Стрижаченко Олександр Володимирович

prof-strizhachenko_fotoСтрижаченко Олександр Володимирович

Тел.: +38 (057) 771-81-59 (службовий)

Еmail: a.strizhachenko@gmail.com

Науковий профіль

                  

 

Автобіографія. Народився у м. Харкові. У 1978 р. закінчив Харківську загальноосвітню школу № 80. У 1983 р. з відзнакою закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького за спеціальністю “Радіофізика та електроніка”. З 1983 по 2001 рр. працював на кафедрі фізики надвисоких частот Харківського держуніверситету на посадах молодшого наукового співробітника (1983-1989 рр.), наукового співробітника (1989-1991 рр.), старшого наукового співробітника (1991-2001 рр.). З 2001 р. по теперішній час працює у Національному фармацевтичному університеті на посадах доцента (2001-2014 рр.) та професора кафедри фізики (з 2015 р.).

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Власні електромагнітні Н- коливання у циліндричних хвилеводних розширеннях і розгалуженнях та їх використання для вимірювання електромагнітних характеристик матеріалів” за спеціальністю “Радіофізика”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика приладів, елементів і систем” на тему “Електродинаміка хвилеводних розгалужень із анізотропним заповненням та вимірювання електричних параметрів кристалів” захистив у 2014 р.

Наукові інтереси пов’язані з наступними науковими напрямками: дослідження взаємодії електромагнітного поля з речовиною; електродинаміка складнокомпозиційних хвилеводних і резонаторних структур із анізотропним та гіротропним заповненням; неруйнуючі вимірювання параметрів широкого класу речовин у мікрохвильовому діапазоні; математичне моделювання біологічних об’єктів.

Автор та співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, автор 2 монографій: “Measurement of anisotropic dielectrics on microwaves. Theoretical analysis, devices, methods” (2011 р.); “Frequency – separation devices for satellite communication systems” (2018 р.), які видано у Німеччині, 3 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

Керує виконанням кандидатської дисертації.

Сімейний стан – одружений.

Громадська діяльність: Є куратором студентського наукового товариства кафедри фізики. 

Наукова школа. Керує виконанням кандидатської дисертації, курсових та дипломних робіт.

Підручник:

  1. Частотно – розподільні пристрої для систем супутникового зв’язку/             О.В. Стрижаченко. – Lambert Academic Publishing.– Germany.–  2018. – 62 С., ISBN 978-3-659-94729-2.
  2. Вимірювання анізотропних діелектриків на надвисоких частотах. Теоретичний аналіз, пристрої, методи/ О. В. Стрижаченко.-Монографія.- Lambert Academic Publishing.- Germany. – 2011. – 282 С., ISBN 978-3-8454-4040-8.

Навчальні посібники:

  1. «Высшая математика и статистика»: методическое пособие для студентов высшихфармацевтическихучебных заведений подобщей ред. проф. Стрижаченко А.В./Дягилева Ф. Г., Жовтонижко И. Н., Красовский И. В., Погорелов С. В., Решетняк Ю. Б., Стрижаченко А. В., Фролова Н.А. – Х.,  – 2018. – 242 с.
  2. Лабораторний практикум з радіофізики та електроніки/ Звягiнцев А. А., Стрижаченко О.В.- 1998.- ХНУ ім. Каразіна, 52 с.

Методичні рекомендації:

  1. «Вища математика і статистика». Робочий зошит: навчально-методичний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» /Дягілева Ф. Г., Жовтоніжко І. М., Красовський І. В., Погорєлов С. В., Решетняк Ю. Б., Стрижаченко О. В., Фролова Н.О. – Х.,  – 2017. – 116 с.
  2. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з біофізики для студентів заочної та дистанційної форми навчання/Тіманюк В.О., Ромоданова Е.О., Животова О.М., Стрижаченко О.В., Тюкін М.Б., Свєтлов В.М.-2005.- НФаУ, 44 с.

Патент

Пат. № 81632 Україна, МПК Н 01 Р 1/20. Розподільник частотних каналiв / Стрижаченко О.В., Звягiнцев А. А., Соловей В.В., Івановський О.I.; заявник та патентообладач Інститут Проблем Машинобудування НАН України. – № 200500275; заявл. 01.05; опубл. 25.01.08, Бюл. №2.

Членство у фахових асоціаціях: член редколегії журналу “Journal of Networking and Telecommunications” (США).

Дисципліни, які викладає доктор наук:“Вища математика та статистика”; “Біофізика тафізичні методи аналізу ”.

Хобі: подорожі, походи, здоровий спосіб життя.

Print Friendly, PDF & Email