До уваги співробітників НФаУ!

Відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» та з метою планування наукової тематики на 2015 рік з пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів МОЗ України оголошує конкурс проектів наукових досліджень та розробок у сфері клінічної та профілактичної медицини, які плануються до виконання у 2015 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

З метою відбору проектів НДР, спрямованих на отримання вагомих наукових результатів, впровадження яких може суттєво вплинути на розвиток галузі охорони здоров’я, – до 13 жовтня 2014 року подати до НДЧ НФаУ узгоджені з профільними підрозділами МОЗ України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України (персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2014 № 196-к) проекти НДР (за формою ), які будуть виконуватись, починаючи з 2015 року.

Інформацію направляти до НДЧ НФаУ у паперовому вигляді (2 прим.) з підписами керівників тем та в електронному вигляді на е-mail: nauka@ukrfa.kharkov.ua або на інших носіях (обов’язково!). Пункт 13.2 встановленої форми («Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень)») узгодити з планово-фінансовим відділом НФаУ.

Відповідь у формі службової записки обов’язкова!

Методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт для формування тематичних планів науково-дослідних робіт.

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2014 № 196-к “Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою”.

Заявка (запит) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт.

Print Friendly, PDF & Email