Стороженко Ігор Петрович

СтороженкоСтороженко Ігор Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики

Адреса: вул. Невського, 18А, Харків, Україна
Тел. 0 57 771 81 59
E-mail: prof.igor.storozhenko@gmail.com
Науковий профіль:
                                 

 

Народився 1969 р. у м. Харкові. У 1986 р. закінчив Харківську середню школу № 129 і поступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького, який закінчив у 1991 р. Після закінчення університету працює на кафедрі фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна інженером (1991 р.), молодшим науковим співробітником (1992 – 1996 р.), старшим науковим співробітником (1996 – 2002 р.) і з 2002 р. – провідним науковим співробітником. Науковим керівником був професор Прохоров Е. Д., відомий спеціаліст в галузі напівпровідникових приладів НВЧ діапазону. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Діоди Ганна на основі сполук А3В5 з гетеропереходом на катодному контакті”, яка пов’язана із загальною проблемою підвищення верхньої граничної робочої частоти і ефективності твердотільних приладів терагерцового діапазону. Після захисту кандидатської дисертації працює над проблемою узагальнюючої теорії приладів, що працюють на ефекті міждолинного переносу електронів. Ці роботи лягли в основу докторської дисертації “Генерація міліметрових хвиль варизонними структурами напівпровідників А3В5 з міждолинним переносом електронів”, захищеної в 2009 р.

В Національному фармацевтичному університеті працює на кафедрі фізики викладачем (2000 р.), старшим викладачем (2001 – 2003 р.), доцентом (2003 – 2010 рр.) і з 2010 р. по теперішній час професором. Співпрацює над проектами НФаУ по молекулярному моделюванню, терагерцової спектроскопії, оптимізації технологічних процесів виготовлення і просування ліків на ринок, доказової медицини.

Вчені звання і наукові степені:

 • Професор кафедри фізики (2010 рік).
 • Доктор фізико-математичних наук (“Фізика приладів, елементів і систем”, 2009 рік)
 • Доцент кафедри фізики (2004 рік)
 • Старший науковий співробітник зі спеціальності “радіофізика” (2001 рік)
 • Кандидат фізико-математичних наук (“Радіофізика”, 1996 рік)

Автор більш 170 наукових і навчально-методичних праць (51 у «Scopus», h-index 5)

Підручник

 • Timanyuk V.O. Zhivotova O.M. Storozhenko I. P. Biophysics. Textbook for students of higher schools. –Kharkiv. NUPh. “Golden Pages”. –2011. – 576 p

Навчальні посібники 

 1. Стороженко І. П. Вища математика і статистика. Конспект лекцій: Навчально-методичний посібник для студентів для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація», І. П.Стороженко –Х. «Стильиздат», 2017. –80 с.
 2. Стороженко І. П. Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Конспект лекцій: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів» – Х: «Стильиздат»,  – 2017. – 59 с.
 3. Біофізика, фізичні методи аналізу. Робочий зошит: Навчально-методичний посібник для студентів для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів», Н. О. Фролова, Н. В. Шейкіна,  М. В. Кайдаш, В. О. Тіманюк, Н. Г. Кокодий, М. О. Баранник, І. П. Стороженко – Х. «Стильиздат»,  – 2017. – 120 с.
 4. Биофизика, физические методы анализа. Практикум: Учебно-методическое пособие для иностранных студентов высших фармацевтических учебных заведений, которые обучаются на русском языке по специальности «Фармация», Баранник М. А., Шейкина Н. В., Фролова Н. А., Кайдаш М. В., Кокодий Н. Г., Тиманюк В. А., Стороженко И. П. – Х. «Стильиздат», – 2017. – 128 с.
 5. Біофізика, фізичні методи аналізу. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація», Шейкіна Н. В., Фролова Н. О., Баранник М. О., Кайдаш М. В., Тіманюк В. О., Стороженко І. П. – Х. «Стильиздат», – 2017. – 108 с.
 6. Стороженко І.П. Вища математика і статистика. Конспект лекцій: Навчально-методичний посібник для студентів для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація», І. П.Стороженко –Х. «Стильиздат», 2017. – 80 с.
 7. Стороженко І.П., Жовтоніжко І. М. Вища математика і статистика. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фармація» –Х. «Стильиздат», 2017. –131 с
 8. Стороженко І.П., Тіманюк В.О. Вища математика. Частина 1. Елементи вищої алгебри. Х: «Стильиздат», 2012. – 43 с
 9. Стороженко И. П., Тиманюк В. А., Животова Е. Н. Методы рефрактометрии и поляриметрии. Х: «Стильиздат», 2012. – 64 с.

Методичні рекомендації

Стороженко И. П. Стрижаченко А. В. Тиманюк В. А. Методические рекомендации к решению задач по математической статистике с помощью MathСad. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2003. – 44 с

Викладає дисципліни „Вища математика і статистика”, „Біологічна фізика, фізичні методи аналізу”

Сфера наукових і загальних інтересів:

 • Математичне моделювання фізичних, біологічних, економічних і соціальних об’єктів;
 • Системні дослідження і оптимізація;
 • Терагерцова спектрометрія;
 • Дистанційні форми навчання;
 • Доказова медицина;
 • Нано- і мікроелектроніка, надвисокочастотні прилади, фізика напівпровідників;
 • Стратегічне управління розвитком соціально-економичних систем;
 • Енергозбереження;
 • Науки про людину, філософія, психологія, соціологія;
 • Хобі – активний туризм, ігротехніки, що розвівають, цигун, читання, відвідування концертів
image_pdfimage_print