Супрун Еліна Владиславівна

Супрун Еліна Владиславівна – доктор медичних наук, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ

Адреса: 61001, м. Харків, площа Захисників України, 17

Тел.: +38(067) 972-96-77

E-mail: elinasuprun202@gmail.com
Науковий профіль:
                                                    

 

Автобіографія

Супрун (Койчева) Еліна Владиславівна народилась 06 листопада 1966 р. в місті Герца Глибоцького р-ну Чернівецької обл. В 1989 році закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Працювала: інтерн-терапевт міської лікарні № 2 медико-санітарної частини комбінату «Азовсталь» м. Маріуполя (1989–1990); лікар відділу заготівлі крові Маріупольської міської станції переливання крові (1990–1991); імунолог дитячої Маріупольської міської лікарні (1991–1992); терапевт приймального відділення Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги (1992–1993); імунолог міської лікарні №1 медико-санітарної частини комбінату ім. Ілліча м. Маріуполя (1993–1994); аспірант кафедри мікробіології Харківського інституту удосконалення лікарів (1994–1996); головний лікар Хорошівської лікарні Харківського р-ну (1996–2003); заступник головного лікаря Харківської обласної станції переливання крові (2003–2004).

У 2000 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Противомикробная активность и биологическое действие азометиновых производных хинолина» за спеціальністю 03.00.07 – Мікробіологія (науковий керівник – проф. Бірюкова С.В.). Докторську дисертаційну роботу на тему «Цитокінові механізми патогенезу та експериментальна терапія гострих порушень мозкового кровообігу» (науковий консультант – проф. Громов Л.О.). за спеціальністю 14.03.05 – Фармакологія захистила у 2011 р.

В НФаУ працює з 2004 р. на посадах асистента (2004-2005), доцента (2005-2006) кафедри фармакології. З 2006 р. працює в ІПКСФ НФаУ: доцент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2006–2011); професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ (з 2011).

Основними напрямками наукової діяльності Супрун Е.В. є вивчення молекулярних механізмів цитокінової регуляції постішемічного пошкодження тканини мозку і нейропротективних ефектів цитокінових препаратів інтерлейкінового ряду.

Громадська діяльність: Супрун Е.В є дійсним членом Міжнародної Академії Екології. Член редколегії наукового періодичного електронного журналу «SCI-ARTICLE.RU». Член Комісії Головного управління охорони здоров’я ХОДА з аналізу Локальних формулярів та створення Регіонального формуляру лікарських засобів Харківської області.

Наукова школа: під керівництвом Супрун Е.В. захищено 1 кандидатську дисертацію – Бут Н.О. (Дослідження антигіпоксичних ефектів імуномодулятора «Ронколейкін» : дис. … канд. мед. наук: 14.03.05 : захищена 23.04.15 / Н.О. Бут – Х., 2015. – 180 с.) та Терещенко С.В. (Ендотеліотропні властивості цитокінових препаратів інтерлейкінового ряду за умов експериментального цукрового діабету: дис. … канд. мед. наук: 14.03.05: захищена 10.10.18 / С.В. Терещенко – Х., 2018. – 206 с.). В теперішній час під її керівництвом виконується 1 кандидатська дисертація.

Підручники

  1. Посохов Н. Ф. Прозопалгии: избранные вопросы этиопатогенеза, классификации, клинико-терапевтические особенности / Н. Ф. Посохов, В. И. Цымбалюк, Э. В. Супрун // Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 50 с.
  2. Супрун Э. В., Терещенко С. В. Цитокинотерапия неврологических осложнений сахарного диабета: результаты и перспективы: монография. Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 64 с.
  3. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Терещенко С. В. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. — 138 с.
  4. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Деримедведь Л. В., Оклей Д. В., Зимин С. М., Супрун А. С. Актуальные аспекты фармакологии и фармакотерапии: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. — 124 с.
  5. Супрун Э. В., Пиминов А. Ф., Деримедведь Л. В., Цубанова Н. А., Терещенко С. В. Фармакология и фармакотерапия: итоги и перспективы: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. — 144 с.
  6. Э. В. Супрун, Громов Л. А., Пиминов А. Ф., Бут Н. А., Супрун А. С. Фармакология: монография. / под ред. В. П. Волкова. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — 194 с. 

Навчальні посібники

  1. Еременко Р. Ф., Литвинова О .Н., Супрун Э. В. и др. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови. Учебное пособие для иностранных соискателей высшего образования вузов / под ред. Еременко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 44 с.
  2. Еременко Р. Ф., Березнякова М. Е., Супрун Э. В. и др. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. Учебное пособие для иностранных соискателей высшего образования вузов / под ред. Еременко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 68 с.
  3. От субстанции к лекарству: Учебное пособие / П. А. Безуглый, В. В. Болотов, И. С. Гриценко и др.; Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с. 

Методичні рекомендації

Єрьоменко Р. Ф., Супрун Е. В., Шегедин М. Б. Методи лабораторної діагностики спадкових захворювань : метод. рек. для аудит. роботи здобувачів вищої освіти / за ред. Єрьоменко Р. Ф. – Х.: НФаУ, 2017. – 24 с.

Членство в фахових асоціаціях: Супрун Е.В є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», громадської організації «Українське товариство нейронаук» та Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS).

Дисципліни, які викладає доктор наук: Фармакологія, клінічна фармакологія, клінічна фармація

Print Friendly, PDF & Email