Єрьоменко Римма Фуатівна

Єрьоменко Римма Фуатівна, доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел. (057) 706-30-73

Email: maksumdgan@gmail.com

Науковий профіль

      

 

Закінчила: Харківський державний університет ім. А.М. Горького у 1994 р. за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії. У 2001 р. закінчила НФА і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та здобула кваліфікацію спеціаліста з управління якістю.

Працювала: м.н.с. ДНЦЛЗ (1995-1999 рр.); начальник відділу забезпечення якості та валідації ТОВ «Фармацевтична компанія «ЗДОРОВ’Я» (1999-2004 рр.); доцент кафедри управління якістю (з 2004 р.); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (з 2012 р.); менеджер з якості проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (з 2009 р. по 2017 р.); завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики (з 2017 р.).

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Експериментальне вивчення нових лікарських форм Лоратадину для лікування алергійних ринітів та дерматитів» за спеціальністю 14.03.05 «Фармакологія» (науковий керівник: к. біол. н., с.н.с. Гайдамака О.В.).

У 2016 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту з трави люцерни посівної» за спеціальностю 14.03.05 «Фармакологія» (науковий консультант: д. біол. н., проф. Малоштан Л.М).

Громадська діяльність:

 • з 2009 р. менеджер з якості ПЛМД НФаУ, постійно бере участь в проведенні робіт з Акредитації ПЛМД НФаУ на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (2006, 2009, 2012, 2016);
 • з 2014 р. член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ та внутрішній аудитор;
 • з 2016 р. член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01;
 • з 2018 р. член Фахової атестаційної комісії для прийому вступних випробувань у осіб, що вступають на навчання на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • Голова комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 5.12010201 «Лабораторна діагностика» у Херсонському базовому медичному коледжі (12-14 березня 2018);
 • Голова комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 6.120120 «Лабораторна діагностика» у Запорізькому державному медичному університеті (23-25 травня 2018);
 • Голова комісії з акредитаційної другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» в Запорізькому державному медичному університеті (12-14 листопада 2018);
 • з 2018 р. член Редакційної Ради наукового фахового видання України- «Українського журналу медицини, біології та спорту»;
 • з 2018 р. Член робочої групи для проведення аналізу та оцінки авторських освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти і доцільності їх впровадження в НФаУ.

Нагороди. Почесна грамота НФаУ за активну участь у процесі розробки та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 (2015).

Міжнародна діяльність. У травні 2015 року у Польщі, м. Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики та мистецтв за наступною тематикою: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано Диплом (від 15.05.2015 р.).

Наукова школа: керівництво підготовкою магістерських робіт магістрантів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Навчальні посібники:

 1. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньої програми  «Лабораторна  діагностика»  : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 91 с.
 2. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми  «Лабораторна  діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 85 с.
 3. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови: учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др.; под общ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017. – 44 с.
 4. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 5. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів  вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.
 6. Атлас физиологии человека. Схемы. Рисунки. Таблицы» (автори: Малоштан Л.Н., Жегунова Г.П., Рядних Е.К., Петренко И.Г., Щербак Е.А., Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г, Должикова Е.В., Ерёменко Р.Ф., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М.) / Учебное пособие под ред. Л. Н. Малоштан. Харьков: «БУРУН и К», 2017. 416 с.
 7. Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова ; за ред. Л.М. Малоштан. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016 – 288 с.
 8. Історія розвитку кафедри фізіології та анатомії людини національного фармацевтичного університету / Малоштан Л.М., Деркач Н.В., Рядних О.К., Єрьоменко Р.Ф., Щербак О.А., Должикова О.В., Шакіна Л.О., Яценко О.Ю., Жегунова Г.П., Кононенко А.Г., Кравченко В.М., Гладченко О.М., Шаталова О.М., Петренко І.Г. // Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 176 с.
 9. Learning manual of human physiology and anatomy for practical study / L.M. Maloshtan, V.A. Volkovoy, D.V. Dolzhykova, R.F. Yeremenko et al – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. – 216 p.
 10. Стандартизація і сертифікація у фармації: Навч. посіб. (Гриф МОН лист № 1/11-7332 від 04.08.2010 р.) Коваленко С.М., Левашова І.Г., Коваленко Св.М., Єрьоменко Р.Ф., Должикова О.В. Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2011. – 319 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Козар В. В., Матвійчук О. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 2. Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко . Х.: НФаУ, 2017. 24 с.
 3. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов по анатомии и физиологии человека / Л.Н. Малоштан, Е.К. Рядных, Г.П.Жегунова, И.Г. Петренко, Р.Ф. Еременко, Е.В. Должикова и др. – Харьков, 2013. – 136 с.
 4. Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова, І.Г. Петренко, О.А. Щербак, О.В. Должикова, Н.В. Деркач, О.Ю. Яценко, Р.Ф. Єрьоменко – Харків, 2012. – 90 с.
 5. Методи менеджменту якості: Контрольні завдання для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація” заоч. форми навч. : метод.рек./ С.М. Коваленко, Св.М. Коваленко.– Х.: Вид-во НФаУ, 2007.-32 с.

Наукова діяльність. Науковий напрямок – дослідження біологічної активності речовин природного та синтетичного походження і створення на їх основі лікарських засобів. Бере участь у проведенні госпрозрахункових НДР з доклінічного вивчення біологічно-активних речовин, косметично-парфумерних засобів. Проводить вивчення токсичних властивостей лікарських засобів з використанням методів in vitro та in vivo.

Патенти, інформаційний лист, технічні умови України:

 1. Застосування екстракту з трави люцерни посівної як коректора білкового обміну з анаболічною дією : інформ. лист / Л. М. Малоштан, Р. Ф. Єрьоменко. – № 7. К., 2015. – 5 с.
 2. Добавки дієтичні з рослинної сировини серії “Рідна природа” : технічні умови У 15.8-32133306-002:2011 / ТОВ «Біоліка» ; Л.М. Малоштан, С. В. Ковальов, Р.Ф. Єрьоменко, О.С. Кулицька.
 3. Пат. на винахід № 83956 Україна, МПК А61К 36/48, А61К 135/00, А61Р 3/00. Спосіб одержання засобу з анаболічною активністю / Ковальов С.В., Єрьоменко Р.Ф., Шаталова О.М., Романова С.В., Ковальов В.М., Малоштан Л.М. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 200706678 ; заявл. 14.06.2007 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 4 с.
 4. Пат. № 33401 Україна, МПК (2008) А61К 36/48. Спосіб одержання біологічно активної субстанції рослинного походження з анаболічною дією / Карпюк У.В., Єрьоменко Р.Ф. Гриценко В.В., Кисличенко В.С., Малоштан Л.М., Шаталова О.М, Гладух Є.В. ; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № 2008 00470 ; заявл. 14.01.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 5 с.

Дисципліни, які викладає: «Лабораторна діагностика (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація»); «Система управління якістю лабораторних досліджень», «Вступ до фаху (Історія медицини)», «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Лабораторна діагностика»).

Членство у фахових асоціаціях:

 • Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини;
 • Член Харківського медичного товариства імунологів.
Print Friendly, PDF & Email