Технології фармацевтичних препаратів ( Освітня програма)

Підвищення економічного добробуту народу України та поліпшення здоров’я

нації нерозривно пов’язані з досягненнями фармацевтичної галузі України

у випуску конкурентоспроможної продукції.

Вирішення цієї задачі неможливе без підготовки висококваліфікованих

вітчизняних фахівців для фармацевтичної промисловості України.

У 1992 році НФаУ відкрив спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів». Виробнича діяльність майбутніх спеціалістів у галузі промислової фармації передбачає:

 • виробничо-технологічні, організаційні та керівні функції в галузі виробництва лікарських засобів;
 • експлуатацію технологічного обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв;
 • розробку нових або удосконалення існуючих технологічних процесів;
 • вибір і впровадження нових технологічних процесів і режимів виробництва.

Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами та освітніми методиками, розробленими з урахуванням кращих вітчизняних і світових зразків підготовки спеціалістів індустріальної фармації.

Формування майбутнього фахівця відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні загальноінженерної, технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах галузі як в Україні, так і у країнах ближнього і дальнього зарубіжжя: «Дарниця», ФК «Здоров’я», ВАТ «Фармак», АТ «Київмедпрепарат», ВАТ «ХФЗ Червона зірка», ДПХФП «Біостимулятор», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ», ЗАТ «Лікхім-Харків»,  ЗАТ «Біолік», Київський вітамінний завод, НВФК «ЕЙМ» та ін.

Випускники мають право працювати на підприємствах різних форм підпорядкування та власності з виготовлення та реалізації:

 • діючих речовин (субстанцій) природного, синтетичного і біотехнологічного походження;
 • готових лікарських засобів;
 • лікувально-профілактичних добавок і лікарських домішок до харчових продуктів;
 • косметичних, лікувально-профілактичних і парфумерно-косметичних засобів;
 • радіофармацевтичних засобів і діагностичних препаратів.

Вже під час навчання студенти беруть активну участь у розробці нових лікарських препаратів разом із провідними вченими НФаУ та хіміко-фармацевтичних підприємств України, удосконалюють обладнання та технологічні лінії. Тому багато випускників фаху «Технології фармацевтичних препаратів» працюють у науково-дослідних установах із розробки лікарських субстанцій і фармацевтичних препаратів, а також у проектно-конструкторських закладах із проектування підприємств фармацевтичної промисловості.

Випускники працюють не тільки в хіміко-фармацевтичній, але і в інших важливих галузях народного господарства: мікробіологічній, ветеринарній, харчовій, сільськогосподарській, переробній тощо.

Первинними посадами для них є:

 • майстер виробництва;
 • майстер зміни;
 • майстер виробничої дільниці;
 • інженер-технолог;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-проектувальник;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з підготовки виробництва;
 • інженер з якості;
 • інженер зі стандартизації;
 • інженер з впровадження нової техніки і технології;
 • інженер з організації управління виробництвом тощо.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email