Супрун Еліна Владиславівна

Супрун Еліна Владиславівна – доктор медичних наук, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ

Адреса: 61001, м. Харків, площа Захисників України, 17

Тел.: +38(067) 972-96-77

E-mail: elinasuprun202@gmail.com
Науковий профіль:
                                                    

 

Автобіографія

Супрун (Койчева) Еліна Владиславівна народилась 06 листопада 1966 р. в місті Герца Глибоцького р-ну Чернівецької обл. В 1989 році закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Працювала: інтерн-терапевт міської лікарні № 2 медико-санітарної частини комбінату «Азовсталь» м. Маріуполя (1989–1990); лікар відділу заготівлі крові Маріупольської міської станції переливання крові (1990–1991); імунолог дитячої Маріупольської міської лікарні (1991–1992); терапевт приймального відділення Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги (1992–1993); імунолог міської лікарні №1 медико-санітарної частини комбінату ім. Ілліча м. Маріуполя (1993–1994); аспірант кафедри мікробіології Харківського інституту удосконалення лікарів (1994–1996); головний лікар Хорошівської лікарні Харківського р-ну (1996–2003); заступник головного лікаря Харківської обласної станції переливання крові (2003–2004).

У 2000 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Противомикробная активность и биологическое действие азометиновых производных хинолина» за спеціальністю 03.00.07 – Мікробіологія (науковий керівник – проф. Бірюкова С.В.). Докторську дисертаційну роботу на тему «Цитокінові механізми патогенезу та експериментальна терапія гострих порушень мозкового кровообігу» (науковий консультант – проф. Громов Л.О.). за спеціальністю 14.03.05 – Фармакологія захистила у 2011 р.

В НФаУ працює з 2004 р. на посадах асистента (2004-2005), доцента (2005-2006) кафедри фармакології. З 2006 р. працює в ІПКСФ НФаУ: доцент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2006–2011); професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ (з 2011).

Основними напрямками наукової діяльності Супрун Е.В. є вивчення молекулярних механізмів цитокінової регуляції постішемічного пошкодження тканини мозку і нейропротективних ефектів цитокінових препаратів інтерлейкінового ряду.

Громадська діяльність: Супрун Е.В є дійсним членом Міжнародної Академії Екології. Член редколегії наукового періодичного електронного журналу «SCI-ARTICLE.RU». Член Комісії Головного управління охорони здоров’я ХОДА з аналізу Локальних формулярів та створення Регіонального формуляру лікарських засобів Харківської області.

Наукова школа: під керівництвом Супрун Е.В. захищено 1 кандидатську дисертацію – Бут Н.О. (Дослідження антигіпоксичних ефектів імуномодулятора «Ронколейкін» : дис. … канд. мед. наук: 14.03.05 : захищена 23.04.15 / Н.О. Бут – Х., 2015. – 180 с.) та Терещенко С.В. (Ендотеліотропні властивості цитокінових препаратів інтерлейкінового ряду за умов експериментального цукрового діабету: дис. … канд. мед. наук: 14.03.05: захищена 10.10.18 / С.В. Терещенко – Х., 2018. – 206 с.). В теперішній час під її керівництвом виконується 1 кандидатська дисертація.

Підручники

 1. Посохов Н. Ф. Прозопалгии: избранные вопросы этиопатогенеза, классификации, клинико-терапевтические особенности / Н. Ф. Посохов, В. И. Цымбалюк, Э. В. Супрун // Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 50 с.
 2. Супрун Э. В., Терещенко С. В. Цитокинотерапия неврологических осложнений сахарного диабета: результаты и перспективы: монография. Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 64 с.
 3. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Терещенко С. В. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. — 138 с.
 4. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Деримедведь Л. В., Оклей Д. В., Зимин С. М., Супрун А. С. Актуальные аспекты фармакологии и фармакотерапии: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. — 124 с.
 5. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Деримедведь Л. В., Цубанова Н. А., Терещенко С. В. Фармакология и фармакотерапия: итоги и перспективы: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. — 144 с.
 6. Э. В. Супрун, Громов Л. А., Пиминов А. Ф., Бут Н. А., Супрун А. С. Фармакология: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — 194 с. 

Навчальні посібники

 1. Еременко Р. Ф., Литвинова О .Н., Супрун Э. В. и др. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови. Учебное пособие для иностранных соискателей высшего образования вузов / под ред. Еременко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 44 с.
 2. Еременко Р. Ф., Березнякова М. Е., Супрун Э. В. и др. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. Учебное пособие для иностранных соискателей высшего образования вузов / под ред. Еременко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 68 с.
 3. От субстанции к лекарству: Учебное пособие / П. А. Безуглый, В. В. Болотов, И. С. Гриценко и др.; Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с. 

Методичні рекомендації

Єрьоменко Р. Ф., Супрун Е. В., Шегедин М. Б. Методи лабораторної діагностики спадкових захворювань : метод. рек. для аудит. роботи здобувачів вищої освіти / за ред. Єрьоменко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 24 с.

Статті в фахових іноземних наукових журналах

 1. Супрун Э. В. Прорезывание зубов у детей: проблемы и пути решения / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2017. – № 4 (83). – С. 79-83.
 2. Супрун Э. В. Долобене гель: комплексная терапия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательной системы / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2017. – № 16 (94). – С. 2-8.
 3. IL-1RA stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissues of rats with experimental diabetes / Elina Suprun, Sergei Tereshenko, Alexander Piminov, Dmitriy Velikiy, Natalia Tsubanova, Olga Lukienko, Valentina Kornienko // Medical Education. – Iss. 12 (2), Vol. 51. – P. 1521-1530.
 4. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантного эффекта рецепторного антагониста интерлейкина-1 в условиях моделирования сахарного диабета / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Том II. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 393-397.
 5. Супрун Э. В. Влияние цитокиновых препаратов на активность тиол-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, Байрамов Ровшан Аскерали оглы, А. С. Супрун // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том II. – С. 397-400.
 6. Супрун Э. В. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 7. Анализ оригинальных показателей тиол-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Том II. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 8. Супрун Э. В. Современная антигипертензивная терапия – перспективы индивидуализированного лечения / Э.В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 1 (62). – С. 16-19.
 9. Супрун Э. В. Новые возможности терапии сахарного диабета и опыт применения препарата Тресиба в клинической практике / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 28-31.
 10. Супрун Э. В. Артериальная гипертензия: новые ключи к диагностике и лечению / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 1 (62). – С. 20-24.
 11. Супрун Э. В. Современные принципы управления сахарным диабетом 2 типа. Можем ли мы изменить натуральное течение? / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 34-37. 
 12. Супрун Э. В. Современные перспективы инсулинотерапии сахарного диабета: новые показания к применению препарата Тресиба / Э. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 25-27.
 13. Супрун Э. В. Мочекаменная болезнь: возможности применения фитокомпозиций / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 6 (67). – С. 68-73. 
 14. Супрун Э. В. Урофурагин в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 6 (67). – С. 94-98. 
 15. Супрун Э. В. Жировая дистрофия печени и дисбиоз кишечника как маркеры сердечно-сосудистых катастроф / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 8 (69). – С. 24-29.
 16. Супрун Э. В. Современные подходы к фармакотерапии нейропатического болевого синдрома / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 9 (70), Неврология. Психиатрия. – С. 22-28.
 17. Супрун Э. В. Оптимизация терапии статинами: возможности и перспективы / Э. В. Супрун // Человек и Лекарство Казахстан. – 2015. – № 10 (56).С. 36-39. 
 18. Супрун Э. В. Актуальные методы современного генетического скрининга / Э. В. Супрун, А.С. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2015. – № 14 (60). – С. 28-32. 
 19. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2015. – № 12 (58). – С. 8-12.
 20. Супрун Э. В. Динамика неврологических нарушений при экспериментальном геморрагическом инсульте на фоне коррекции ронколейкином препаратов / Э. В. Супрун, Н. А. Бут, С. В. Терещенко // Казанский медицинский журнал. – 2014. – № 6, Т.XCV. – С. 801-806. 
 21. Влияние рецепторного антагониста интерлейкина-1 на соотношение показателей ТДС, ОМБ и энергетического метаболизма в клетках головного мозга крыс на фоне экспериментальной гипергликемии и церебральной ишемии / Э. В. Супрун, А. М. Ищенко, А. С. Симбирцев и др // Цитокины и воспаление. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 82-88. 
 22. Супрун Э. В. Место ингибиторов фосфодиэстеразы 5 в лечении эректильной дисфункции / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – № 4 (35). – С. 86-92. 
 23. Супрун Э. В. ДГПЖ – роль троспия хлорида и перспективы новых препаратов / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – 4 (35). – С. 63-67.
 24. Супрун Э. В. Муколитики в практике педиатра / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – № 7 (38). – С. 68-73.
 25. Супрун Э. В. Хеликобактерная инфекция: роль в патогенезе атопического дерматита и угревой болезни / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – № 9 (40). – С. 55-59. 
 26. Супрун Э. В. Лечение инфекций мочевыводящих путей в соответствии с обновленными рекомендациями европейской ассоциации урологов / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – № 12 (43). – С. 87-92.
 27. Супрун Э. В. Эффективность ципрофлоксацина в лечении инфекций мочевыводящих путей / Э. В. Супрун // Человек и лекарство Казахстан. – 2014. – № 12 (43). – С. 43-48. 
 28. Супрун Э. В. Место антигистаминных препаратов в лечении аллергического ринита / Э. В. Супрун, А.Ф. Пиминов // Человек и лекарство Казахстан. – 2013. – № 3 (19). – С. 129-136. 
 29. Цитокиновая коррекция дисфункции тиол-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, Л. А. Громов, Н. А. Бут, А. С. Супрун // European Applied Sciences. – 2013, Vol. 10 (1). – Р. 58-61.
 30. Peculiarity of cytokine cerebroprotection in experimental hemorrhagic stroke / E. Suprun, L. A. Gromov, A. M. Ischenko, A. S. Suprun // European Applied Sciences. – 2012, Vol. 1 (2). – Р. 97-101.

Статті в фахових наукових журналах України

 1. Kabachna I. Mechanisms of analeptic and antigipoxic effects of heterosides – derivatives for sulfur and nitrogen containing heterocycles / I. Kabachna, E. Suprun, V. Kabachnyy // World Science. – 2018. – Vol. 1, № 12 (40). – P. 29-34. 
 2. Посохов Н. Ф. Сравнительный анализ результатов нейрохирургического лечения фармакорезистентных болей лица / Н. Ф. Посохов, В. И. Цымбалюк, Э. В. Супрун // World Science. – 2018. – Vol. 1, № 12 (40). – P. 40-45. 
 3. Супрун Э. В. Как правильно помочь пациенту с болевым синдромом / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 1 (25). – С. 58-62.
 4. Супрун Э. В. Контроль сезонных аллергических заболеваний – эффективность и безопасность антигистаминных препаратов / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – 2(26). – С. 70-75.
 5. Супрун Э. В. Оспамокс в современных схемах антихеликобактерной терапии / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 2(26). – С. 48-54.
 6. Супрун Э. В. Оптимальная фармакотерапия аллергического ринита: выбираем интраназальный глюкокортикостероид / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 2(26). – С. 84-90.
 7. Супрун Э. В. Боли в животе – помогаем безопасно и эффективно / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 2(26). – С. 80-82.
 8. Супрун Э. В. Современная оптимизация терапии болевого синдрома / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 3(27). – С. 96-102
 9. Супрун Э. В. Современная комплексная антихеликобактерная фармакотерапия – основа профилактики рака желудка / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № 3(27). – С. 9-14.
 10. Супрун Э. В. Функциональная диспепсия: выбираем оптимальный стимулятор моторики ЖКТ / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2018. – № № 3(27). – С. 16-20.
 11. Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань:; стан, перспективи досліджень / Е. В. Супрун, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев, Н. О. Горчакова, А. С. Свінціцький, М. І. Загородний, Б. С. Бурлака // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 1 (42). – С. 19-30.
 12. Супрун Э. В. Инфекции мочевыводящих путей: пути решения проблемы антибиотикорезистентности / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 4 (45). – С. 1-5.
 13. Супрун Э. В. Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 3 (44). – С. 55-65
 14. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 1-6.
 15. Супрун Э. В. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 5-12. 
 16. Супрун Е. В. Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих зі застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща / Е. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 1-6.
 17. Супрун Е. В. Вплив рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 на показники тіол-дисульфідної системи та енергетичного метаболізму в клітинах головного мозку щурів в умовах моделювання цукрового діабету та церебральної ішемії / Е. В. Супрун, Супрун О. С., Бєленічев І. Ф. // Одеський медичний журнал.– 2014. – №2 (142). – С.21-27.
 18. Супрун Э. В. Соотношение показателей системы глутатиона, энергетического метаболизма и окислительной модификации белков в клетках головного мозга крыс на фоне экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. С. Супрун // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. XIII, вип. 1 (47). – С. 129-135. 
 19. Супрун Е. В. Вплив Ронколейкіну на параметри тіол-дисульфідної системи в головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом / Е. В. Супрун, Н. О. Бут, С. В. Терещенко // Одеський медичний журнал. – 2014. – №6 (146). – С.8-13.
 20. Suprun E. V. Еffect of cytocine cerebroproteciton on the state of antioxidant thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes mellitus / E. Suprun, N. A. But, A. S. Suprun // Annals of Mechnikov Institute. – 2014. – № 3. – Р. 34-39.
 21. Ефективність бактеріальних лізатів у комплексній терапії дітей раннього віку з вірусними крупам / Т. О. Кірсанова, С. В. Кузнєцов, М. С. Зіміна, Е. В. Супрун // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 2 (66). –С. 51-55.
 22. Супрун Э. В. Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2013. – № 3 (28). – С. 47-52. 
 23. Супрун Е. В. Аналіз ефективності цитокінової церебропротекції методом кореляційних структур / Е. В. Супрун, Л. О. Громов, О.С. Супрун // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т.120, №2 (71). – С.30-34.
 24. Супрун Е. В. Мітопротективний ефект ронколейкіну при корекції експериментальних постгіпоксичних станів у щурів / Е. В. Супрун, Н. О. Бут // Одеський медичний журнал. – 2012. – №6 (134). – С.36-41.
 25. Супрун Е. В. Аналіз антигіпоксичного ефекту імунокоректора ронколейкіну методом кореляційних структур / Е. В. Супрун, Л. О. Громов, Н. О. Бут // Укр. журнал клинической и лабораторной медицины (Луганск) – 2012. – Т.7, №4. – С.101-106.
 26. Мітопротективний ефект рецепторного антагоністу інтерлейкіну-1 при експериментальному церебральному інсульті / Е. В. Супрун, Л. О. Громов, І.Ф. Бєленічев, О. М. Іщенко, О. С. Супрун // Патологія. – 2012. – №3 (26). – С.71-75.
 27. Супрун Э. В. Коррекция Ронколейкином неврологических и поведенческих нарушений в условиях експериментального ишемического инсульта / Э. В. Супрун // Укр. вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, № 1 (66). – С. 26-30.
 28. Супрун Е. В. Ефекти системи оксиду азоту при експериментальному ішемічному інсульті та корекція їх Ронколейкіном / Е. В. Супрун // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 1 (123). – С. 7-11.
 29. Супрун Э. В. Эффекты ОМБ и формирование неврологических дисфункций при экспериментальном ишемическом инсульте на фоне коррекции Ронколейкином / Э. В. Супрун // Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва). – 2011. – Т.12, №3. – С.87-94.
 30. Супрун Е. В. Антиоксидантна активність РАІЛ-1 при експериментальному ішемічному інсульті / Е. В. Супрун, А. В. Глущенко, О. С. Супрун // Вісник фармації (НФаУ). – 2011. – № 1 (65). – С. 69-72.
 31. Супрун Е. В. Роль інтерлейкінів у механізмах розвитку цереброваскулярних захворювань / Е. В. Супрун // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 3 (125). – С. 4-11. 
 32. Супрун Э. В. Коррекция АРИЛ-1 неврологических и когнитивных нарушений при экспериментальном ишемическом инсульте / Э. В. Супрун, Л. А. Громов, И. Ф. Беленичев // Укр. вісник психоневрології. – 2010. – № 2. – С. 50-57.
 33. Супрун Е. В. Вплив Ронколейкіну на показники енергетичного метаболізму в умовах білатеральної оклюзії загальних сонних артерій у щурів / Е. В. Супрун // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 5 (121). – С. 20-24.
 34. Супрун Е. В. Вивчення антигіпоксичної активності Ронколейкіну в умовах експериментального ішемічного інсульту / Е. В. Супрун // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 6 (122). – С. 22-25.
 35. Супрун Э. В. Эффективность цитокиновой церебропротекции при экспериментальном геморрагическом инсульте / Е. В. Супрун // Укр. вісник психоневрології.– 2010. – Т. 18, № 4 (65). – С.34-38.
 36. Супрун Э. В. Ронколейкин – корректор нарушений энергетического метаболизма при экспериментальном геморрагическом инсульте / Супрун Э. В. // Укр. журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 117-121.
 37. Супрун Э. В. Влияние Ронколейкина на активность системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом / Супрун Э. В. // Укр. журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2010. – Т. 11, № 4. – С. 117-121.
 38. Супрун Е. В. Церебро- та кардіопротекторна дія антагоністу рецепторів інтерлейкіну-1 на моделі церебральної ішемії у щурів / Е. В.Супрун, С. Ю. Штриголь, О. М. Іщенко // Клінічна фармація. – 2009. – Том 13, № 1. – С. 59-63.
 39. Супрун Е. В. Особливості кардіопротекторної активності антагоністу рецепторів інтерлейкіну-1 на моделі гемічної гіпоксії / Е. В. Супрун // Одеський медичний журнал. – 2009. – № 3 (113). – С. 9-13.

Членство в фахових асоціаціях: Супрун Е.В є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», громадської організації «Українське товариство нейронаук» та Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS).

Дисципліни, які викладає доктор наук: Фармакологія, клінічна фармакологія, клінічна фармація

image_pdfimage_print