Ярних Тетяна Григорівна

Profesor Yarnykh_foto

Ярних Тетяна Григорівна – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, завідуюча кафедрою технології ліків

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел (0572) 67-91-84, 68-15-30.
E-mail: tl@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

                     

 

Автобіографія

Ярних Тетяна Григорівна народилась 06 жовтня 1959 р. у м. Новий Оскол Бєлгородської області. У 1977 р. закінчила середню школу № 3 м. Новий Оскол. У 1980 р. закінчила фармацевтичне училище м. Курська.

У серпні 1980 р. була прийнята по конкурсу в Харківський фармацевтичний інститут, який закінчила у 1985 р. У серпні 1985 р прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри аптечної технології ліків ХФІ. У 1986 р. була обрана по конкурсу асистентом цієї ж кафедри.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Разработка технологии и исследование настойки прополиса».

У 1991 р. обрана за конкурсом доцентом кафедри АТЛ. У 1992 р. захистила докторську дисертацію на тему «Создание составов, разработка технологии лекарственных препаратов прополиса и их исследование».

У 1994 р. стала професором. З 1992 р. по 1994 р. виконувала обов’язки завідуючої кафедри аптечної технології ліків. З 2004 р. по теперішній час – завідуюча кафедрою технології ліків Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність:

 • член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з профілактичної медицини та медико-біологічних і фармацевтичних наук (до 2017 року);
 • член Спеціалізованої вченої ради Д64.605.02 НФаУ;
 • член ПК з НДР НФаУ;
 • член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.01;
 • голова профільної методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ;
 • член ЦМК НФаУ;
 • член редакційної колегії журналу «Український біофармацевтичний журнал»;
 • член редакційної колегії журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»;
 • член редакційної колегії журналу «Фармацевтичний журнал»;
 • член редакційної колегії журналу «Рецепт» (Білорусія).

Нагороди, почесні звання:

 • Державна премія України в галузі науки і техніки (Указ президента України № 675/2014 від 23 серпня 2014 р.).
 • Заслужений професор Національного фармацевтичного університету (Рішення Вченої ради НФаУ від 03.06.2013 р.).
 • Державна стипендія видатним діячам охорони здоров’я (Указ президента України № 658/2013 від 06.12.2013 р.).
 • Заслужений діяч науки і техніки України (Наказ президента України від 10 серпня 1999 р. № 971/99).

Наукова школа:

Наукова школа Т. Г. Ярних нараховує 5 докторів, 13 кандидатів фармацевтичних наук. Зараз під її керівництвом виконується 1 докторська дисертація (Стадніченко О.В.) та 2 кандидатських дисертацій (Бурдак О. С., Іванюк О. І.).

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини (№ державної реєстрації 0114U000945);
 • Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів (№ державної реєстрації 0114U000947).

Учні:

5 докторів наук:

 • Борщевський Геннадій Ілліч «Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомальних лікарських препаратів у формі ін’єкційного розчину та спрею на основі нанобіотехнології», 2016 рік.
 • Рухмакова Ольга Анатоліївна «Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня», 2016 рік.
 • Хохленкова Наталя Вікторівна «Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної терапії раневого процесу», 2013 рік.
 • Левачкова Юлія Валентинівна «Теоретичне обґрунтування та розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань», 2013 рік.
 • Тихонова Світлана Олександрівна, тема дисертації: «Розробка складу та технології лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва», 1999 рік.

10 кандидатів наук:

 • Бурдак Катерина Сергіївна «Створення препарату гепатопротекторної дії на основі субстанції адеметіоніну у формі таблеток», 2018 рік.
 • Шакін Євген Сергійович «Дослідження з розробки процесів таблетування, інкапсулювання та масштабування технології таблеток «Левіцитам» і капсул «Біфрен», 2018 рік.
 • Омельченко Іларіон Олександрович «Створення препарату седативної дії на основі субстанції ефіру α-бромізоваkеріанової кислоти та олії м’яти в твердій формі», 2018 рік.
 • Мельник Галина Миколаївна «Розробка комбінованих супозиторіїв на основі природної сировини для застосування у педіатрії», 2014 рік.
 • Толочко Катерина Валентинівна «Створення комбінованих супозиторіїв для лікування простатитів», 2013 рік.
 • Гаркавцева Ольга Анатоліївна «Розробка та стандартизація мазі «Дермалік» для лікування дерматологічних захворювань», 2010 рік.
 • Лукієнко Ольга Василівна, тема дисертації: «Розробка технології екстемпоральних прописів м’яких лікарських форм та мазі на основі прополісу і янтарної кислоти», 2005 рік.
 • Лелека Марія Василівна, тема дисертації: «Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти», 2005 рік.
 • Хохленкова Наталя Вікторівна, тема дисертації: «Розробка технології та дослідження мазі «Пролідоксид»», 2004 рік.
 • Данькевич Оксана Степанівна, тема дисертації: «Розробка складу, технології та дослідження капсульованої лікарської форми з препаратом прополісу», 1999 рік.
 • Ковтун Юлія Володимирівна, тема дисертації: «Розробка технології та дослідження фізико-хімічних властивостей ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного», 1998 рік.
 • Яковенко Володимир Костянтинович, тема дисертації: «Розробка складу та технології супозиторіїв з фенольним гідрофільним препаратом прополісу», 1997 рік.
 • Тихонова Світлана Олександрівна, тема дисертації: «Розробка складу та технології гранул для лікування коронавірусних кишкових інфекцій у дітей», 1995 рік.

Ярних Тетяна Григорівна  є автором понад 650 наукових праць, з них 10 підручників, 34 методичних рекомендацій, 27 практикумів та навчальних посібники, 10 монографій. Автор 40 патентів, 8 свідоцтв про авторське право, 27 інформаційних листів.

З метою узагальнення досвіду наукової роботи на кафедрі розроблено: пропозиції до наказу № 812 МОЗ України «Правила виготовлення та контролю якості лікарських засобів в аптеках», загальні фармакопейні статті 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби» (ДФУ 1.2, 2008 р.), «Порошки екстемпоральні» (ДФУ 1.4, 2011 р), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «М’які лікарські засоби, виготовлені в аптеках», «Порошки, виготовлені в аптеках», «Супозиторії та песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, 3 том, 2014 р.), настанови ст-н МОЗУ 42-4.6:2015 «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек» і ст-н МОЗУ 42-4.6:2015 «Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек» (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.), методичні рекомендації «Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування)» (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).

Основні наукові праці:

Підручники

 1. Аптечна технологія ліків: підручник для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ України ІІІ-IV рівнів акредитації / Тихонов О. І., Ярних Т. Г.; за ред. О. І. Тихонова. – Вид.4-те, випр. Та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 536 с.
 2. Tikhonov A.I., Yarnykh T.G., Yuryeva A.B., Garkavtseva O.A. Chemist’s Technology of Drugs: The manual for students of higher schools / Edited by A.I. Tikhonov and T.G. Yarnykh. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 424 p.
 3. Біофармація: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с.
 4. О.І.Тихонов, Т.Г. Ярних. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Вінниця: Вид-во Нова Книга. – 2007. – 640 с.
 5. А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных. Технология лекарств. Учеб. для фармац. вузов и фак. / Х.: Изд-во  «Оригинал». – 2006. – 703 с
 6. О.І.Тихонов, Т.Г. Ярних. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Вінниця: Вид-во Нова Книга. – 2004. – 640 с.
 7. Биофармация: Учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / А.И.Тихонов, И.А. Зупанец и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы. – 2003. – 240 с.
 8. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств: Учеб. для фармац. вузов и фак.: Пер с укр. / Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы. – 2002. – 704 с.
 9. Основы гомеопатической фармации: Учеб. для студ. фармац. специальностей вузов. / А.И.Тихонов, С.А.Тихонова, В.А.Соболева и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы. – 2002. – 574 с.
 10. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник для фармацевтичних вузів і факультетів. / Під ред. О.І.Тихонова. – Харків: РВП «Оригінал». – 1995. – 600 с.

Монографії

 1. Липосомальные противоопухолевые препараты : монография / [авт. кол. : Стадниченко А. В., Дудниченко А. С., Краснопольский Ю. М.] – Харьков : Типография Мадрид, 2018. – 256 с.
 2. Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, география и геология, сельское хозяйство, архитектура и строительство, медицина и фармацевтика : монография / [авт.кол. : Пластинин А.В., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О. Н., Рухмакова О.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
 3. Miod naturalny w medycynie I farmacji: pochodzemie, wlasciwosci, zastosowanie, preparaty lecznicze / A.I. Tichonow, L.A. Bondarenko, T.G. Jarnych, O.S. Szpyczak; pod redakcja akad UAN A.I. Tichonowa. – Stroze, 2017. – 264 s
 4. Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологичексих исследований: монография / [авт. Кол.: Князнва М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В, и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 192 с. : ил., табл.
 5. Мед натуральный в медицине и фармации (происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты): Монография / А.И. Тихонов, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, О.С. Шпичак, Л.Н. Подорожна, С.С. Зуйкина, И.В. Андреева, Е.Е. Богуцкая; под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Оригинал, 2010. – 263 с.: ил.
 6. Pylek kwiatowy – obnoze pszczele w farmacji i medycynie. – Apipol, Krakow, – 2008. – 273 c.
 7. Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение): Монография . / А.И. Тихонов, К. Содзавичный, С.А. Тихонова и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Изд-во НФаУ; Оригінал. – 2006.– 308 с.
 8. I. Tichonow, T.G. Yarnych, W.P. Czernych, I.A. Zupaniec, S.A. Tichonowa. “Teoria i practyka wytwarzania leczniczychpreparatow propolisowych” / Pod red. akademika A.I. Tichonowa. – Krakow: Drukarnia “Marka”. – 2005. – 274 c.
 9. Теория и практика производства лекарственных перпаратов прополиса. / Тихонов А.И., Ярных Т.Г.,  Черных В.П. и др. (Под ред. А.И. Тихонова) // Х.: Основа. – 1998. – 384 с.
 10. Актуальные проблемы биологии, химии и медицины : моногр. / авт. кол. : Ю. П. Зарубин, П. П. Пурыгин, Т. А. Соколова-Попова и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014 – 235 с.

Настанови

 1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 127с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 2. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 95с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).

Методичні рекомендації

 1. Стадніченко О.В. Методологія трансферу та масштабування технології промислового виробництва ліпосомальних цитостатиків : метод. рек. / О. В. Стадніченко, Ю. М. Краснопольський, Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2018. – 35 с.
 2. Стадніченко О.В. Методологія розробки технології ліпосомальних цитостатиків : метод. рек. / О. В. Стадніченко, Ю. М. Краснопольсь-кий, Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2018. – 36с.
 3. Методологія фармацевтичної розробки супозиторіїв і песаріїв : метод. рек. / Т. Г Ярних, В. М. Чушенко, Ю. В. Левачкова, – Х. : НФаУ, 2018. – 31 с.
 4. Ярних, Т.Г. Забезпечення стабільності екстемпоральних лікарських препаратів: метод. рек. / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, О.А. Рухмакова, Г.М. Мельник, О.С. Данькевич. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 5. Ярних, Т.Г. Забезпечення стабільності екстемпоральних лікарських препаратів: метод. рек. / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, О.А. Рухмакова, Г.М. Мельник, О.С. Данькевич. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 6. Борщевська , М.І. Методологія валідації виробництва препаратів з лікарської рослинної сировини: метод. рек. / М.І. Борщевська, Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, О.А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
 7. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та атестації з дисципліни «Технологія лікарських засобів» студентів спеціальності «Клінічна фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко, та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 36 с.
 8. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та атестації з дисципліни «Аптечна технологія ліків» студентів спеціальності «Фармація» / Т.Г. Ярних, О.С. Данькевич, Н.Ф. Орловецька, та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 42 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Аптечна технологія ліків» / Т. Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко, та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 36 с.
 10. Guidelines for the implementation of the master’s thesis from the pharmacy-based technology of drugs / T.G. Yarnikh, O.A. Rukhmakova, O.S. Dankevich et al. – Kh. : NUPh, 2017. – 24 p.
 11. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.С. Гриценко, Н.В. Хохленкова та ін.; Під ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – К.: Видавничий дім «Агентство Медичного Маркетингу», 2016. – 352 с. (наказ МОЗ України № 398 від 1 липня 2015 р.).
 12. Методологія створення лікарських препаратів на основі лікарської сировини : метод. рек. / Борщевська М.І.,Ярних Т.Г.,Тихонов О.І., Рухмакова О.А. – Х.: НФаУ, 2015. – 39 с.
 13. Приготування емульсій для внутрішнього застосування з використанням сучасних засобів механізації : метод.рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов, О.А. Рухмакова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2014. – 16 с.
 14. Організація самостійної роботи студентів кафедри технології ліків у системі дистанційного навчання : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, О.А. Рухмакова, В.В. Ковальов, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х.: НФаУ, 2014. – 20 с.
 15. Приготування двошарових супозиторіїв : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.М. Чушенко, Ю.В. Левачкова; за ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2014. – 16 с.
 16. Організація роботи навчально-тренінгової лабораторії кафедри технології ліків з відпрацювання практичних навичок: метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х. : НФаУ, 2014. – 12 с.
 17. Yarnykh Т.G., Garkavtseva О.A., Dankevich O.S., TolochkoV. Workbook for practical training in chemist’s technology of drugs with methodological recommendations for English students of «Pharmacy» specialty / Т.G. Yarnykh, О.A. Garkavtseva, O.S. Dankevich, K.V. To­lochko. – Kharkov, 2012. – 60 p.
 18. Рабочая тетрадь производственной практики по аптечной технологии лекарств с методическими рекомендациями для сту­дентов специальности «Фармация» / Т.Г. Ярных, О.С. Данькевич. – Х., 2012. – 62 с.
 19. Методичні рекомендації для підготовки до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з «Аптечної технології ліків» для студентів заочного відділення спеціальності «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко та ін. – Х.: Вид.-во НФаУ, 2014. – 36 с.
 20. Методичні рекомендації до виконання магістерських та дипломних робіт з технології ліків / Т.Г. Ярних, О.С. Данькевич,
  Н.Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 24 с.
 21. Аптечна технології ліків: Метод. рекоменд. до лабор. занять для студ. спец. «Фармація» і «Клінічна фармація» заоч. форми навч. / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, О.С. Данькевич та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 56 с.
 22. Методологія та логіка наукових досліджень: Метод. рекоменд. для студ. 6 курсу спец. 8.12020101 «Фармація» / Т.Г. Ярних, Ю.М. Азаренко, Н.Ф. Орловецька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 20 с.
 23. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни «Аптечна технологія ліків»: для студ. денного та заочного відділення спец. «Фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко та ін. – Х., 2011. – 30 с.
 24. Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гриценко С.В. та ін. Збори: метод. рекоменд. до проведення навч.-вироб. заняття у формі ділової гри «Я працюю у виробничому відділі аптеки № 63» для студ. спец. «Клінічна фармація»; За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 20 с.
 25. Ділова гра за темою «Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки»: Метод. рекоменд. для студ. /
  Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 25 с.
 26. Навчальна пропедевтична практика з аптечної технології ліків: Метод. рекоменд. для студ. I курсу спец. «Фармація» / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, В.А. Якущенко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 16 с.
 27. Аптечна технологія ліків: Метод. рекоменд. з виконання та оформлення курсових робіт для студ. спец. «Фармація» / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, В.О. Соболєва та ін.; За ред. Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 32 с.
 28. Методические рекомендации по технологии ветеринарных препаратов / Т.Г. Ярных, Н.Ф. Орловецкая, Н.В. Хохленкова; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 52 с.
 29. Технология фитопрепаратов в условиях аптек: Метод. рекоменд. для аудит. и внеаудит. работы студ. спец. «Клиническая фар­мация» / Т.Г. Ярных, В.А. Соболева; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 31 с.
 30. Технология лекарственных средств: Метод. рекоменд. к провед. коллокв. по техн. лекарст. средств для студ. спец. «Клиническая фармация» / Т.Г. Ярных, В.А. Соболева; Под ред. Т.Г. Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 31 с.
 31. Асептичні лікарські форми: Метод. рекоменд. / О.І. Тихонов, Л.В. Бондарєва, Т.Г. Ярних та ін. –Х.: Вид-во НФаУ, 2005. –
  184 с.
 32. Рідкі лікарські форми: Метод. рекоменд. / О.І. Тихонов,
  Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 160 с.
 33. Тверді лікарські форми : Екстемпоральна рецептура : метод. рек. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. В. Гриценко та ін.; За ред. О. І. Тихонова. – Х. : Вид–во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 176 с.
 34. М’які лікарські форми: екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.В. Лукієнко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 128 с.

Навчальні посібники

 1. Ярних Т.Г. Технологічні аспекти приготування пілюль : навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька, Г.Б. Юр’єва. – Х. : НФаУ, 2018. – 49 с.
 2. Методологічний підхід до фармацевтичної розробки супозиторіїв : навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, В. М. Чушенко, Ю. В. Левачкова, Г. Б. Юр’єва – Х. : НФаУ, 2018. – 27 с.
 3. Workbook for Manufacturing Practice in Pharmaceutical Technology with methodical recommendations for English-speaking applicants of higher education of “Pharmacy” specialty : study guide / Т. G. Yarnykh, О. A. Rukhmakova, O. S. Dankevich, M. V. Buryak, V. V. Kovalev – Kh., 2018. – 40 p.
 4. Workbook for introduction to pharmacy: practicals in pharmacy in pharmacy-based drugs technology: for English-speaking applicants of higher education of specialty “Pharmacy” : study guide / Т. G. Yarnykh, A. I. Tikhonov, O. A. Rukhmakova, and other. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 55 p.
 5. Робочий зошит з технології ліків для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної форми навчання, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» та «Бакалавр» : навчальний посібник / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, О.С. Данькевич та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 112 с.
 6. Фармацевтична розробка як етап створення лікарських препаратів: навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, О. І. Тихонов, І. В. Герасимова, Г. М. Мельник – Х. : НФаУ, 2018. – 38 с.
 7. Методологія фармацевтичної розробки препаратів з лікарської сировини: навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів ви-щої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, О. А. Рухмакова, О. І. Тихонов, Г. М. Мельник – Х. : НФаУ, 2018. – 42 с.
 8. Методологія фармацевтичної розробки твердих лікарських засобів: навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, О.С. Данькевич – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
 9. Методологія фармацевтичної розробки фармакологічно активних перев’язувальних засобів: навчальний посібник для позааудиторної ро-боти здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, Н. В. Хохленкова – Х. : НФаУ, 2018. – 33 с.
 10. Методологія фармацевтичної розробки рідких лікарських форм: навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, О. І. Тихонов, Ю. М. Азаренко – Х. : НФаУ, 2018. – 50 с.
 11. Методологія фармацевтичної розробки м’яких лікарських засобів: навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої осві-ти третього рівня (доктора філософії) / Т. Г Ярних, О. І. Тихонов, Н. В. Хохленкова – Х. : НФаУ, 2018. – 43 с.
 12. Робочий зошит з методичними рекомендаціями з дисципліни «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків» : навч. посібник / Т. Г. Ярних, О. С. Данькевич, Н. В. Хохленкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 55 с.
 13. Вступнику Національного фармацевтичного університету 2018 : посібник / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов та ін.; за ред. А. А. Котвіцької. – Вид. 23-тє, перероб. та допов. – Х. : НФаУ, 2018. – 120 с.
 14. Workbook for preparation to the licensed examination “CROCK-2” on pharmacy-based technology of drugs: for English students of “Pharmacy” specialty: Practical aids. For individual student’s work / Yarnikh T.G., Rukhmakova O.A., and others. – Kh., 2017. – 54 p.
 15. Робочий зошит з технології ліків для аудиторної та позаудиторної роботи студентів спеціальності «Клінічна фармація» заочної форми навчання : навчальний посібник / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, О.С. Данькевич, Ю.М. Азаренко. – Х.: НФаУ, 2016. – 114 с.
 16. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посібник / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, О.М. Котенко, О.С. Данькевич, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.О. Соболєва, О.Є. Богуцька, Л.М. Подорожна, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова, Н.В. Живора, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с.
 17. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної поза аудиторної роботи студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г.Ярних, О.І.Тихонов, В.В.Ковальов та ін. – Харків : НФаУ, 2015. – 2 Гб.
 18. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів 3-го курсу/ Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Данькевич О.С. та ін. – Х.: НФаУ, 2012. – 172 с.
 19. Reference materials for preparation to licensed examination «CROCK-2» on chemist technology of drugs: for English students of specialty “Pharmacy”: Reference edition. For individual student’s work / Yarnykh T.G., Garkavtseva O.A., Buryak M.V. and others. – Kh., 2011. – p 25.
 20. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 21. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 22. Workbook for Chemist’s Technology of drugs: a tutorial for the 3-rd year English students of pharmaceutical higher schools and departments “Pharmacy” speciality / T.G. Yarnykh, O.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 138 p.
 23. Workbook for Biopharmacy: a handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / T.G. Yarnykh, O.I. Tiknonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 32 p.
 24. Dry, liquid and soft medicinal forms: A textbook for English students in specialty “Pharmacy” / A.I. Tikhonov, T.G. Yarnykh, A.B. Yuryeva, L.N. Podorozhna, S.S. Zuykina; Ed. by A.I. Tikhonov. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 208 p.
 25. Аптечна технологія ліків: навчально-методичний посібник / О.І. Тихонов та ін.; За ред. О.І. Тихонова, О.П. Гудзенка, Т.Г. Ярних. – Луганськ: ЛДМУ, 2011. – 241 с.
 26. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: для студентов специальности «Фармация»: Справ. изд. Для самостоятельной работы студ./ Ярных Т.Г., Хохленкова Н.В., Азаренко Ю.Н. и др. – Х., 2010. –  21 с.
 27. Тихонов О.І., Логвін П.А., Тихонова С.О., Мазулін О.В., Ярних Т.Г., Шпичак О.С., Котенко О.М. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. International Association for Pharmaceutical Technology
 2. The European Federation for Pharmaceutical Sciences
 3. Віце-президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів»

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 129341 МПК А61К 9/06, А61К 36/41, А61К 36/49, А61Р 17/00.Фармацевтична композиція у м’якій лікарській формі з протизапальною та антимікробною активністю / Н.В. Хохленкова, М.В. Буряк, Т.Г. Ярних Заявл. 05.18. Опубл. 25.10.18. Бюл. № 20.
 2. Пат. на корисну модель № 129751 МПК А 61 К 9/00, А 61 К 31/00, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція у формі назального гелю з антимікробною та противірусною (відносно аденовірусу) дією / О. А. Рухмакова, І. А. Карпенко, Т. Г. Ярних; Заявл. 08.05.18. Опубл. 12.11.18. Бюл. № 21.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80460. Технологічні аспекти приготування пілюль. Навчальний посібник / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька, Г.Б. Юр’єва. – Дата реєстрації 24.07.2018.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76330. Практикум з технології ветеринарних препаратів / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова, В.М. Чушенко. – НФаУ. Дата реєстрації 26.01.2018.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78371. Методичні рекомендації «Ділова гра «Технологія інфузійних розчинів в лікарняній аптеці» / Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька. – НФаУ. Дата реєстрації 18.04.2018.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73833. Монографія «Miod naturalny w medycynie I farmacji: pochodzemie, wlasciwosci, zastosowanie, preparaty lecznicze» / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак та ін. – Дата реєстрації 14.09.2017.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71829. Робочий зошит з дисципліни «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків» : навчальний посібник для студентів 1 курсу фармацевтичних вузів та факультетів / Т.Г. Ярних, О.С. Данькевич, Н.В. Хохленкова; НФаУ. – Дата реєстрації 13.05.2017.
 8. Патент на винахід № 113771 МПК А61Л 9/06 (2006.01), А61К 36/484 (2006.01), А61К 36/53 (2006.01), А61К 31/137 (2006.01), А61Р 17/02 (2006.01) А61Р 31/10 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри; Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Есам Зургані А. Зегхдані (Заяв. 16.03.2015. Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5).
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70712. Навчально-методичний посібник «Робочий зошит з технології лікарських засобів для студентів спеціальності «Клінічна фармація» / Т.Г. Ярних, Н.В. Хохленкова, Ю.М. Азаренко та ін.; НФаУ. – Дата реєстрації 27.02.2017.
 10. Патент на винахід № 113619 МПК А61К 9/02 (2006.01), А61К 36/28 (2006.01). Фармацевтичнв композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією; Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Мельник Г.М., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю. (Заяв. 09.08.2013. Опубл. 27.02.2017. Бюл. № 4).
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70094 Навчальний посібник «Chemist’s technology of drugs» / Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Рухмакова О.А. – Дата реєстрації 26.01.2017.
 12. Патент на корисну модель № 113456 МПК А61К 9/19, А61К 31/00, А61К 31/282, А61К 49/18. Спосіб отримання ліпосомального лікарського засобу з оксаліплатином; Стадніченко О.В., Краснопольський Ю.М., Ярних Т.Г. (Заяв. 25.05.2016. Опубл. 25.01.2017. Бюл. № 2).
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69980. Навчальний посібник «Практикум по биофармации» / Тихонов О.І., Ярних Т.Г. – Дата реєстрації 23.01.2017.
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69976. Підручник «Біофармація» / Тихонов О.І., Ярних Т.Г. – Дата реєстрації 23.01.2017.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69975. Підручник «Биофармация» / Тихонов О.І., Ярних Т.Г. – Дата реєстрації 23.01.2017.
 16. Пат. на винахід № 110923 С2, Україна. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. , Купріянова О. М.; заяв. та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02263 ; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.03.2016. – Бюл. № 5. – 8 с.
 17. Пат. на винахід № 109988 Україна. Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № a 201408181; заявл. 21.07.2014; опубл. 26.10.2015. – Бюл. № 20. – 5 с.
 18. Пат. на корисну модель № 95889 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до коронавірусів / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408178; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 19. Пат. на корисну модель № 95890 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до аденовірусів 3-го типу у педіатрії / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408184; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 20. Пат. на корисну модель № 95891 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61К9/06(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408185; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 5 с.
 21. Пат. на корисну модель № 101106 Україна, МПК (2011) А61К9/06(2006.1), А61К36/48(2006.1), А61Р17/02 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Есам Кургані А. Зегхдані; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201502338; заявл. 16.03.2015; опубл. 25.08.2015. – Бюл. № 16. – 5 с.
 22. Пат. на корисну модель № 88529 Україна, МПК (2011) А 61 К 9/02, А 61 К 36/28, А 61 К 36/61, А 61 Р 29/00, А 61 Р 37/04. Фармацевтична композиція у формі ректальних супозиторіїв з імунотропною дією / Ярних Т. Г., Рухмакова О. А. , Мельник Г. М., Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2013 09927; заявл. 09.08.2013; опубл. 25.03.2014. – Бюл. № 6.
 23. Пат. на корисну модель № 93885 Україна, МПК (51) А 61 К 9/02, А 61 К 36/71, А 61 К 31/4196, А 61 Р 15/02 Засіб у формі песаріїв для лікування гінекологічних захворювань / Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М. – № u 201403030; заявл. 25.03.2014; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 24. Пат. на винахід № 104480, МПК (2014.01), А 61 F 13/02, А 61 Р 17/02 (2006.01). Медичний перев’язувальний виріб / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Купріянова О. М. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02259; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3. – 4 с.
 25. Пат. на корисну модель № 93885 Україна, МПК (51) А 61 К 9/02, А 61 К 36/71, А 61 К 31/4196, А 61 Р 15/02 Засіб у формі песаріїв для лікування гінекологічних захворювань / Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М. – № u 201403030; заявл. 25.03.2014; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57824. Комп’ютерна програма “Діловодство кафедри”. Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Тіщенко Г.Б., Гриценко С.В.; НФаУ від 25.12.2014.
 27. Патент на корисну модель № 75917 (МПК (2012.01), А61К 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М.(Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 28. Патент на корисну модель № 75916 (МПК (2012.01), А61F 47/00, А 61Р 17/02 (2006.01), А61F 13/-2 від 25.12.2012. Медичний перев’язувальний виріб; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.12.2012. Бюл.№24)
 29. Патент на корисну модель № 73424 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Спосіб одержання гідрогелевої композиції з вмістом натрію альгінату для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 30. Патент на корисну модель № 73426 МПК А61К 9/06, А61К 36/49, А61К 36/185, А61К 47/00, А61Р 17/02, А61F 13/02. Перев’язувальний засіб з вмістом гідрогелевої композиції для лікування ран різної етіології; Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. (Заявл. 27.02.2012. Опубл. 25.09.2012. Бюл.№18)
 31. Патент на корисну модель № 69000 Україна МПК А61К 9/02, А61К 36/00, А61К 35/64  Основа для супозиторіїв / Т. Г. Ярних, К. В. Толочко, В. М. Чушенко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 2011 07727; заявл. 20.06.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.

Викладає дисципліни

 • аптечна технологія ліків;
 • технологія лікарських засобів;
 • біофармація;
 • методологія та логіка наукових досліджень;
 • сучасна фармацевтична розробка;
 • методологія і методи наукового аналізу.