Сектор міжнародного співробітництва

Адреса: вул. Куликівська, 12, 2 поверх, каб. 208
Тел: (057) 706-30-71
E-mail:  interdep@nuph.edu.ua

Сектор міжнародного співробітництва ННІПФ займається питаннями академічної мобільності (супровід закордонних відряджень з метою стажування, навчання, здійснення наукових досліджень, викладання лекцій за міжуніверситетськими угодами в закордонними університетами та грантовими проектами) учасників освітнього процесу (здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, науково-педагогічних працівників та інших співробітників  університету).

Заступник директора

Упир Тарас Володимирович

Email: interdep@nuph.edu.ua

 


 Мацко Яна Олексіївна

E-mail: eugrants@nuph.edu.ua

 

 

Перелік міжнародних конференції, стажувань, тренінгів, грантових програм


Функції сектору:

 1. Підготовка договорів про співробітництво, встановлення зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами  іноземних  держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
 2. Забезпечення участі університету у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 3. Забезпечення проведення спільних наукових досліджень;
 4. Участь в організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 5. Забезпечення участі у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільної видавничої діяльності;
 6. Участь в створенні спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
 7. Погодження відряджень за кордон педагогічних, науково-педагогічних, наукових та адміністративних працівників для педагогічної, науково-педагогічної, наукової та адміністративної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між закладами вищої освіти та іноземними партнерами;
 8. Залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі університеті;
 9. Направлення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти на навчання у закордонних закладах вищої освіти;
 10. Сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних, адміністративних працівників та осіб, які навчаються;
 11. Залучення іноземних громадян до навчання у клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі, їх стажування.
Print Friendly, PDF & Email