Сумець Олександр Михайлович

Сумець Олександр Михайлович – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту і адміністрування, академік Академії економічних наук України

Адреса: вул. Невського, 18. м. Харків – 140. Україна

E-mail: sumets.alehander@gmail.com

Науковий профіль

                  

 

Автобіографія

Сумець Олександр Михайлович народився 09.05.1961 р. в с. Геніївка Зміївського району  Харківської області. Має дві вищі освіти: в 1983 р. закінчив Харківський автомобільно-дорожний інститут (ХАДІ) за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство», кваліфікація – інженер-механік; в 2010 р. закінчив Харківський інститут бізнесу і менеджменту (ХІБМ) за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту на тему: «Прогнозування потреби в запасних частинах для агрегатів трансмісії вантажних автомобілів». У 2016 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Логістична діяльність підприємств олієжирової галузі і оцінка її ефективності».

За роки науково-педагогічної діяльності працював на посадах інженера-дослідника науково-дослідного сектору кафедри, асистента, доцента, професора кафедри, завідувача кафедри і заступника директора з наукової і навчальної роботи у вищих навчальних закладах міста Харкова. З 2018 р. професор кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету.

З 2009 по 2014 рр. за програмою «Гостьові професора» викладав навчальні дисципліни і авторські курси логістичної спрямованості в УО «Полоцький державний університет» (Республіка Білорусь). В 2012 р. нагороджений УО «Полоцький державний університет» нагрудним знаком «DOCENDO DISCІMUS» за допомогу в становленні і розвитку в Республіці Білорусь спеціальності «Логістика»; в 2014 р. Всеукраїнським об’єднанням «Країна» нагороджений медаллю «За відданість справі»; в 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Звитяга» – медаллю «За вірність традиціям І ступеня».

З початку заснування в Україні спеціальності «Логістика» приймав участь в розробці концепції підготовки фахівців у сфері логістики. З 2002 р. член науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», секція «Логістика», а з 2011 по 2014 рр. – заступник голови підкомісії з управління логістичними системами. Приймав активну участь у створенні і подальшому розвитку Галузевого стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Логістика», в підготовці проекту Національної доктрини реформування та розвитку логістичної системи державних закупівель України. З 2016 р. член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

З 2005 по 2014 рр. науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення». На цей момент часу головний редактор електронного наукового фахового видання «International Scientific E-Journal “Agricultural and Resource Economics”» і член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення».

Сферами наукових інтересів є логістика, операційний менеджмент, економічна безпека підприємств, стратегія підприємства.

Автор близько 600 наукових і методичних праць. Зокрема, одноосібно підготовлено і видано 5 підручників з грифом МОН України; 31 навчальний посібник, з яких переважна більшість підготовлено одноосібно і має гриф МОН України; 16 монографій, з яких 6 написано одноосібно; є патент і авторські свідоцтва на ряд наукових творів.

Громадська діяльність:

 • член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • член громадської організації «Зміївщина»;
 • головний редактор електронного наукового спеціалізованого видання «International Scientific E-Journal “Agricultural and Resource Economics”»;
 • член редакційної ради Міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми і рішення».
 • Наукова школа – «SMART-логістика соціально-економічних систем»

Підручники

 1. Сумець О.М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання. Ч. І. Харків: КП «Міська друкарня», 2013. 480 с.
 2. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і практичні завдання. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 480 с.
 3. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. 2-ге вид., виправ., доп. Київ: ВД «Професіонал», 2005. 416 с.
 4. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 416 с.
 5. Яременко О.Л., Сумец А.М. Операционный менеджмент. Харьков, 2002. 288 с.

Навчальні посібники

 1. Сумець О.М., Сиромятников П.С. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків. Харків : ТОВ «Пром-Арт», 2018. 100 с.
 2. Сумець О.М., Власовець В.М. Стратегії управління бізнесом. Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2018. 120 с.
 3. Сумець О.М., Огієнко С. О. Логістичний менеджмент : навч. посіб. для сам. роботи. Харків : РВВ ХНТУСГ, 2018. 64 с.
 4. Пеліхов Є. Ф., Іванова О. А., Сумець О.М. Економіка сучасного підприємства. 2-ге вид., випр., доповн. Харків : Вид-во НУА, 2017. 312 с.
 5. 5. Сумець О.М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 288 с.
 6. Сумець О.М. Логістика: концептуальні засади. Посібник для підготовки до заліку. Харків: КП «Міська друкарня». 2014. 208 с.
 7. Сумець О.М. Логістика: тести, практичні завдання, основі дефініції. Харків: КП «Міська друкарня». 2014. 200 с.
 8. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Харків : ПВПП «Слово», 2013. 420 с.
 9. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Ч.2. Маркетингові стратегії розвитку підприємства. Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 140 с.
 10. Сумець О.М., Бабенкова Т.Ю. Логістичні системи і ланцюги поставок. Київ: Хай-Тек Прес, 2012. 220 с.
 11. Сумец А.М. Производственная логістика. Новополоцк (Республика Беларусь) : Изд-во ПГУ, 2012. 136 с.
 12. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Ч.1. Сутність стратегічного марке-тингу та його сучасна концепція. Харків: КП «Міська друкарня», 2011. 192 с.
 13. Сумець О.М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. 2-е вид., доповн. Київ: Хай-Тек Прес, 2011. 344 с.
 14. Сумець О.М., Голофаєва І. П., Білоцерківський О.Б. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Ч.1. Логістика як інструмент ринкової економіки. Харків: КП «Міська друкарня», 2010. 212 с.
 15. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади. 2-е вид., перероб. та доповн. Харків: КП «Міськдрук», 2010. 322 с.
 16. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Товарна інноваційна політика. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 368 с.
 17. Сумець О.М., Бондаренко М.І. Стратегічний менеджмент. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 240 с.
 18. Пеліхов Є. Ф., Іванова О. А., Сумець О.М. Економіка сучасного підприємства. Київ: Хай-Тек Прес, 2009. 344 с.
 19. Сумець О.М., Сомова О.Є., Пеліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. 2-е вид., перероб. та доп. Київ: ВД „Професіонал”, 2009. 280 с.
 20. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Інноваційні стратегії. 2-е вид., перероб. та доп. Харків: КП «Міська друкарня», 2009. 244 с.
 21. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания. Киев: Хай-Тек Прес, 2008. 320 с.
 22. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика: теорія та практика. Київ: ВД „Професіонал”, 2008. 272 с.
 23. Сумець О.М., Тумар М.Б. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека. Київ: Хай-Тек прес, 2008. 400 с.
 24. Сумець О.М., Голодний В.Ф. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: автотехнічна експертиза. Київ: Хай-Тек Прес, 2008. 160 с.
 25. Сумець О.М., Сомова О.Є., Пеліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. Київ: ВД „Професіонал”, 2007. 208 с.
 26. Сумець О.М., Голодний В.Ф. Що потрібно знати водієві. Київ: Хай-Тек Прес, 2007. 168 с.
 27. Сумец А.М. Логистика. Харьков: Изд-во НУА, 2006. 132 с.
 28. Сумец А.М. Очерк о логистике. Харьков: Изд-во НУА, 2005. 56 с.
 29. Сумец А.М. Стратегия предприятия. Харьков: Изд-во НУА, 2005. 168 с.
 30. Сумець О.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади. Київ: ВД „Професіонал”, 2005. 320 с.
 31. Сумець О.М., Тульпа І.А. Інноваційні стратегії. Харків: Студцентр, 2005. 208 с.
 32. Сумець О.М. Основні елементи теорії руху та експлуатаційні властивості автомобіля. Харків: НВФ „Екограф”, 2002. 60 с.
 33. Сумець О.М., Сиромятников П.С. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків. Харків : ТОВ «Пром-Арт», 2018. 100 с.
 34. Сумець О.М., Власовець В.М. Стратегії управління бізнесом. Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2018. 120 с.
 35. Сумець О.М., Огієнко С. О. Логістичний менеджмент : навч. посіб. для сам. роботи. Харків : РВВ ХНТУСГ, 2018. 64 с.
 36. Пеліхов Є. Ф., Іванова О. А., Сумець О.М. Економіка сучасного підприємства. 2-ге вид., випр., доповн. Харків : Вид-во НУА, 2017. 312 с.
 37. 5. Сумець О.М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 288 с.
 38. Сумець О.М. Логістика: концептуальні засади. Посібник для підготовки до заліку. Харків: КП «Міська друкарня». 2014. 208 с.
 39. Сумець О.М. Логістика: тести, практичні завдання, основі дефініції. Харків: КП «Міська друкарня». 2014. 200 с.
 40. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Харків : ПВПП «Слово», 2013. 420 с.
 41. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Ч.2. Маркетингові стратегії розвитку підприємства. Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 140 с.
 42. Сумець О.М., Бабенкова Т.Ю. Логістичні системи і ланцюги поставок. Київ: Хай-Тек Прес, 2012. 220 с.
 43. Сумец А.М. Производственная логістика. Новополоцк (Республика Беларусь) : Изд-во ПГУ, 2012. 136 с.
 44. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг. Ч.1. Сутність стратегічного марке-тингу та його сучасна концепція. Харків: КП «Міська друкарня», 2011. 192 с.
 45. Сумець О.М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. 2-е вид., доповн. Київ: Хай-Тек Прес, 2011. 344 с.
 46. Сумець О.М., Голофаєва І. П., Білоцерківський О.Б. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Ч.1. Логістика як інструмент ринкової економіки. Харків: КП «Міська друкарня», 2010. 212 с.
 47. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади. 2-е вид., перероб. та доповн. Харків: КП «Міськдрук», 2010. 322 с.
 48. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Товарна інноваційна політика. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 368 с.
 49. Сумець О.М., Бондаренко М.І. Стратегічний менеджмент. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 240 с.
 50. Пеліхов Є. Ф., Іванова О. А., Сумець О.М. Економіка сучасного підприємства. Київ: Хай-Тек Прес, 2009. 344 с.
 51. Сумець О.М., Сомова О.Є., Пеліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. 2-е вид., перероб. та доп. Київ: ВД „Професіонал”, 2009. 280 с.
 52. Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Інноваційні стратегії. 2-е вид., перероб. та доп. Харків: КП «Міська друкарня», 2009. 244 с.
 53. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания. Киев: Хай-Тек Прес, 2008. 320 с.
 54. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика: теорія та практика. Київ: ВД „Професіонал”, 2008. 272 с.
 55. Сумець О.М., Тумар М.Б. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека. Київ: Хай-Тек прес, 2008. 400 с.
 56. Сумець О.М., Голодний В.Ф. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: автотехнічна експертиза. Київ: Хай-Тек Прес, 2008. 160 с.
 57. Сумець О.М., Сомова О.Є., Пеліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. Київ: ВД „Професіонал”, 2007. 208 с.
 58. Сумець О.М., Голодний В.Ф. Що потрібно знати водієві. Київ: Хай-Тек Прес, 2007. 168 с.
 59. Сумец А.М. Логистика. Харьков: Изд-во НУА, 2006. 132 с.
 60. Сумец А.М. Очерк о логистике. Харьков: Изд-во НУА, 2005. 56 с.
 61. Сумец А.М. Стратегия предприятия. Харьков: Изд-во НУА, 2005. 168 с.
 62. Сумець О.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади. Київ: ВД „Професіонал”, 2005. 320 с.
 63. Сумець О.М., Тульпа І.А. Інноваційні стратегії. Харків: Студцентр, 2005. 208 с.
 64. Сумець О.М. Основні елементи теорії руху та експлуатаційні властивості автомобіля. Харків: НВФ „Екограф”, 2002. 60 с.

Методичні рекомендації

 1. Сумець О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для студентів спеціалізації «Логістика» всіх форм навчання. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010.
 2. Сумець О.М. Навчально-методичн1 матеріали до самост1ноїї підготовки з дисципліни «Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування. Харків: РВВ Академїї ВВ МВС України, 2008.
 3. Сумець О.М. Навчально-методичні матеріали до виконання контрольної роботи студентами та слухачами заочної форми навчання з дисципліни «Економіка та управління експлуатацією автомобільним транспортом». Харків: РВВ Академїї ВВ МВС України, 2008.
 4. Сумець О.М. Методика розрахунку ресурсу елементів зубчастих спряжень агрегатів трансмісії військової автомобільної техніки. Харків: Академія ВВ МВС України, 2007.
 5. Сумець О.М. Методика розрахунку величини екстремальних витрат на придбання запасних частин до агрегатів військової автомобільної техніки. Харків: Академія ВВ МВС України, 2007.
 6. Сумец А.М. Рабочая программа курса «Операционный менеджмент»: для студентов 5 курса фак. «Бизнес-управления». Харьков: Изд-во НУА, 2004.
 7. Сумець О.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи по курсу „Маркетингові дослідження” для студентів спеціальності 7.050108 „Маркетинг” всіх форм навчання. Харків, ХІБМ, 2004.
 8. Сумець О.М. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по дисциплине «Статистика маркетинга» (для студентов заочной формы обучения специальности «Маркетинг»). Харьков, ХИБМ, 2004,
 9. Сумець О.М. Методические указания к деловой компьютерной игре «Бизнес-курс: корпорация» (для студентов V курса факультета «Бизнес управление»). Харьков: Изд-во ХГУ «НУА», 2004.
 10. Сумец А.М. Операционный менеджмент: сборник тестовых заданий для магистров фак-та «Бизнес-управление». Харьков: Изд-во НУА, 2003.
 11. Сумец А.М. Стратегическое управление предприятием. Харьков, ХГИ «НУА», 2002.
 12. Сумец А.М. Антикризисное управление предприятием. Харьков, ХГИ «НУА», 2001.
 13. Сумець О.М. Положення по правилам викладання та оформлення пояснювальних записок проектів та звітів про науково-дослідні роботи. Харків: ВІ ВВ МВД України, 2000.

Членство у фахових асоціаціях

 • асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти в Україні;
 • член Академії економічних наук України, Академік академії економічних наук України.

Дисципліни, що викладає:

 • теорія організації,
 • менеджмент,
 • методологія і організація наукових досліджень,
 • операційний менеджмент,
 • організація і проектування операційних систем,
 • проектно-орієнтоване управління організацією.

 

Print Friendly, PDF & Email