Ветеринарна фармація

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна фармація» спрямована на підготовку компетентних фахівців ветеринарної медицини, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з діагностики, лікування, профілактики хвороб тварин, організації управління та економіки ветеринарної справи, ветеринарної фармації, здатних застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях в сфері ветеринарної медицини; підготовка до дійснення керівних функцій у сфері ветеринарної медицини.

Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою «Ветеринарнафармація» передбачає підготовку лікаря ветеринарної медицини з орієнтацією на ветеринарну фармацію.

Випускники освітньо-професійної програми «Ветеринарна фармація» можуть працевлаштуватися на посади:

  • лікар ветеринарної медицини;
  • молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина);
  • науковий співробітник (ветеринарна медицина);
  • науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина);
  • асистент ;
  • викладач закладу вищої освіти.

Конкурентні переваги випускників програми полягають у тому, що окрім знань та навичок згідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Ветеринарна медицина» Ви одержуєте додаткові знання з питань технології виробництва ветеринарних фармацевтичних препаратів, ветеринарного фармацевтичного правознавства, управління якістю ветеринарних препаратів, маркетингу та управління послугами у ветеринарній медицині та фармації, ветеринарної фармакогнозії, товарознавства ветеринарних препаратів, біологічної безпеки та випробування ветеринарних лікарських засобів, що робить випускників конкурентноздатними фахівцями як у клінічній ветеринарній медицині, так і у сфері ветеринарного фармацевтичного бізнесу.

Print Friendly, PDF & Email