З 16 по 22 жовтня 2013р. відбувся візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав)

З 16 по 22 жовтня відбувся візит делегації НФаУ  у складі завідуючих кафедрами: Ґонтової Т. М.,  Рубан О. А.,  Євтіфєєвої О. А. та  доцентів: Кічимасової Я. С., Ковалевської І. В., Проскуріної К. І. до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав)

візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав)11

На міжнародній конференції «Рlant – the source of research material» завідувачка кафедри ботаніки д.фарм.н. проф. Ґонтова Т.М. та доцент кафедри Кічимасова Я.С. виступили з доповіддю «Histochemical determination of inulin in underground organs from plants of various families; завідувачка кафедри заводської технології ліків проф. Рубан О.А. та доцент кафедри Ковалевська І.В. презентували доповідь “Determination of herbal composition for the treatment of vien pathology”; завідувачка кафедри аналітичної хімії проф. Євтіфєєва О.А. та доцент кафедри Проскуріна К.І. зробили доповідь “Quality control of raw medical plant materials and herbal drugs in Ukraine”.

В ході візиту делегації НФаУ організовано зустрічі з колегами з фармацевтичного факультету Люблінського медичного університету (каф. ботаніки, фармакогнозії, технології фармацевтичних препаратів, аналітичної хімії; завідуючим лабораторією клінічної генетики проф. Янушем Коцьким; а також зустріч з віце-президентом Люблінського відділення Польської академії наук проф. Яном Глінські. Усіх членів делегації Національного фармацевтичного університету було обрано членами Комісії медичних наук Польської Академії наук Люблінського відділення.

Проф. Рубан О.А. зустрілась з Президентом фармацевтичного товариства Польщі проф. Янушем Плутом. В ході зустрічі досягнуті домовленості щодо обміну студентами, стажування магістрантів, здійснення сумісних наукових досліджень та публікацію їх результатів.

Делегація НФаУ відвідала також Державний університет ім. Марії Кюрі-Скадовської, Вроцлавський медичний університет. Відбулись офіційні зустрічі з членами ректорату, деканату, завідувачами кафедр Університету Вроцлава, зроблено презентацію НФаУ та кафедри заводської технології ліків. За результатами візиту укладено міжвузівську угоду про співпрацю.

16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав) 16-22.10.2013 Візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав)

 
Print Friendly, PDF & Email