Шульга Людмила Іванівна

shulgaШульга Людмила Іванівна – завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор

Адреса: м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел.: (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Шульга Людмила Іванівна народилася 18 липня 1973 р. у м. Харкові. У 1995 р. закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології супозиторіїв з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного» (науковий керівник – проф. Тихонов О.І.). Працювала на кафедрі аптечної технології ліків старшим лаборантом (1995 р.), асистентом (2002 – 2004 рр.), з вересня 2004 р. переведена на посаду доцента. З вересня 2007 р. – доцент кафедри заводської технології ліків, а з лютого 2008 – доцент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ (нині кафедра загальної фармації та безпеки ліків).

У 2010 р. пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Дем’яна Попова у Києві. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології» (науковий консультант – проф. Пімінов О.Ф.). З вересня 2014 р.– професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків, а з 2015 р. і по теперішній час – завідуюча кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність

Виконувала обов’язки голови ДЕК НФаУ зі спеціальності «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти та на фармацевтичному факультеті (2015 р.), голови ДЕК для студентів фармацевтичного факультету № 1 та № 3 НФаУ денної, вечірньої та заочної форми навчання (2016 р.). З 2016 р. – член спеціалізованої ученої ради Д 64.605.02 при НФаУ.

Наукова школа

Працює в напрямку створення стоматологічних лікарських засобів рослинного походження. На сьогодні під її керівництвом виконується кандидатська дисертація аспіранта Безкровної К. С. на тему «Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування запальних хвороб шлунково-кишкового тракту».

Під керівництвом проф. Шульги Л.І. захищено 2 магістерські роботи:

 • Чіхладзе К. А. на тему: «Розробка складу та технології оромукозного препарату на основі рослинної субстанції» (2015 р.);
 • Присіч К. С. на тему «Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbae L.» (2016 р.).

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.) та грамотою НФаУ (2014 р.) За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та організації VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України колектив кафедри загальної фармації та безпеки ліків і завідувача кафедри проф. Л. І. Шульгу нагороджено «Подякою». За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, внесок у розвиток галузі охорони здоров’я в місті Харкові та з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника проф., завідувача кафедри загальної фармації та безпеки ліків Шульгу Л. І. нагороджено «Почесною грамотою виконкому Харківської Міської ради».

Автор та співавтор понад 350 наукових та навчально-методичних праць: 113 статей, 6 патентів, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 10 інформаційних листів

До розділу «Наукова школа»

Під керівництвом проф. Шульги Л. І. виконується кандидатська дисертація аспіранта Безкровної К. С. на тему «Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту» (2016 р.).

Монографії

 1. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / О.Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : «Факт», 2015. – 424 с.
 2. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 1. – 2014. – 672 с.
 3. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 2. – 2014. – 820 с.

Навчальні посібники

 1. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко. – Х., 2015. – 80 с.
 2. Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга. – Х., 2014. – 56 с.
 3. Энтеральный вирусный гепатит А : учеб. пособ. / В.П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., – 90 с.
 4. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації : навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О.Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. –  Х., 2010. – 236 с.
 5. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування : посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., 2010. – 108 с.
 6. Назальные лекарственные средства : учеб. пособ. для внеаудиторной работы интернов, специалистов фармации, врачей / А.Ф. Пиминов, А. В. Доровской, В. К. Яковенко, Л. И. Шульга. – Х., 2010. – 63 с.
 7. ПиминовА. Ф. Основы гомеопатического метода лечения : учеб. пособ. для внеаудиторной работы  интернов, специалистов фармации, врачей / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 72 с.
 8. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» : навч. посіб. для провізорів-інтернів / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін. – Х., 2008. – 132 с.

Методичні рекомендації

 1. Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної технології : метод. рек. / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 2. Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф.Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 3. Сучасна клініко-фармакологічна характеристика хондропротекторних засобів : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Н.А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., НФаУ, 2018. – 36 с.
 4. Сучасний стан системи забезпечення медичним майном Збройних Сил України : метод. рек. до підготовки та проведення занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний, Л. І. Шульга. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 5. Вплив фармако-, фітотерапії та інших видів лікування на якість життя : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Е. В. Супрун, О. Ф. Пімінов, Л. І.Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.
 6. Основні поняття, принципи і джерела фармацевтичної інформації : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л. І. Шульга, С. О. Баган, О. В. Лукієнко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 7. Лікарські засоби нового покоління : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Домар та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 8. М’які лікарські засоби : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 9. Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 30 с.
 10. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології : метод. рек. для викладачів / В. М. Кузнєцова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 12. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О.Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 28 с.
 13. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок : метод. рек. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 187 с.
 14. Методические указания к выполнению курсових работ по заводской технологии лекарств для студентов 4 к. / Д. И. Дмитриевский, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая и др. – Х., 2007. – 120 с.

Членство у фахових асоціаціях: Шульга Л.І. є дійсним членом Українсько-німецької медичної асоціації.

Патенти

 1. Деклараційний патент на винахід № 59683 А, України А61К9/02, А61К35/64. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв «Поленфен» з протизапальною та андрогенною дією / Тихонов О.І., Ярних Т. Г., Щеблыкина Л. И., Черних Ю. В. – № 2002119124; заявл. 15.11.2002 опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
 2. Патент на корисну модель № 61810, А61К 36/00, А61К 36/533, А61К 36/68. Збір лікарських рослин для лікування і профілактики алергійних захворювань / Журавель І.О., Кисличенко В. С., Шульга Л. І., Гладух Є. В., Жадовець Д. В., Литвиненко Є. О. – № u 201101416; заявл. 02.2011; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
 3. Патент на корисну модель № 66281, А61К 36/00, А61Р 7/ Рослинний лікарський збір «Дента-Фіт» з протизапальною та антимікробною дією / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Осолодченко Т. П., Файзуллін О. В. – № u201107929; заявл. 23.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 4. Патент на корисну модель № 66282, А61К 6/00. Фармацевтична композиція «Касдент» з антимікробною та антифунгальною дією / ШульгаЛ. І., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П. – № u 201107930; заявл. 06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 5. Патент на корисну модель № 89076, А61К 6/ Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування стоматологічних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. – № u201312876; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 6. Патент на корисну модель № 96859, А61Р 1/02, А61К 36/00. Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С. – №u 201408462; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.

Викладає дисципліни: «Фармацевтична технологія», «Клінічна фармація»

Print Friendly, PDF & Email