Євтушенко Олена Миколаївна

professor Ievtushenko_fotoЄвтушенко Олена Миколаївна – доктор фармацевтичних наук

Адреса: м.Харків, вул. Валентинівська, 4

тел. (057) 67-91-72;

e-mail: evtyshenkolena1@gmail.com

Науковий профіль: 

     

 

Народжена 03.06.1971 р.(м.Харків). Доктор фармацевтичних наук (2012), професор (2015) кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ, м.Харків, Україна. Закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» (1993). Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Міжнародний менеджмент» у Вищій школі бізнесу при Харківському державному економічному університеті з присвоєнням кваліфікації «економіст».

Працює: асистент (1996-2001); доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (з 2001) НФаУ; професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету.

Візітинг-професор у Казахському Національному медичному університеті им. С.Д.Асфендиярова, м.Алмати.

Напрями наукових досліджень: вдосконалення збутової політики фармацевтичних підприємств; визначення, оцінка та управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання фармацевтичної продукції; фармако-економічний аналіз і моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції на ЛП.

Наукові досягнення: автор і співавтор понад 120 наукових та науково-дослідних робіт, серед них – 2 монографії (співавт.), навчальні посібники і практикуми, 11 методичних рекомендацій; має авторські права на ряд робіт. Брала участь в розробці Закону України «Про лікарські засоби».

Громадська діяльність. Член апробаційної комісії за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Брала участь в розробці проекту закону України «Про лікарські засоби», Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, в тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2022 роки.

Підручники, монографії, навчальні посібники

 1. Маркетингова політика комунікацій у фармації : моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова, Н. В. Сотнікова; за ред. проф. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ, 2010. – 168 с.
 2. Международный маркетинг в фармации / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко, О. Ю. Рогуля, Е. Н. Евтушенко, А. Б. Ольховская. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 522с.
 3. Мнушко З. М. Практикум з менеджменту : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Евтушенко.– Х. : Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 178 с.

Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» ) / В. В. Малий, Л. П Дорохова, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, М.М. Слободянюк, О. М. Євтушенко, С. В. Жадько, В. В. Смачило, І. В. Софронова, І. В. Тіманюк, І.В. Бондарєва. − Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43с.
 2. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / [Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень, О. М. Євтушенко, А. Б. Ольховська]; Національний фармацевтичний університет. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 3. Евтушенко Е.Н. Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья (Методические рекомендации) / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Нур Ахмед. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 23с.
 4. Маркетингові комунікації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки «Маркетинг»/О. М. Євтушенко, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова. – Х.:НФаУ, 2014. – 108 с.
 5. Рекламний менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 69с.
 6. Мнушко З. М. Оцінювання ефективності комунікативної діяльності фармацевтичної фірми за умов різновекторного впливу: метод. рек. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – К. : Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.
 7. Євтушенко О. М. Фармакоекономічний аналіз та моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції лікарських препаратів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с.
 8. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з визначення цін реалізації на лікарські препарати під впливом ринкових факторів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 9. Євтушенко О. М. Визначення ризиків в системі взаємовідносин «Оптове фармацевтичне підприємство – лікувально-профілактичний заклад» : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко – К. : Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 10. Євтушенко О. М. Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних закладів : метод. рек. / О. М.Євтушенко, З. М. Мнушко. – Х., Вид-во НФаУ, 2008. – 20 с.
 11. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко. – К. : Вид-во НФАУ, 2008. – 20 с.
 12. Мнушко З. М. Оцінка і методи мінімізації ризиків на ринку біологічно активних добавок : метод. рек. / З. М. Мнушко, Н. В. Сотнікова, О. М. Євтушенко. – К. : Вид-во НФаУ, 2006. – 26 с.
 13. Мнушко З. М. Рекламний менеджмент: метод. рек. до практ. занять / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 28 с.
 14. Мнушко З. Н. Маркетинговая политика коммуникаций : метод. рек. к практ. занятиям / З. Н. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – 68 с.
 15. Мнушко З. М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 72 с
 16. Мнушко З. М. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції / З. М. Мнушко, О. М. Ткаченко, В. В. Страшний. – Х.: Вид-во НФаУ,   –  19 с.
 17. Мнушко З. Н. Методические рекомендации по оформлению рекламной продукции на лекарственные препараты / З.Н. Мнушко, Е.Н. Ткаченко, Н.В Чернобровая. – Х.: Вид-во НФаУ,– 23 с.

Дисципліни, які викладає:

 • «Менеджмент та маркетинг у фармації»;
 • «Рекламний менеджмент»,
 • «Маркетингові комунікації»,
 • «Етика та деонтологія у фармації»,
 • «Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг».
image_pdfimage_print