Станиславський Борис Миколайович (1888-?)

Директор Харківського фармацевтичного інституту

1936-1937

Борис Миколайович Станіславський народився в 1888 р. на Харківщині. Вищу освіту одержав у Харківському університеті. У 1936 р. Б.М. Станіславський був призначений на посаду директора Харківського фармацевтичного інституту.

Борис Миколайович приклав багато зусиль для того, щоб інститут продовжив свій шлях становлення і перетворення в освітню і науково-дослідну базу для вітчизняної фармації.

Вимогливістю і турботою відрізнялося його відношення до студентів. Саме в період директорства Б.М. Станиславського значно підвищилася роль виробничої практики студентів, що стала проводитися за рекомендаціями кафедр з урахуванням майбутнього направлення на роботу. Багато сил і енергії віддав Борис Миколайович організації позааудиторного життя студентів, їх гармонічному духовному і фізичному розвитку. Яскравим прикладом активізації спортивного життя інституту стало завоювання в 1937 р. кубка легкоатлетичною командою ХФІ на Всеукраїнській спартакіаді серед медичних вузів.

У цей період переважна більшість викладачів інституту одержала можливість активно займатися науково-дослідною роботою. Активізувалася і видавнича діяльність: публікувалися роботи, що мали теоретичне і практичне значення. З огляду на досягнення колективу ХФІ під керівництвом Б.М. Станиславського в науково-дослідній роботі, у 1937 р. Всесоюзний комітет вищої школи наділив Вчену раду інституту правом присудження вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук. У цьому ж році були захищені 13 дисертацій на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук і одна дисертація на здобуття ступеня кандидата хімічних наук. У 1936 р. в інституті проводилися дослідження з 19 наукових тем, у 1937 р. — вже з 33.

Print Friendly, PDF & Email