Відділ інноваційного менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Начальник відділу

Кайда Аліна Олександрівна

 

 

Відділ інноваційного менеджменту є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, який здійснює керівництво і координацію науково-дослідної роботи в університеті.

Напрямки діяльності:

  • Науково-організаційна діяльність (контроль та координація науково-дослідної діяльності університету).
  • Метрологічне забезпечення навчального та наукоaвого процесів (координація робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю та нагляду).
  • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (підготовка основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в фармації та медицині).

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України, є основним документом, який регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони здоров’я. До останнього  Переліку включено 29 наукових повідомлення НФаУ. У 2018 р. підготовлено і подано для включення Переліку 43 заяви.

  • Патентно-інформаційна діяльність (роботи, що пов’язані з питаннями інтелектуальної власності).

Число об’єктів інтелектуальної власності є важливим показником інноваційної активності, та результатом наукових досліджень і розробок. На сьогоднішній день університетом накопичено значний потенціал інтелектуальної власності:

1022 – патенти на винаходи та корисні моделі;

144 – авторських свідоцтв;

8 – знаків для товарів і послуг.

Одним із основних показників винахідницької діяльності є кількість поданих заявок про видачу патентів на винаходи та корисні моделі. За 2018 рік співробітниками НФаУ подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» 54 заявки з метою одержання патентів України, та отримано 33 патента України на винаходи та корисні моделі.

До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подано 55 заяв та отримано 43 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Важливим засобом наукової комунікації сьогодні є інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) 46 інформаційних листів, з них 21 опубліковано.

Інформаційні посилання

 

Print Friendly, PDF & Email