Владимирова Інна Миколаївна

profesor Vladymyrova_foto

Владимирова Інна Миколаївна, доктор фармацевтичних наук (2014), професор

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 53

E-mail:i.vladimirova@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

Владимирова Інна Миколаївна      Владимирова Інна Миколаївна        Владимирова Інна Миколаївна      

 

Автобіографія

Владимирова Інна Миколаївна народилась 02 грудня 1982 р. у м. Костянтинівка Миколаївської області. У 2000 році закінчила з золотою медаллю середньоосвітню школу № 68 м. Харкова. Закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2005 р.) та магістратуру Національного фармацевтичного університету (2006 р.). Працювала лаборантом кафедри хімії природних сполук (2005-2006 рр.).

З грудня 2006 р. була зарахована до аспірантури кафедри  хімії природних сполук, яку закінчила достроково і у 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, де працювала асистентом (2008-2010 рр.), старшим викладачем (2010 р.), доцентом (2010-2016 рр.), з жовтня 2016 р. – завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози».

Суспільна діяльність: є членом Спеціалізованої вченої ради Національного фармацевтичного університету Д 64.605.01 зі спеціальностей 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія та 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів; є членом апробаційної комісії Національного фармацевтичного університету зі спеціальностей 15.00.02, 15.00.03; є відповідальним секретарем міжнародного наукового журналу «ScienceRise»; була членом Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету (2011-2015); членом Організаційного комітету з підготовки проведення VII Національного з’їзду фармацевтів України (2010).

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України (2007); Диплом переможця другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007); Диплом лауреату Третього Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді (2007); Подяка Українського національного комітету Міжнародної торгової палати лауреату Третього Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді (2007); Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2010); Подяка Національного фармацевтичного університету раднику Голови Ради молодих вчених НФаУ (2012); Почесна грамота Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016).

У 2014 р. ім’я Владимирової І.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.

Учні: Владимирова І.М. керує підготовкою 2 кандидатів фармацевтичних наук (здобувач Савельєва О.В., аспірант Крюкова А.І.).

Напрями наукових досліджень: одержання рослинних субстанцій з метою створення лікарських засобів та добавок дієтичних; розробка технічних умов України на добавки дієтичні, сировину рослинного та тваринного походження; стандартизація лікарської рослинної сировини у відповідності до вимог Державної фармакопеї України та Європейської фармакопеї; розробка методик контролю якості на лікарські засоби рослинного походження та лікарську рослинну сировину; розробка складу, технології і стандартизації лікарських засобів рослинного походження. Владимирова І.М. є співрозробником монографій ДФУ «Парила трава», «Плакуна трава», «Бурі водорості», «Ламінарії сланіN», «Цетрарії слані», «Гарпагофітуму лежачого корені», «М’яточник чорний», «Софори квітки», «Софори плодиN», «Софори пупянки». Є співрозробником добавок дієтичних «Таблетки з екстрактом капусти брокколі», капсули «Броккофіт», «Тиреофіт», «Іммуно-вірал з вітаміном С», «Мемофіт», «Остеовер» (виробник ТОВ «ФФ «Вертекс»,
м. Харків).

Видавнича діяльність: автор понад 190 наукових праць, серед них: 3 довідники, 1 посібник, 14 методичних рекомендацій, 2 технічних умов України, 17 патентів, 10 інформаційних листів, більше 160 статей та матеріалів конференцій.

Навчальні посібники та довідники

 1. Сучасна фітотерапія: навч. посіб. / С. В. Гарна, І. М. Владимирова, Н. Б. Бурд та ін. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 580 с.
 2. Забезпечення якості лікарських засобів при транспортуванні: Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва, О. О. Дроздова та ін. – Х., 2015. – 20 с.
 3. Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення: Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Ю. С. Прокопенко, Л. П. Савченко та ін. – Х., 2015. – 30 с.
 4. Новейший справочник лекарственных препаратов. 5000 наименований / И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2015. – 512 с.
 5. Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації : Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 115 с.
 6. Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів : Методичні рекомендації для підготовки та проведення занять на циклі ТУ-12 / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 41 с.
 7. Сучасні вимоги до контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2013. – 214 с.
 8. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація» з курсу «Якість, стандартизація та сертифікація ліків». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 32 с.
 9. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу тематичного удосконалення ТУ-10 «Сучасні аспекти забезпечення якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 10. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу тематичного удосконалення ТУ-11 «Актуальні питання організації відпуску та контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 24 с.
 11. Методичні рекомендації до підготовки та проведення занять до циклу спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація» з курсу «Фармакогнозія». Для слухачів системи післядипломного навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 18 с.
 12. Современные лекарственные препараты. Большой энциклопедический справочник 5000 / В. Георгиянц, И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2013. – 544 с.
 13. Современные лекарственные препараты. Энциклопедический справочник // В. Георгиянц, И. Владимирова. – Х.: Клуб семейного досуга, 2012. – 592 с.
 14. Нормативні документи та законодавче забезпечення якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2011. – 186 с.
 15. Методичні рекомендації по виявленню та вилученню з обігу фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів / Відповід. За випуск: С.В. Гарна. – Харків, НФаУ, 2010. – 25 с.
 16. Законодавче забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С.В. Гарної. – Вид-во НФаУ, 2010. – 210 с.
 17. Методичні рекомендації з медичної хімії для провізорів-інтернів очної спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц. – Харків, 2009. – 37 с.
 18. Методичні рекомендації з фармацевтичного аналізу лікарських засобів для провізорів-інтернів очної спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц. – Харків, 2009. – 34 с.
 19. Нормативна документація з питань якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я України: Збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц. – Вид-во НФаУ, 2008. – 204 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель «Спосіб хроматографічного визначення аргініну та глутамінової кислоти квасолі звичайної стулок плодів» / Крюкова А.І., Губарь С.М., Владимирова І.М., Котов А.Г., Котова Е.Е.; заявка – № u 201801136; дата подання заявки – 06.02.2018 р.  Україна, МПК: A61K 135/00, C07C 227/00, G01N 30/00.
 2. Патент на корисну модель «Рослинний збір з аналгетичною та протизапальною активністю» / Крюкова А.І., Губарь С.М., Владимирова І.М. (Україна); № u 2018 05966; Заявл. 29.05.2018 р.; Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
 3. Патент на корисну модель № 111636 Україна, МПК (2016.01) А61Р 39/06 А61Р 29/00, А61К 36/53. Лікувально-профілактичний засіб з нейромедіаторною та антиоксидантною дією на основі рослинної сировини / О. А. Савельєва, І. М. Владимирова, Г. С. Шумова (Україна) / № u 2016 00824; Заявл. 02.2016; Опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.
 4. Патент на корисну модель № 110388 Україна, МПК (2016.01) А61К 36/71 А61К 135/00, А61К 25/20. Лікувально-профілактичний засіб з седативною та снодійною дією на основі рослинної сировини / О. А. Савельєва, І. М. Владимирова, Г. С. Шумова (Україна) / № u 2016 02965; Заявл. 03.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.
 5. Патент на корисну модель № 112822 Україна, МПК (2006.01) A61K 36/02, A61P 5/14, A61K 127/00. Застосування екстракту листеця ряски малої як засобу тиреоїдстимулювальної дії / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, А. Г. Кононенко, В. М. Кравченко (Україна) / № u 2016 07843; Заявл. 07.2016; Опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
 6. Патент на винахід № 107846 Україна, МПК A61K 36/03 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01). Спосіб комплексної переробки сланей ламінарії з отриманням засобів з широким спектром терапевтичної дії / І. А. Вишневський, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, В. М. Кравченко, К. Ю. Ліпакова (Україна) / № а 2013 03144; Заявл. 15.03.2013; Опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.
 7. Патент на корисну модель № 77225 Україна, МПК (2013.01) G01J3/30 (2006/01) G01N21/00 A61K 36/28 (2006/01). Екстракційно-фотометричний спосіб визначення тропанових алкалоїдів у траві нетреби звичайної / І.М. Владимирова, В.А. Георгіянц, Ю.С. Прокопенко, В.А. Міщенко (Україна). – № u 2012 07086; Заявл. 12.06.2012; Опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3.
 8. Патент на корисну модель № 62918 Україна, МПК  А61К35/00. Біологічно активна добавка «Імуно-вірал з вітаміном С» / І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін, О.В. Доровський, Г.Г.Хорунжий, Г.С. Напраснікова, В.А. Георгіянц (Україна). – № u 2011 00754; Заявл. 24.01.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.
 9. Патент на корисну модель № 54280 Україна, МПК А23L1/29, А61К36/31. Біологічно активна добавка «Тиреофіт» / І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін, О.В. Доровський, В.А. Георгіянц (Україна). – № u 2010 02278; Заявл. 01.03.2010; Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.
 10. Патент на корисну модель № 43654 Україна, МПК (2009) А23L1/29, А61К36/00. Біологічно активна добавка / В.Б. Демьохін, І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко. – № u 2009 03001; Заявл. 30.03.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 11. Патент на корисну модель № 44938 Україна, МПК А61К31/36, А61К36/31, А61К31/00, А61Р1/04. Комбінований противиразковий засіб / Н.М. Щукіна, О.М. Гладченко, І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко. – № u 2009 03225; Заявл. 06.04.2009; Опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
 12. Патент на винахід № 87061 Україна, МПК (2009) А61К36/31, А61К127/00, А61К31/00, А61Р29/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною, протизапальною та мембраностабілізуючою дією / І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко, Л.М. Малоштан, І.О. Тимошина, І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова (Україна). – № а 2007 13298; Заявл. 29.11.2007; Опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
 13. Патент на винахід № 87065 Україна, МПК А61К36/31, А61К127/00, А61Р1/04. Спосіб одержання противиразкового засобу рослинного походження / І.М. Владимирова, Т.О. Куценко, С.М. Дроговоз, В.С. Кисличенко (Україна). – № а 2008 00432; Заявл. 14.01.2008; Опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
 14. Патент на корисну модель № 33396 Україна, МПК (2006) А61К36/18, А61Р1/00. Спосіб одержання противиразкового засобу рослинного походження / І.М. Владимирова, Т.О. Куценко, С.М. Дрововоз, В.С. Кисличенко (Україна). – № u 2008 00431; Заявл. 14.01.2008; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
 15. Патент на корисну модель № 31447 Україна, МПК (2006) А61К36/00,                А61К31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною, протизапальною, мембраностабілізуючою дією / І.М. Владимирова, В.С. Кисличенко, Л.М. Малоштан, І.О. Тимошина, І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова (Україна). – № u 2007 13316; Заявл. 29.11.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.

Технічні умови України

 1. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-028:2010 від 09.06.2010 р. «Добавки дієтичні. Захист щитоподібної залози» / Георгіянц В.А., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.
 2. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-010:2008 від 16.05.2008. «Дієтична добавка. Таблетки з екстрактом капусти брокколі» / Коваленко С.М., Кисличенко В.С., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.

Реєстр нововведень

 1. Реєстр № 318/29/08. Лікарський засіб з екстрактом капусти брокколі / В.С. Кисличенко, І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін // Реєстр галузевих нововведень. – 2008. – Вип. 28-29. – С. 211

Інформаційні листи

 1. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації ряски малої: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 17–2013 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 10. – 8 с.
 2. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації листя фейхоа: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 178–2013/ І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра – Київ, 2013. – Вип. 31. – 5 с.
 3. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа свіжих: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 32. – 6 с.
 4. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави вовконогу європейського: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 180–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 33. – 5 с.         
 5. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави дроку красильного: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 177–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 30. – 5 с.        
 6. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави нетреби звичайної: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2012 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, С. М. Бородай. – Київ, 2012. – Вип. 32. – 9 с.

Технічні умови України

 1. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-028:2010 від 09.06.2010 р. «Добавки дієтичні. Захист щитоподібної залози» / Георгіянц В.А., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.
 2. Технічні умови ТУ У 15.8-31062507-010:2008 від 16.05.2008. «Дієтична добавка. Таблетки з екстрактом капусти брокколі» / Коваленко С.М., Кисличенко В.С., Владимирова І.М.,  Дьяконов Д.М.

Реєстр нововведень

 1. Реєстр № 318/29/08. Лікарський засіб з екстрактом капусти брокколі / В.С. Кисличенко, І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін // Реєстр галузевих нововведень. – 2008. – Вип. 28-29. – С. 211

Інформаційні листи

 1. Савельєва О.В., Крюкова А.І., Сіра Л.М., Владимирова І.М. Параметри стандартизації рутвиці смердючої трави. Інформаційний лист № 21-2018 / Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ). Київ, 2018. Вип. 3. 4. С. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 103 від 25.10.2017 р.).
 2. Крюкова А.І., Губарь С. М., Владимирова І.М. Кількісне визначення суми амінокислот у сировині квасолі звичайної стулок плодів методом спектрофотометрії. Інформаційний лист № 22-2018 / Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ). Київ, 2018. Вип. 4. 4. С. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 103 від10.2017 р.).
 3. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації ряски малої: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 17–2013 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 10. – 8 с.
 4. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації листя фейхоа: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 178–2013/ І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра – Київ, 2013. – Вип. 31. – 5 с.
 5. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа свіжих: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра. – Київ, 2013. – Вип. 32. – 6 с.
 6. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави вовконогу європейського: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 180–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 33. – 5 с.         
 7. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави дроку красильного: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 177–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц. – Київ, 2013. – Вип. – 30. – 5 с.        
 8. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави нетреби звичайної: інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2012 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, С. М. Бородай. – Київ, 2012. – Вип. 32. – 9 с.

Навчальні дисципліни: фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин.

Print Friendly, PDF & Email