Хохленкова Наталя Вікторівна

docent_Khokhlenkova_fotoХохленкова Наталя Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри біотехнології

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел (0572) 67-91-84
Email: biotech@nuph.edu.ua
Науковий профіль:
                               

 

Автобіографія

Народилась 20 листопада 1973 р. у місті Харків. В 1996 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю “Фармація”, кваліфікація – провізор. У 1998 р. закінчила з відзнакою магістратуру НФаУ та отримала кваліфікацію магістра фармації. З 1998 по 2003 рр.-  співробітник лабораторії аналітичної хімії Державного наукового центру лікарських засобів (від старшого лаборанта до наукового співробітника).

У 2002 р. закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація». У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології та дослідження мазі «Пролідоксид»».

З 2004 р. — асистент, з 01.09. 2005 р. доцент кафедри технології ліків НФаУ. Виконувала обов’язки секретаря методичних нарад кафедри (2004-2005), відповідального за наукову роботу (2005-2008). З 2008 р. по теперішній час – відповідальна за методичну роботу кафедри. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексного лікування раневого процесу». З 2017 р. – професор кафедри технології ліків, у тому ж році присуджено вчене звання професора кафедри технології ліків.

Громадська діяльність:

 • член комітету фахової експертизи з ТЛЗ Центру тестування МОЗ України;
 • член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.01
 • член профільної методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ

Нагороди:

 1. Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2013 р.),
 2. Грамота Харківської обласної ради (2018 р)
 3. Дипломом ІI ступеня у номінації «Кращий доктор наук НФаУ» (2018 р.).
 4. Диплом ХХ обласного конкурсу «Вища школа України – кращі імена» у номінації Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2018 р.).

Наукова школа:

Підготувала 3 кандидатів фармацевтичних наук (Буряк М.В., КупріяноваО.М., Іроко Імамузо Метью)

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної сировини.

Учні: (3 кандидати наук):

 • Буряк Марина Валеріївна «Розробка технології густого екстракту кори дуба та створення мазі на його основі», 2012 рік
 • Купріянова Ольга Миколаївна «Створення перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба», 2012 рік
 • Іроко Імамузо Метью « Розробка складу та технології стоматологічного гелю на основі сировини природного проходження», 2017 рік

Наукові здобутки: Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 1 монографія, 221 наукова праця та 34 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 66 ( з них 12 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus), 11 патентів, 6 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 6 авторських свідоцтв.

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, география и геология, сельское хозяйство, архитектура и строительство, медицина и фармацевтика : монография / [авт.кол. : Пластинин А.В., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О. Н., Рухмакова О.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт» ; №1).
 2. Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологических исследований: монография / [авт.кол. : Князева М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015 – 192 с.

Методичні рекомендації

 1. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, І. С. Гриценко, Н. В. Хохленкова та ін. – К.: Видавничий дім “Агенство Медичного Маркетингу”, 2016. – 352 с.
 2. Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Буряк М.В. Фітотерапія ран, опіків, запальних захворювань шкіри / Методичні рекомендації. – НФаУ, 2013. – 26 с.
 3. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”: для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Фармація»/  Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Азаренко Ю.М. та ін. – Х., 2017. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських засобів”: для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Клінічна фармація»/ Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Орловецька Н.Ф., Хохленкова Н.В. – Х., 2017.– 36 с.
 5. Робочий зошит навчальної пропедевтичної практики з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Т. Г. Ярних, О. С. Данькевич, Н. В. Хохлєнкова. – Х.: НФаУ, 2017. – 84 с.
 6. Довідкові матеріали з технології ліків для студентів спец. «Фармація» та «Клінічна фармація» / Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова, Н. Ф. Орловецька та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 28 с.
 7. Аптечна технологія ліків: Метод. реком. з виконання та оформлення курсових робіт для студ. спец. “Фармація” / Т.Г.Ярних, О.І. Тихонов, В.О. Соболєва та ін. За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 8. Методические рекомендации по технологии ветеринарных препаратов /Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В.;  Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 52 с.
 9. Робочий зошит з методичними рекомендаціями з дисципліни «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків» : навч. посібник / Т. Г. Ярних, О. С. Данькевич, Н. В. Хохленкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 55 с.

Практикум

 1. Практикум з технології ветеринарних препаратів: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.Б. Духницький, В.М. Чушенко; За ред. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 179 с.

Навчальні посібники

 1. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посібник / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с.
 2. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної поза аудиторної роботи студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г.Ярних, О.І.Тихонов, В.В.Ковальов та ін. – Харків : НФаУ, 2015. – 2 Гб.
 3. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів 3-го курсу/ Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Данькевич О.С. та ін. – Х.: НФаУ, 2012. – 172 с.
 4. Методологія викладання аптечної технології ліків: нав.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова та ін.; за рд. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.
 5. Современное состояние ветеринарной фармации. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 58 с.
 6. Твердые ветеринарные лекарственные формы. Ветеринарные препараты с жидкой дисперсионной средой. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 47 с.
 7. Мягкие ветеринарные лекарственные формы. Аэрозоли в ветеринарной практике. Специфические ветеринарные лекарственные формы. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 49 с.
 8. Твердые лекарственные формы промышленного производства. Лекарственные формы нового поколения. Лекция для студентов специальности «Клиническая фармация»: Учебное пособие для внеаудиторной работы студ. / Ярных Т.Г., Орловецкая Н.Ф., Хохленкова Н.В., Лукиенко О.В. (Под ред. Т.Г. Ярных) // Х.: Изд-во НФаУ. – 2007. – 47 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 109792 МПК A61K 36/49 (2006.01), A61K 36/889 (2006.01), A61K 129/00, A61P 1/02 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з пародонтопротекторною дією; Цубанова Н.А.; Хохленкова Н.В.; Журенко Д.С.; Іроко Імамузо Метью (Заяв. 23.02.2016. Опубл. 20.09.2016. Бюл.№ 17).
 2. Пат. на винахід № 104480, МПК (2014.01), А 61 F 13/02, А 61 Р 17/02 (2006.01). Медичний перев’язувальний виріб / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Купріянова О. М. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02259; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3. – 4 с.
 3. Патент на корисну модель № 75917 (МПК (2012.01), А61К 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М.(Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 4. Патент на корисну модель № 75916 (МПК (2012.01), А61F 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Медичний перев’язувальний виріб; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 5. Патент на корисну модель № 73424 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Спосіб одержання гідрогелевої композиції з вмістом натрію альгінату для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 6. Патент на корисну модель № 73426 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Перев’язувальний засіб з вмістом гідрогелевої композиції для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)

Викладає дисципліни

 • аптечна технологія ліків;
 • технологія лікарських засобів;
 • біофармація;
 • методологія та логіка наукових досліджень;
 • лікарські препарати спеціального призначення;
 • сучасна фармацевтична розробка.
Print Friendly, PDF & Email