Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (д.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (дФф)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (дФм)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Технології парфюмерно-косметичних засобів» (дПм)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (дТт)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармацевтична хімія» (дХт)
  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів»

Освітній ступінь «бакалавр»

 • Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
  освітня програма «Лабораторна діагностика» (дЛл)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Лабораторна діагностика»

 • Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
  освітня програма «Лабораторна діагностика» (дЛм)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

 • Спеціальність 224 «Фізична терапія, ерготерапія»
  освітня програма «Фізична терапія» (дФЕм)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей галузі знань «Медицина»

 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерії»
  освітня програма «Біотехнологія» (дБс)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Print Friendly, PDF & Email