Відділу управління якістю – 5 років!

Саме у такий день, 30 квітня 2015 р., у Національному фармацевтичному університеті розпочав свою роботу відділ управління якістю (ВУЯ).

Підґрунтям до цієї події стала Сертифікація системи управління якістю університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, яка впроваджена за ініціативи ректора  НФаУ Алли Котвіцької.

На сьогодні, актуальними напрямами діяльності ВУЯ є функціонування, покращення, удосконалення всіх процесів університету – управлінських, освітніх, допоміжних із використанням соціологічних досліджень та ризик-орієнтованих технологій. ВУЯ ефективно забезпечує планування діяльності й документообіг за циклом PDCA. Змістовним напрямом діяльності ВУЯ є навчання персоналу в межах «Школи супервайзера СУЯ» та Нарад-семінарів із якості. Також, відділ здійснює рейтингування кафедр та науково-педагогічних працівників, що є вагомим мотиваційним фактором розвитку. Крім того, актуальним напрямом якості на часі є модернізація системи щодо викликів часу та розбудова її інтегрованої моделі за структурою блокчейна.

Очолює роботу ВУЯ НФаУ Ольга Назарко, помічник ректора з якості та сертифікації, канд. соціол. наук. Командну роботу відділу забезпечує колектив креативних, професійних, компетентних фахівців – Ольга Овакімян, канд. соціол. наук, Олена Гладцінова, Аркадій Орловський.

Відділ управління якістю – це команда ініціативних, високо вмотивованих, особистостей, спрямованих на вектор розвитку, пізнання та самовдосконалення.

Вітаємо колеги! Нехай усі ваші проєкти стають успішними!

Print Friendly, PDF & Email