Відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про відділ охорони праці та техніки безпеки

Адреса: 61141  м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Тел: (057) 68-00-24
E-mailfarmoot@nuph.edu.ua

Склад відділу охорони праці та техніки безпеки

 • Начальник відділу – Мірошнікова Віра Степанівна;
 • Провідний інженер -Ткаченко Олена Вікторівна;
 • Інженер I кат. – Чеботарьова Світлана Геннадіївна;
 • Інженер I кат. – Передяденко Ганна Сергіївна.

Охорона праці (ОП) – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Відділ охорони праці  та техніки безпеки (ТБ)– структурний підрозділ  університету, який безпосередньо підпорядковується  ректору. За своїм службовим станом і умовами оплати праці керівник служби охорони праці  прирівнюється  до керівників основних виробничо-технічних служб навчального закладу.

Основні функції:

 • розробляє та впроваджує ефективну цілісну систему управління охороною праці в університеті, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;
 • проводить  оперативно-методичне  керівництво з охорони праці і пожежної безпеки в університеті;
 • опрацьовує, разом зі структурними підрозділами,  комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та  гігієни праці виробничого середовища, а також розділ «Охорона праці»  в колективному договорі;
 • проводить всім категоріям  робітників, при прийнятті на роботу  в університет,  ввідний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;
 • розробляє положення, інструкції та інші нормативні  акти  про охорону праці  та пожежну  безпеку  в  університеті;
 • контролює  дотримання  законодавства про охорону праці та пожежну безпеку, виконання приписів органів держнагляду, відповідність  умов праці співробітників нормативним актам;
 • надає  методичну  допомогу керівникам структурних підрозділів в розробці положень, інструкцій  та заходів з охорони праці та пожежної безпеки;
 • видає  накази  та розпорядження  з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • здійснює співробітництво зі службами охорони праці інших навчальних закладів по обміну досвідом.

Організовує:

 • забезпечення працюючих правовими та нормативними документами з охорони праці;
 • обстеження робочих місць на відповідність їх вимогам охорони праці;
 • роботу комісії з розслідування нещасних випадків, профзахворювань і аварій в університеті;
 • облік, аналіз нещасних випадків, профзахворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
 • підготовку статистичних звітів університету  з питань охорони праці  та пожежної безпеки;
 • розробку перспективних та початкових планів роботи університету щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • підвищення кваліфікації  і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Приймає участь у  роботі комісій:

 • з прийому іспитів  у робітників –  роботи яких пов’язані з підвищеною небезпекою;
 • атестації робочих місць  за  умовами  праці;
 • по введенню в дію закінчених будівництв, реконструкцією або технічним переоснащенням об’єктів;
 • по проведенню оцінки небезпечних виробничих факторів  в  університеті;
 • по формуванні  фонду охорони праці  та пожежної  безпеки, розподіленні його коштів.

Розглядає:

 • листи, заяви, скарги співробітників університету з питань охорони праці  та пожежної безпеки;
 • факти наявності виробничих ситуацій  небезпечних  для життя чи здоров’я працівників або для оточуючих,  у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої  їм роботи.

Вся робота відділу охорони праці і техніки безпеки в університеті спрямована на збереження життя і здоров’я людини, якісне і безпечне виконання своїх посадових обов’язків співробітниками університету.

 
 

 

 

 

image_pdfimage_print