посібники:

 1. Экспериментальная фармакология : Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов / Бранчевский Л.Л., Филинова З.С., Дунаева Л.А., Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. –– Иваново, 1991. – 51 с.
 2. Бранчевский Л.Л., Штрыголь С.Ю. Сборник рецептурных заданий по курсу фармакологии. – Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов. – Иваново, 1993. – 40 с.
 3. Назаренко Н.А., Штрыголь С.Ю. Нейротропные средства. –  Методическое пособие для тестового контроля по фармакологии. – Архангельск, 1994. – 31 с.
 4. Сборник ситуационных задач по курсу фармакологии и клинической экологии / Громова О.А., Штрыголь С.Ю., Авдеенко Т.В., Скальный А.В. – Учебное пособие для студентов педиатрического и лечебного факультетов,  врачей-интернов. – М., 1997. – 36 с.
 5. Штрыголь С.Ю., Жидоморов Н.Ю. В помощь изучающему фармакологию. – Учебно-методическое пособие для студентов. – Иваново, 1999. – 28 с.
 6. Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. Вегетотропные средства. – Учебно- методическое пособие. – Иваново, 1999. – 56 с.
 7. Штрыголь С.Ю. Общая рецептура. – Учебно-методическое пособие для студентов. – Иваново, 2001. – 39 с.
 8. Общая и клиническая фармакология / Штрыголь С.Ю., Гришина Т.Р. и др. Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттестации выпускников высших медицинских учебных заведений по специальности 040600 «Сестринское дело». – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – С.71-74.
 9. Штрыголь С.Ю., Гришина Т.Р. Фармакология с клинической фармакологией. – Учебное пособие для студентов факультетов высшего сестринского образования. – Иваново, 2002. – 392 с.
 10. Самостоятельная работа студентов по фармакологии / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Рыженко И.М. и др. – Учебно-методическое пособие : Часть – Харьков: Изд-во НФаУ, 2002. – 76 с.
 11. Самостоятельная работа студентов по фармакологии / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Рыженко И.М. и др. – Учебно-методическое пособие : Часть І – Харьков: Изд-во НФаУ, 2002. – 59 с.
 12. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3 курса :  Часть 1 / Гришина Т.Р., Жидоморов Н.Ю., Назаренко О.А., Садин А.В., Штрыголь С.Ю. – Иваново, 2003. – 67 с.
 13. Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3 курса :  Часть 2 / Гришина Т.Р., Жидоморов Н.Ю., Назаренко О.А., Садин А.В., Штрыголь С.Ю. – Иваново, 2003. – 63 с.Гришина Т.Р., Штрыголь С.Ю. Вегетотропные средства. – Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иваново, 2003. – 55 с.
 14. Самостійна робота студентів із фармакології / Дроговоз С.М., Риженко І.М., Штриголь С.Ю. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 112  с.
 15. Лекарственные препараты ферментного действия / Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А. – Пособие (серия «В помощь врачу, провизору, фармацевту»). – Харьков-Донецк, 2004. – 132 с.
 16. Фармакотерапия беременных / Печенежская Л.А., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А., Штрыголь С.Ю. и др. – Пособие (серия «В помощь провизору, врачу, больному»). – Харьков, Донецк, 2004. – 64 с.
 17. Фармацевтическая опека при отпуске лекарств женщинам во время грудного вскармливания ребенка / Печенежская Л.А., Пиминов А.Ф., Тихонова С.А., Штрыголь С.Ю. и др. – Пособие (серия «В помощь провизору, врачу, больному»). – Харьков, Донецк, 2005. – 52 с.
 18. Рациональная фармакотерапия первичной глаукомы / Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф., Печенежская Л.А. и др. – Пособие для провизоров, врачей, студентов. – Харьков, Донецк, 2005. – 64 с.
 19. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності „Клінічна фармація” / Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Тихонова С.О. та ін.Харків:  НФаУ, 2005. – 62 с.
 20. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності „Загальна фармація” / Пімінов О.Ф., Тихонова С.О., Великий Д.Л., Толочко В.М., Міщенко І.В., Чешева М.В., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю. та ін..–Харків: Вид-во НФаУ, 2005. – 47 с.
 21. Основные гельминтозы человека и их лечение / Штрыголь С.Ю., Кузнецова В.М., Пиминов А.Ф. – Пособие для интернов, студентов, провизоров, врачей. – Харьков, 2006; Донецк, 2006. – 91 с.
 22. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації / Толочко В.М., Пімінов О.Ф., Кайдалова Л.Г., Великий Д.Л., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю. та ін. – Навчальний посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практичної фармації. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Тимченко, 2006. – 528 с.
 23. Угревая болезнь: алгоритмы оптимальной терапии / Карпенко А.Е., Штрыголь С.Ю.,  Пиминов А.Ф., Степанова С.И., Хоменко В.Н. – Пособие для студентов, интернов, провизоров, врачей. – Харьков, Донецк, 2007. – 53 с.
 24. Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии / Штрыголь С.Ю., Супрун Э.В., Бирюкова С.В. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2007. – 97 с.
 25. Дисбиоз кишечника: биологическая сущность, диагностика и лечение / Валюх С.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, Донецк, 2007. – 52 с.
 26. Ожирение: фармакотерапия, фитотерапия, физиотерапия и хирургические методы лечения / Бондарев Е.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2008. – 84 с.
 27. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності „Клінічна фармація” / Пімінов О.Ф., Толочко В.М.,  Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю. та ін. – Навчальний посібник для провізорів-інтернів. – Харків, 2008. – 155 с.
 28. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування / Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Пімінов О.Ф. та ін. – Посібник для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів. – Харків, 2010. – 107 с.
 29. Дисбиотические состояния пищеварительной, дыхательной, половой систем и кожи: этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение, профилактика / Валюх С.В., Штрыголь С.Ю., Пиминов А.Ф. и др. – Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей. – Харьков, 2010. – 83 с.
 30. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації / Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Великий Д.Л. та ін. – Навчальний посібник для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі – Х., 2010. – 236 с.
 31. General prescription: manual for foreign studens of pharmaceuticaland medical specialties, teachers, doctors and pharmacists (based on credite-module system) / Shtrygol’ S.Yu., PozdnakovaA.Yu., Tovchiga O.V. et al. – Manual for foreign studens of pharmaceuticaland medical specialties, teachers, doctors and pharmacists (based on credite-module system). – Kharkiv: NPhaU, 2012.  – 60 p.
 32. Рабочая тетрадь по врачебной рецептуре для студентов специальностей «Фармация, Клиническая фармация, Технология парфюмерно-косметических средств» / Штрыголь С.Ю.,  Белик Г.В., Бутко Я.А и др. – Х., 2013. – 53 с.
 33. «Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу» / Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г. – 2013 г.
 34. «Фармакология в вопросах и ответах» (под ред. Штрыголя С.Ю.) – 2013 г.
 35. Фармакология: руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов : [учеб. пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрасли знаний «Фармация»] / С.Ю. Штрыголь, С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко и др. ; под ред. С.Ю. Штрыголя. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 312 с.

Монографії:

 1. Карбокситерапия: механизмы, эффекты, применение: Справочник / С.М. Дроговоз, Х. Зеленкова, С.Ю. Штрыголь, А.В. Кононенко, М.В. Зупанец, А.О. Сыровая, Л.Б. Иванцык, А.Л. Штробля, Н.В. Грищенко, И.В. Кабачная / под. ред. проф. С.М. Дроговоз. – Х.: «Титул», 2019. – 192 с.
 2. Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты / С.Ю. Штрыголь, О.В. Товчига, О.О. Койро, С.И. Степанова. – Харьков: «Титул», 2014. 
 3. Віхи історії. До 90-річчя заснування кафедри фармакології / С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, І.М. Риженко. – Х.: Титул, 2014. – 88 с.
 4. Штрыголь С.Ю. Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах / С. Ю. Штрыголь. – Харьков : Ависта-ВЛТ, 2007.

Членство у фахових організаціях: дійсний член межрегіональної громадської організації «Товариство фармакоекономічних досліджень», член правління ВГО «Асоціація фармакологів України», голова регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» по Харківській, Сумській, Чернігівській обл. член IUPHAR, член Товариства патофізіологів України.

Проф. С.Ю. Штриголь читає курс лекцій з фармакології українською, англійською та російською мовами.

 

Print Friendly, PDF & Email