Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та фармацевтичних наук

Голова ради:

 1. Зупанець Ігор Альбертович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Заступник голови:

 1. Цубанова Наталя Анатоліївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні).

Вчений секретар:

 1. Сахарова Тетяна Семенівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні).

Члени ради:

 1. Бездітко Наталія Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 2. Дев’яткіна Тетяна Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 3. Дроговоз Світлана Мефодіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 4. Зайченко Ганна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 5. Кіреєв Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 6. Ляпунов Микола Олександрович, д.фарм.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України», спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 7. Малоштан Людмила Миколаївна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 8. Марчишин Світлана Михайлівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 9. Маслова Наталія Федорівна, д.біол.н., професор, вчений секретар, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 10. Міщенко Оксана Яківна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 11. Риженко Ірина Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 12. Подплетня Олена Анатоліївна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 13. Штриголь Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні);
 14. Щокіна Катерина Геннадіївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні);
 15. Яковлєва Лариса Василівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (фармацевтичні).
Print Friendly, PDF & Email