Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули повну загальну середню освіту (денна форма)

Освітній ступінь магістр

Освітня програма: 

 Освітній ступінь бакалавр

Освітня програма: 

Print Friendly, PDF & Email