Відділ аспірантури та докторантури

Перелік документів для допуску до участі в конкурсі до докторантури

Вартість навчання 


При університеті функціонують три Cпеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук за науковими спеціальностями:

  • 14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні та медичні науки);
  • 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (фармацевтичні науки);
  • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія  (фармацевтичні науки);
  • 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів  (фармацевтичні науки).

Докторські та кандидатські дисертації, захищені у 1995-2017 роках. Довідник.