Вишневська Лілія Іванівна

Лілія Іванівна ВИШНЕВСЬКА – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений викладач НФаУ, завідувач кафедри аптечної технології ліків

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: (0572) 67-91-82

Факс: (0572) 67-91-82

Email: atl@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

                             

 

Працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) з вересня 1983 року на посадах старшого лаборанта, викладача-стажиста, асистента, доцента кафедри аптечної технології ліків. Одночасно була заступником декана фармацевтичного факультету (2000-2003 рр.), з 2003 до 2018 рр. ‒ деканом фармацевтичного факультету № 1 (фармацевтичного факультету № 2, фармацевтичного факультету) НФаУ. У 2013-2014 рр. і з 2018 року по теперішній час очолює кафедру аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету.

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «провізор». 1996 року захистила кандидатську дисертацію «Розробка складу й технології таблеток з фенольним гідрофільним препаратом прополісу», а 2009 року – докторську на тему «Наукове й експериментальне обгрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація».

Нагороди:

За свою працю Вишневська Л. І. нагороджена почесними грамотами НФаУ, почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, почесними грамотами МОЗ України, подяками Харківського міського голови, а також пам’ятною статуеткою «Панацея» у номінації «За відданість справі Національного фармацевтичного університету». Двічі була дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації Декан факультету.

Прізвище Вишневської Л. І. внесене до Книги пошани НФаУ. Заслужений викладач НФаУ.

Трудова діяльність Л. І. Вишневської в галузі фармації складає 34 роки у різних напрямах: підготовка фармацевтичних кадрів, розробка складу й технології нових лікарських препаратів екстемпорального та промислового виготовлення на основі рослинних субстанцій (в тому числі гомеопатичних) і валідація технологічного процесу, видання навчально-методичної літератури та ін.

Основним напрямомнаукової діяльності є розробка складу й технології нових лікарських препаратів екстемпорального та промислового виготовлення на основі рослинних субстанцій (в тому числі гомеопатичних) і валідація технологічного процесу.

Наукова школа: за тематикою технологічної наукової школи під керівництвом та консультацією професора Л. І. Вишневської виконано 9 кандидатських дисертаційних робіт.

 1. Пісковацький Ю.Г. Розробка складу та технології препарату «Бронхофіт» із сировини рослинного походження (2008).
 2. Вишневська М. С. Розробка складу та технології крапель «Урохол» для застосування в урології (2012).
 3. Косяченко Н.М. Розробка складу та технології гелю для лікування опорно-рухового апарату (2012).
 4. Хохлова К. О. Розробка складу та технології комбінованої настойки для терапії ішемічної хвороби серця (2012).
 5. Дегтярьова К. О. Використання продуктів комплексної переробки відходів виробництва соку гарбуза для створення нових лікарських засобів (2015).
 6. Горлачова В. І. Розробка складу та технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран (2016).
 7. Бавикіна М. Л. Розробка складу та технології комбінованого гелю для фармакотерапії ускладнень при гіпоестрогенних станах у гінекології (2016).
 8. Ткачук О. Ю. Розробка складу та технології комбінованого олійного фітопрепарату гепатотропної дії (2017).
 9. Шмалько О. О. Розробка складу та технології фітосиропу гепатопротекторної та жовчогінної дії (2017).

Професор Вишневська Л. І. є науковим консультантом при виконанні докторських дисертацій:

 • доцента Бисаги Є. І.;
 • доцента Зуйкіної С. С.;
 • доцента Толочко К. В.,
 • к. фарм. н. Хохлової К. О.

Здійснює керівництво:

 • 1 аспірантом контрактної форми навчання з відривом від виробництва – Постоєм В. В.

Громадська діяльність: є членом Ректорської ради НФаУ, членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація», членом об’єднаної ради факультетів, членом Центральної методичної ради НФаУ і циклової методичної комісії НФаУ, членом апробаційної ради НФаУ за специальністю 15.00.01, членом редакційних колегій професійних журналів «Вісник фармації» і «Управління, економіка і забезпечення якості в фармації», один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста».

Проф. Вишневська Л. І. входить до складу експертів з ліцензування і аккредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

У період проведення VI і VII Національних з’їздів фармацевтів Л. І. Вишневська виконувала обов’язки голови комісії з реєстрації його делегатів, участників і гостей.

Членство в спеціалізованих організаціях:

 • Міжародна Асоціація фармацевтів (FIP);
 • Гомеопатична Асоціація України.

Видавнича діяльність:

Вишневська Л. І. є автором та співавтором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. монографії, 19 патентів, понад 60 методичних рекомендацій, 14 довідкових видань; 13 ЛП, з яких 6 – виробляються промисловістю («Бронхофіт», «Гінекофіт», «Простатофіт» у лікарській формі настойки, «Урохол», у формі крапель, «Холофіт» у формі сиропу, рослинний збір «Бронхофіт») та 19 лікувально-косметичних засобів, з них знаходяться на етапі впровадження «Гель алое», «Гель алое-актив», «Фітогель хміль» «Фітогель хміль-алое», «Фітогель хміль-шавлія», гелі «Флавостерол» та «Уртиція», креми «Фіто-регенеруючий», «Фіто-універсальний», «Фіто-живильний», «Евкамен».

Навчальні посібники і монографії:

 1. Технология гомогенных жидких лекарственных средств в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е. Е. Богуцкая, М. В. Марченко; под ред. Н. П. Половко и Л. И. Вишневской – Х.: Оригинал, 2018. – 124 с.
 2. Технология суппозиториев в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е.В. Семченко; Под редакцией проф. Половко Н. П., проф. Вишневской Л. И. – Х. : Изд-во НФаУ, 2018. – 68 с.
 3. Технологія гомеопатичних лікарських засобів : навчально-методичний посібник для викладачів / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 86 с.
 4. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств. Учебное пособие для соискателей высшего образования специальности «Фармация» / Н.П. Половко, Л.И. Вишневская, Т.Н. Ковалева и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2017. – 136 с.
 5. Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень. Гомеопатическая фармация и медицина. Глоссарий терминов и определений : навч. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Вишневська, О.Ю. Сергеєва, С.В. Олійник; за ред. Л.І. Вишневської. – Х.: Оригінал, 2017. – 340 с.
 6. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х.: НФаУ: Оригинал, 2016. – 378 с.
 7. Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Дроздова А. О., Власенко І. О., Малецька З. В., Попович В. П., Гладишев В. В., Мусоев С. М., Оліфірова Т. Ф., Вишневська Л. І., Глущенко О. М., Хомич О. О. Технологія виготовлення порошків / за ред. Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С. – Київ: вид-во «Освіта України», 2016. – 140 с.
 8. Екстемпоральні засоби для терапії хвороб шкіри: навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н. П., Вишневська Л. І., Ковальова Т. М. та інш. — Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 97 с.
 9. Монографія «Фармацевтична освіта в Німеччині. Перспективи» / Черних В. П., Вишневська Л. І., Набока О. І., Упир Л. В. // За ред. В. П. Черних. – Х.: Вид-во НФАУ, 2007.– 1 с.
 10. Р. В. Богатырева, А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая, В. А. Соболева, Н. Ф. Орловецкая, И. Е. Постольник, Л. А. Христенко, С. А. Тихонова, Л. И. Яковенко Справочник экстемпоральной рецептуры //Под ред. А.И.Тихонова. – К.: МОРИОН, 1999. – 496 с.
 11. А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, А. П. Гудзенко, Е. Е. Богуцкая, Т. Н. Будникова, В. А. Соболева, И. Е. Постольник, Л. А. Христенко, С. А. Тихонова, Н. Ф. Орловецкая, Н. В. Чернобровая, А. М. Котенко, Т. В. Мартынюк, Л. И. Яковенко и др. Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств / Под ред. акад. А. И. Тихонова. Х.: Основа, 1998. – 336 с.
 12. А. И. Тихонов, В. П. Черных, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая, Л. В. Бондарева, Н. М. Омельченко, В. А. Соболева, С. А. Тихонова, Н. Ф. Орловецкая, А. М. Котенко, Л. И. Яковенко и др. Эстемпоральная рецептура (Технология, применение). Жидкие лекарственные формы / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ, 2000. – 205 с.
 13. А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных, Л. И. Вишневская, С. А. Тихонова. Практикум по технологии гомеопатических препаратов / Под ред. А. И. Тихонова. Харьков: изд-во «Оригинал», 2006. – 160.

Методичні рекомендації:

 1. Аптечная технология лекарств: метод. рек. для подготовки к Государственной аттестации для соискателей высшего образования специальности “Фармация” дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації для підготовки до Державної атестації здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Зуйкіна С. С., – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 27 с.
 3. Методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю по аптечной технологии лекарств для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация», специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Зуйкина С. С. и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 4. Аптечна технологія ліків: метод. рек. до підсумкового модульного контролю з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.].–Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 45 с.
 5. Аптечна технологія ліків: метод. рек. до лабораторних занять з дисципліни «Технологія ліків». Модуль «Аптечна технологія ліків» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 224 с.
 6. Аптечная технология лекарств: метод. рек. к лабораторным занятия по дисциплине «Технология лекарств». Модуль 1,2 «Аптечная технология лекарств» для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 223 c.
 7. Аптечна технологія ліків: метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 8. Аптечная технология лекарств: метод. рек. по подготовке к аудиторному модульному контролю для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация» специальности «Фармация, промышленная фармация» заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х .: Изд-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 9. Аптечна технологія ліків: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П. [та ін.]. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 72 c.
 10. Підготовка, оформлення і захист курсових робіт з аптечної технології ліків. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, С.С. Зуйкіна та ін. – Х.: 2018. – 28 с.
 11. Біофармація: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Половко
  Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О.С. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 41 с.
 12. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять з дисципліни «Біофармація» для викладачів / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О.С. – Х., 2018. – 43 с.
 13. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Фармація», спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О. С. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 24 с.
 14. Биофармация: метод. реком. для самостоятельной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О. С. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 43 с.
 15. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Биофармация» для преподавателей / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О.С. – Х., 2018. – 43 с.
 16. Методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю по дисциплине «Биофармация» для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация», специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О. С. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 25 с.
 17. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з технології гомеопатичних лікарських засобів для здобувачів вищої освіти / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 27 с.
 18. Технологія гомеопатичних лікарських засобів : метод. рек. до практичних і семінарських занять / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 56 с.
 19. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» : методичні рекомендації / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Харків: НФаУ, 2018. – 39 с.
 20. Производственная практика по фармацевтической технологии (АТЛ): метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ. 2018. – 28 с.
 21. Производственная практика по фармацевтической технологии (АТЛ): метод. рек. к прохождению производственной практики для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ, 2018. – 36 с.
 22. Виробнича практика з аптечної технології ліків: метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х.: Вид-во НФАУ, 2018. – 27 с.
 23. Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків : метод. рек. до практичних занять для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х. : Вид-во НФАУ, 2018. – 31 с.
 24. Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х. : Вид-во НФАУ, 2018. – 16 с.
 25. Введение в фармацию. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств: метод. рек. к практическим занятиям для соискателей высшего образования специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФАУ. 2018. – 34 с.
 26. Введение в фармацию. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств: метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю для соискателей высшего образования специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ. 2018. – 16 с.
 27. Фармакотерапія мастопатії. Екстемпоральні прописи, фітопрепарати та гомеопатичні лікарські засоби / Вишневська Л. І., Зуйкіна С. С. // Х.: НФаУ. – 2017. – 42 с.
 28. Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения /Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Е. Е. Богуцкая и др. //Х.: НФаУ. – 2015. – 28 с.
 29. Методичні рекомендації з виробничої практики по аптечній технології ліків / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, О. О. Гайдукова, Т. М. Зубченко //Х.: НФаУ. – 2015. – 36 с.
 30. Методичні рекомендації по виконанню дипломних на магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків/ Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, Л. М. Подорожна, С. С. Зуйкіна // Х.: НФаУ. – 2015. – 20 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Половко Н.П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67042. Фармакотерапія алопеції. Екстемпоральні прописи. Фітопрепарати. Методичні рекомендації / Половко Н.П., Федоровська М.І., Ярема І.О.// дата реєстрації 08.2016.
 2. Вишневская Л. И., Половко Н. П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68014. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко// дата реєстрації 02.2017.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77029 «Навчальний посібник «Практические занятия в аптеке по технологии лекарств» / Н.П. Половко, Л. І. Вишневська, Т.М. Ковальова. – Дата реєстрації 20.02.2018 р.

Патенти (2009-2017):

 1. Патентна винахід 106105 Україна, МПК (2016.01) А61К 36/00, А61Р 1/16 (2006.01). Рослинний засіб гепатопротекторної дії / Вишневська Л. І., Ткачцу О. Ю., Зубченко Т. М., Ньянборн Т., Бисага Є. І. – № u 201511579; опубл. 11.04.2016. – Бюл. 7.
 2. Патентна винахід Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Вишневська Л. І., Половко Н. П., Комісаренко А. М., Очкур О. В.– № a 2016 11613; заявл. 17.11.2016.
 3. Патент на корисну модель Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Вишневська Л. І., Половко Н. П., Комісаренко А. М., Очкур О. В.– № u  2016 11612; заявл. 17.11.2016.
 4. Патент на корисну модель та отримано рішення про встановлення дати подання заявки u2016 08300 від 12.08.2016. «Фітотерапевтичний засіб «Сироп холофіт» / Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Шмалько О. О., Мегалінський В. А.– № u201608300 заявл. 12.08.2016.
 5. Патент на корисну модель № u 103042 України Гель комбінованого складу для лікування та профілактики ускладнень при гіпоестрогенних станах у гінекології / ВишневськаЛ. І., Зайченко Г. В., Половко Н. П., Бавикіна М. Л., Мегалінський В. А.,СініцинаО. С., ЛиткінД. В. – № u 2015 06470; заявл. 30.06.2015; опубл. 25.11.2015. – Бюл. № 22.
 6. Патент № 105095 України на корисну модель «Лікувально-профілактичний та косметичний засіб у формі крему протизапальної дії» / Горлачова В. І., Вишневська Л. І., Половко Н. П. – № u 2015 06665; заявл. 06.07.2015 р.; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.
 7. Патент України на винахід № 105252. МПК (2014.01) А61К 36/28 (2006.01), А61К 36/48 (2006.01), А61К 36/734 (2006.01), А61К 9/08 (2006.01), А61Р 9/00. Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Гарна С. В.;заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. −  № а201206973; заявл. 07.06.2012 р.; опубл. 25.04.2014 р., бюл. № 8.
 8. Патент 89730 України на корисну модель, МПК А61К 36/42. Спосіб визначення каротиноїдів у ліпофільних екстрактах м’якоті гарбуза / Вишневська Л. І., Дегтярьова К. О., Бисага Є. І. – № u 201314617; заявл. 13.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. 8.
 9. Патент на корисну модель № 79928 «Спосіб визначення плодів, листя та квіток глоду і суцвіття конюшини лучної у фітопрепараті». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 13 травня 2013 р. Винахідники: Вишневська Л.І., Хохлова К.О.
 10. Патент на корисну модель № 76156 «Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 грудня 2012 р. Винахідники: Вишневська Л.І., Хохлова К.О., Гарна С.В.
 11. Патент на винахід № 95389 «Засіб рослинного походження «Урохол». Зареєстровано 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011р. Винахідники: Вишневський І. А., Вишневська М. С., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А.
 12. Патент на корисну модель № 65727 (Україна). МПК (2011.01) А 61 К 35/58. Фармацевтична композиція у формі гелю / Вишневська Л. І., Косяченко Н. М. – № 65727; заявл. 03.06.2011; опубл. 12.12.2011; Бюл. № 8.
 13. Патент № А200612669 «Фітотерапевтичний засіб для лікування бронхолегеневих захворювань «Бронхофіт» (рішення про видачу патенту на винахід № 5462/1).
 14. Патент № А200610550 «Фітотерапевтичний засіб для лікування гінекологічних захворювань «Гінекофіт» (рішення про видачу патенту на винахід № 5451/1).
 15. Патент України (отримано позитивне рішення про видачу патенту на винахід № 200612669 «Фітотерапевтичний засіб для лікування бронхолегеневих захворювань «Бронхофіт».

Читає курси:

 • Аптечна технологія ліків
 • Біофармація
 • Технологія гомеопатичних лікарських засобів
image_pdfimage_print