Вартість навчання за обраними спеціальностями та освітніми програмами

Згідно наказу №  190 від „27” квітня 2018 р «Про вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) НФаУ на 2018-2019 навчальний рік» встановлена вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) іноземних громадян на 2018-2019 навчальний рік.

Наявна

освіта

Спеціальність

Освітній

ступінь

Освітня

програма

Вартість навчання, екв. дол. США (за рік/за весь термін навчання)

Навчання українською мовою Навчання англійською мовою Навчання російською мовою
Денна   Заочна   Денна   Заочна   Денна   Заочна  

Повна загальна

середня освіта

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 4 р. 10 м. 3850/19250

5 р. 6 м.

 

3740/

20570

4 р. 10 м.

4510/

22550

4 р. 10 м.

3850/

19250

5 р. 6 м.

 

3740/

20570

224 Технології медичної діагностики та лікування бакалавр

Лабораторна

діагностика

3 р. 10 м.

3135/

12540

3 р. 10 м.

3135/

12540

162 Біотехнології та біоінженерія бакалавр Біотехнологія 3 р. 10 м.

3135/

12540

3 р. 10 м.

3135/

12540

Напрям підготовки 6.120102

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування магістр

Лабораторна

діагностика

1 р. 6 м. 3850/19250 1 р.6 м.

3850/

19250

Базова вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 р. 10 м. 3850/7700 2 р. 6 м.

3740/

9350

1 р.10 м.

4510/

9020

1 р. 10 м. 3850/7700 2 р. 6 м.

3740/

9350

Повна вища

освіта за спеціальністю «Фармація»

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 р. 6 м. 3850/5775 1 р. 6 м.

3740/

5610

1 р. 6 м.

4510/

6765

1 р. 6 м.

3850/

5775

1 р. 6 м.

3740/

5610

«Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація» 226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 3 р. 10 м. 3850/15400

4 р. 6 м.

 

3740/

16830

3 р. 10 м.

4510/

1840

3 р. 10 м. 3850/15400

4 р. 6 м.

 

3740/

16830

Базова або повна вища освіта за галуззю знань: «Біологія», «Фармація», «Медицина» 224 Технології медичної діагностики та лікування бакалавр

Лабораторна

діагностика

2 р. 10 м.

3135/

6270

2 р. 10 м.

3135/

6270

Базова або повна вища освіта будь-якої галузі знань 073 Менеджмент магістр Якість, стандарти зація та сертифікація 1 р. 6 м. 3850/5775 1 р. 6 м.

4510/

6765

1 р. 6 м. 3850/5775

Довузівська освіта (термін навчання 10 місяців) –  екв. 1450 дол.США

 

Print Friendly, PDF & Email