Яковлєва Лариса Василівна

Яковлева Л.В.Яковлєва Лариса Василівна – доктор фармацевтичних наук, професор (1994 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.), завідувач кафедри фармакоекономіки (з 2004 р.)

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел./факс (057)658895
E-mail:  ph-econom@nuph.edu.ua; iakovlievalv@gmail.com
Науковий профіль:
                                                         

 

 Автобіографія

Яковлєва Лариса Василівна народилася 19 серпня 1947 р. в м. Балаклеї Харківської області, в родині службовців. У 1965 р. з золотою медаллю закінчила середню школу, а в 1973 р. – з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (Національний фармацевтичний університет (НФаУ) та отримала рекомендацію на наукову роботу. В НФаУ працює з 1977 року: старшим лаборантом (1977-1978); асистентом (1978-1985), доцентом (1985-1992) та з 1993 р. – професором кафедри фармакології; з 1989 по 2013 роки – завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ; з 2001 р. – одночасно завідувач курсу та з 2004 р. – кафедри фармакоекономіки НФаУ.

У 1984 році Лариса Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пошук нестероїдних протизапальних засобів і вивчення залежності антифлогістичної активності від хімічної структури в рядах похідних 2-оксоіндоліну і N-гетерилсукцинамінових кислот» та отримала ступінь кандидата фармацевтичних наук., а у 1992 році – докторську дисертацію на тему: «Пошук і вивчення нових нестероїдних протизапальних засобів – похідних дикарбонових кислот», одержала ступінь доктора фармацевтичних наук, в 1993 році – звання професора по кафедрі фармакології, в 2007 році – звання заслуженого діяча науки і техніки України, в 2009 році – звання заслуженого професора НФаУ.

Громадська діяльність: професор Л. В. Яковлєва є членом Експертного Комітету по створенню Національного переліку основних лікарських засобів МОЗ України, РПК «Фармація», Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Клінічна фармація», спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «14.03.05-фармакологія», апробаційних вчених рад зі спеціальностей «14.03.05-фармакологія» та «15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Також є членом редакційних колегій вітчизняних наукових видань «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (НФаУ), «Клінічна фармація» (НФаУ), «Біофармацевтичний журнал» (НФаУ).

Наукова школа

учні: Під керівництвом проф. Л.В. Яковлєвої захищено 27 кандидатських і 7 докторських дисертацій, виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

Підготовлено під керівництвом Яковлевої Л.В.:

докторів наук – 7

 1. Ткачова О.В. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу» (2014 р.).
 2. Гордієнко Д.А. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування створення нових гепатопротекторов на основі ессенціальних фосфоліпідів, поліфенолів і плаценти, визначення особливостей їх фармакологічної дії» (2011 р.).
 3. Міщенко О.Я. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук і фармакологічне вивчення нових лікарських засобів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти» (2010 р.).
 4. Зайченко Г.В. докт. мед. наук, дисертація на тему: «Фармакологічне обґрунтування створення та вивчення нових коректорів репродуктивних функцій на основі субстанцій природного походження» (2010 р.).
 5. Сахарова Т.С. докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів» (2008 р.).
 6. Марчишин С.М., докт. фарм. наук, дисертація на тему: “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого« (2007 р.).
 7. Бунятян Н.Д., докт. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обгрунтування клінічного застосування нових рослинних антиоксидантів поліфенольної природи” (1999 р.).

кандидатів наук – 27

 1. Чорна Н.С. канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Вивчення нового гіпоазотемічного засобу, одержаного з листя берези» (2017 р.)
 2. Єгорова О.О. канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Фармакологічне вивчення впливу поліфенольного препарату «Елгацин» на вікові зміни репродуктивної системи щурів самців» (2016 р.)
 3. Литвиненко Г.Л. канд. мед. наук, дисертація на тему: «Пошук та експериментальне вивчення нових НПЗЗ – похідних бензофурану, бензіламінів та карбонових кислот» (2014 р.).
 4. Матяшова Н.О. канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Фармакоепідеміологічна та фармакоекономічна оцінка споживання антибактеріальних засобів в амбулаторних та госпітальних умовах» (2014 р.).
 5. Дев‘яткін О.Є., канд. мед. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення нового комбінованого гелю «Альгозан», призначеного для лікування запальних процесів суглобів і венозної патології» (2013 р.).
 6. Томашевська Ю.О., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне вивчення фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу “Фітовенол”» (2013 р.).
 7. Солеіман А.І., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування нової мазі «Філетол» для лікування ран та опіків» (2012 р.).
 8. Кошова О.Ю., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне обгрунтування клінічного застосування рослинного збору для лікування цукрового діабету» (2011 р.).
 9. Музика Н.Я., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обгрунтування застосування нового препарату ректальних свічок „Альтабор” при захворюваннях предміхурової залози» (2011 р.).
 10. Леницька О.Б., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук речовин з антиалергічною активністю в ряду похідних 3-(тетрагидробензо[b]тієно[2,3-d]піримідин-2-іл) кумаринів та експериментальне обгрунтування їх клінічного застосування» (2010 р.).
 11. Бездітко К.П., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі для лікування геморою» (2009 р.).
 12. Беркало Н.М., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для лікування тромбофлебіту» (2007 р.).
 13. Федорчук Ю.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі „Мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри» (2007 р.).
 14. Котелевець Н.В., канд. біол. наук, дисертація на тему: «Експериментальне обґрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату – феполен на основі продуктів бджільництва, призначеного для лікування простатитів» (2007 р.).
 15. Бондарєв Є.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Фармакологічне вивчення ефек-тивності нового ентеросорбенту гранул цеоліту при патологіях шлунково-кишкового тракту» (2006 р.).
 16. Эль Дилати Камаль Туфик, канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Экспериментальное обоснование использования геля анальбена при воспалительных заболеваниях суставов» (2005 р.).
 17. Цубанова Н.А., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивченя нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів – венотропіну» (2004 р.).
 18. Ткачова О.В., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей альтанової 2%  та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження» (2003 р.).
 19. Чікіткіна В.В., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення противиразкової дії поліфенольного препарату прополісу – капсул «Прополтин» (2003 р.).
 20. Герасимова О.О., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Вивчення гепа  тозахисної дії препарату з трави гороху посівного – піфламіну» (2003 р.)
 21. Карбушева І.В., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового поліфенольного препарату альтану при виразкових колітах» (2003 р.).
 22. Шаповал О.М., канд. біол. наук, дисертація на тему: «Пошук та фармакологічне вивчення нового ненаркотичного анальгетика – похідного бензойної кислоти» (2002 р.).
 23. Трощіна Т.Л., канд. біол. наук, дисертація на тему:  «Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою» (2000 р.).
 24. Яковенко В.К. канд. фарм.наук, дисертація на тему:  «Розробка складу та технології супозиторіїв з фенольним гідрофільним препаратом прополісу» (1997 р.).
 25. Халєєва О.Є., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Розробка складу, технології та методів оцінки якості комбінованої мазі з антимікотичною дією» (1997 р.).
 26. Руденко В.П., канд. фарм. наук, дисертація на тему:  «Фармакогностичне вивчення рослин роду злинка» (1997 р.).
 27. Карпенко О.Я., канд. фарм. наук, дисертація на тему: «Пошук ненаркотичних анальгетиків та нестероїдних протизапальних засобів серед похідних дикарбонових кислот» (1996 р.).

На даний час під керівництвом професора Яковлєвої Л.В. виконується:

кандидатських дисертацій – 4

 • Коваленко Є. О. на тему: «Експериментальне вивчення впливу природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду на вікові зміни репродуктивної системи щурів самців»
 • Стефанів І. В. (з Тернопільського медичного університету) на тему: «Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату для лікування гінгівітів і пародонтитів»
 • Гращенкова С. А. на тему: «Експериментальне обґрунтування можливості використання нового рослинного засобу на основі елаготанінів – таблеток елгацину як геропротектора»
 • Баглай Т. О. на тему: «Проблема раціонального використання антимікробних лікарських засобів системної дії в Україні»

докторських дисертацій – 1

 • Геруш О.В. (з Буковинської медичної академії, м. Чернівці) на тему: «Дослідження гепатотропної дії нових препаратів рослинного походження», термін виконання: 2010-2016 р.р.

Наукові праці: за 42 роки науково-педагогічної діяльності, професор Л. В. Яковлєва є співавтором понад 1500 наукових праць, у т.ч. винаходів – 69, патентів – 128, монографій – 5, статей – 615, тез доповідей – більше 650, навчальних посібників у співавторстві –38, методичних розробок для навчального процесу з фармакоекономіки – 16, наукових методичних рекомендацій – 16.

Індекс Хірша професора Л.В. Яковлєвої – 5.

Монографії

 1. Clinical and economic analysis of pharmacotherapy of acute nasopharyngitis in children / O. V. Tkachova, L. V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko, A. D. Gordienko // Development and modernization of medical science and practice: Poland’s experience and perspectives of Ukraine: Collective monograph. – Vol. 2. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – P. 178 – 196.
 2. Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні : монографія / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 108 с.

Навчальні посібники 

 1. Modern methods of biological systems study: an educational and methodical manual for classroom, after classroom and individual works for getting of higher educations pecialty 8.12020101 «Pharmacy» / L.V. Iakovlieva, O.V. Tkachova, O.O. Gerasymova. Edited by L.V. Iakovlieva. – Kharkiv.: NUPh, 2018. – 84 p.
 2. Современные методы исследования биологических систем: лекционный журнал / Л. В. Яковлева, О. И. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Г. Бердник; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ, 2018. − 223 с.
 3. Яковлєва Л.В. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів: навч. посіб. для самопідготовки та роботи здобувачів вищ. освіти на практ. та семінар. заняттях / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко, О. О. Герасимова; за заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2017. – 240 с.
 4. Підготовка фармацевтичного представника : навч. посіб. / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова та ін. ; під заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. ‒ Х. : НФаУ, 2017. − 263 с.
 5. Яковлєва Л.В. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів: навч. посіб. для самопідготовки та роботи здобувачів вищ. освіти на практ. та семінар. заняттях [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко, О. О. Герасимова; за заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2017. – 240 с. 
 6. Modern methods of investigation of biological systems : lection notebook [електронний ресурс] / L.V. Iakovlieva, O.V. Tkachova, O.O. Herasymova, O. G. Berdnik ; under the general editorship of L.V. Iakovlieva. – Kh.: NUPh, 2017. – 183
 7. Современные методы исследования биологических систем : лекционный журнал [электронный ресурс] / Л. В. Яковлева, О. И. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Г. Бердник; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ, 2017. − 231 с.
 8. Сучасні методи дослідження біологічних систем : лекційний журнал [електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, О. О. Герасимова, О. Г. Бердник ; під заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. ‒ Х. : НФаУ, 2017. – 232с.
 9. Подготовка фармацевтического представителя : учеб. пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева и др. ; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ : Золотые страницы, 2016. − 260 с.
 10. Iakovlieva L. V., Mischenko O. Ya., Gerasymova O. O. Pharmacoeconomics : a self-study practice book for training students of speciality 8.110201 “Pharmacy”. – Kharkiv : NUPh, 2015. – 94 p.
 11. Основи медичної стандартизації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, А. Б. Зіменковський. – Х. : НФаУ, 2015. – 116 с. (з грифом МОЗ України, лист №23-01-9 / 261 від 17.12.2014 р.).
 12. Подготовка фармацевтического представителя: учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко, О. Н. Кириченко, Н. А. Матяшова. – Х.: НФаУ, 2015. – 272 с. (з грифом МОЗ України, протокол № 12 від 17.10.2014 р.).
 13. Современные методы исследования биологических  систем:   учебное пособие для аудиторной работы, внеаудиторной и самостоятельной подготовки студентов  специальностей  110206, 7.12020102 – «Клиническая  фармация», 7.12020101, 8.12020101  – «Фармация», 7.110202, 7.12020104  – «Технология  парфумерно-косметических  средств / Л.В. Яковлева, О.В. Ткачева, О.Н. Кириченко и др.; под ред. Л.В. Яковлевой. – Х.: НФаУ, 2015. – 159 с.
 14. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  203 с.
 15. Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс]  / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  196 с.
 16. Формулярна система і стандарти лікування: Навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  133 с.
 17. Страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 127 с.
 18. Страхование (курс лекций): учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 105 с.
 19. Организация системы здравоохранения и медицинское страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальности 6.030504 «Экономика предприятий» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева,  О. А. Герасимова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 86 с.
 20. Фармакоэкономика: учеб. пособие для внеаудит. и аудит. работы студ. спец. 7.110201 «Фармация», 7.110206 «Клиническая фармация», 7.110202 «Технология парфюмерно-косметических средств», 7.03050401 «Экономика предприятий», 7.03050701 «Маркетинг» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова и др. ; под ред. Л. В. Яковлевой. – Х. : НФаУ, 2014. – 123 с.

Методичні наукові рекомендації .:

 1. Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні (методичні рекомендації) / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. – Київ, 2015. – 25 с.
 2. Яковлєва Л.В. Амбулаторне споживання антибактеріальних препаратів в Україні та в країнах Європи / Л. В. Яковлєва, Н. О. Матяшова, О. В. Матвєєва. – Київ. – 2015. – 30 с.

Методичні навчальні рекомендації :

 1. Яковлєва Л.В. Підготовка та захист дипломних і магістерських робіт на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ден. та заочн. форм навч. спец. “Фармація” ОП “Клінічна фармація” / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова; за заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2018. – 46 с.
 2. Яковлєва Л.В. Організація системи охорони здоров’я в Україні в умовах інтеграційних процесів: метод. рек. для самост. роботи здобувачів вищ.освіти [електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко, О. О. Герасимова; за заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2017. – 108 с. 
 3. Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я. Виконання та захист рефератів на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальностей 7.12020102 «Клінічна фармація», 7.12020101 «Фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг». – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 4. Виконання та захист рефератів на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальностей 7.12020102 «Клінічна фармація», 7.12020101  «Фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 6.030504 «Економіка підприємства»,  030507 «Маркетинг» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 5. Фармакоекономічні основи формулярної системи : метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015.–  39 с.
 6. Фармакоекономічні основи формулярної системи: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с.
 7. Формулярна система і стандарти лікування: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  38 с.
 8. Основи медичної стандартизації : метод. рек. для самопідгот. та аудитор. роботи студ. спец. 7.110206 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.
 9. Фармакоекономіка: метод. рек. з підготовки до комплексного практично орієнтованого державного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» /Л. В. Яковлєва, О. М. Кириченко, О. О. Герасимова та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 52 с.
 10. Фармакоекономіка : методичні рекомендації з виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.12020102  «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. М. Кириченко. – Х. : НФаУ, 2014. – 25 с.
 11. Яковлєва, Л.В. Виробнича практика з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів денної та заочної форм навчання за кредитно-модульною системою зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 36 с.
 12. Яковлєва, Л.В. Виробнича практика з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів заочної форми навчання за традиційною системою зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
 13. Яковлєва, Л.В. Стажування з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.
 14. Яковлєва, Л.В. Стажування з фармакоекономіки : метод. рек. для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 43 с.
 15. Яковлєва, Л.В. Підготовка та захист дипломних і магістерських робіт на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальності 7.12020102, 8.12020102 «Клінічна фармація» / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, І.Е. Кузнєцов. – Х. : НФаУ, 2014. – 38 с.

Патенти :

 1. Пат. № 100710 Україна, МПК (2015.01) А 61 К 36/00, А 61 К 9/48 (2006.01), А 61 Р 1/16 (2006.01). Застосування капсул “Фітовенол” як гепатопротекторного засобу / Л. В. Яковлєва, І. В. Трутаєв, О. В. Геруш, Л. В. Гладкова, О. Б. Леницька. – № u 201500537; заявл. 23.01.15; опубл. 10.08.15, Бюл. №15. – 5 с.
 2. Пат. № 100887 Україна, МПК А 61 N 5/067 (2006.01). Спосіб підвищення рівня активності показників антиоксидантної системи у еукаріотів / Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва. – № u201502340; заявл. 16.03.15; опубл. 10.08.15, Бюл. №15. – 3 с.
 3. Пат. 89075 Україна, МПК А 61 К 31/726, А 61 Р 15/08. Застосування глюкозаміну гідрохлориду для корекції вікових порушень сперматогенезу при старінні / Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю., Ковальова Є. О.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 12875; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 5 с.
 4. Пат. 88526 Україна, МПК А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А., Мельник Г. М., Яковлєва Л. В., Кошева О. Ю.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 09927; заявл. 08.08.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. – 6 с.
 5. Пат. 89076 Україна, МПК А 61 К 6/00. Застосування стоматологічнгої настойки «Касдент» для лікування запальних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А.,  Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. –  №u 2013 12876; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 3 с.

Нововведення :

 1. Гіполіпідемічна активність нових багатокомпонентних рослинних лікарських засобів на моделі неалкогольного стеатогепатиту у щурів / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, С. В. Спіридонов, Л. В. Гладкова, Л. І. Закрутько // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 219-2015. – К., 2015. – 4 с.
 2. Інноваційні підходи до корекції вікових змін репродуктивної функції самців ссавців антиоксидантним засобом на основі на основі елаготанінів / Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова, О. О. Єгорова // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 91-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.
 3. Метод інтегрального оцінювання протимікробної активності препаратів / О. І. Зайцев, Л. В. Яковлєва, М. М. Бойко // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 65-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.
 4. Фармакоекономічні переваги застосування потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у порівнянні з подвійними фіксованими комбінаціями / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Інформ. лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 63-2015. – Київ. – 2015. – 4 с.

Гранти :

 1. Грант ВООЗ – 2016 р.
 2. Грант ВООЗ – 2015 р.
 3. Грант ISPOR – 2015 р.
 4. Грант ВООЗ – 2014 р.
 5. Грант ISPOR – 2014 р.

Членство у фахових асоціаціях

 • Міжнародна спілка фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
 • Асоціація фармакологів України;
 • Міжнародна спілка загальної та клінічної фармакології (IUPHAR);

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармакоекономіка
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Основи організації охорони здоров’я та страхова медицина
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Основи медичної стандартизації
 • Система охорони здоров’я в умовах інтеграційних процесів

 

Print Friendly, PDF & Email