Загайко Андрій Леонідович

Загайко Андрій ЛеонідовичЗагайко Андрій Леонідович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел.: (057)7063071

E-mail: zagayko@nuph.edu.ua

 

Науковий профіль : 

                

Загайко Андрій Леонідович народився 23 квітня 1974 р. у м. Харків в родині держслужбовців. У 1991 р. після закінчення харківської середньої школи № 1 вступив до Харківського державного університету, який закінчив у 1996 р. а отримав дипломом з відзнакою за спеціальністю «біохімія». У 2000 р. після навчання в аспірантурі під керівництвом д.б.н., проф. П. А. Калімана захистив дисертацію за темою «Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів», та з 2000 по 2002 рр. працював молодшим науковим співробітником і асистентом кафедри біологічної хімії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. У НФаУ працює: з 2002 по 2009 рр. доцентом, з 2009 по 2010 рр. професором кафедри, а з 2010 р. по теперішній час завідує кафедрою біологічної хімії. У 2009 р. захистив докторську дисертацію за темою «Порушення метаболізму ліпідів і прооксидантно-антиоксидантної системи за умов експериментального метаболічного синдрому». 2011 р. присвоєно звання професора кафедри біологічної хімії, в 2015 р. рішенням Вченої Ради НФаУ було обрано Заслуженим професором НФаУ.

А. Л. Загайко є членом журі ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з біології; Головою Апеляційної Ради ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології; експертом Українського центру оцінювання якості освіти; заступником головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», членом редакційної ради європейського часопису «Adipobiology», українського фахового видання «Медична та клінічна хімія», рецензентом «Українського біохімічного журналу»; членом Вченої ради університету, об’єднаної ради факультетів НФаУ, Центральної методичної комісії НФаУ.

А. Л. Загайко є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), з 2005 року – членом європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американської діабетологічної асоціації (ADA), з 2010 р. – членом Європейської ради Фармакологічних товариств (EUFEPS), а з 2012 року – членом президії Європейського товариства адипобіології та адипофармакології (EUAA).

Наукова школа

Кандидатські дисертації:

 • Шкапо А.І. (к. біол. н., 2017) «Біохімічні механізми дії препаратів, що впливають на харчову поведінку при експериментальному метаболічному синдромі»
 • Брюханова Т.О. (к. біол. н., 2016) «Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому»;
 • Бакір Махер Назен (к. фарм. н., 2010) «Експериментальне обгрунтування застосування олії кісточок винограду в якості ранозагоювального засобу»; Малоштан А.В. (к. біол. н., 2015) «Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв Фітовагін»;
 • Малоштан А.В. (к. біол. н., 2015) «Експериментальне дослідження фармакологічної активності песаріїв Фітовагін»;
 • Кравченко Г.Б. (к. біол. н., 2010) «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів»;
 • Файзуллін О.В. (к. фарм. н., 2007) «Вивчення гепатозахисної дії сумарного етанольного екстракту з листя Винограду культурного»;

Під керівництвом Андрія Леонідовича виконуються три докторські, п’ять кандидатських дисертацій.

Підручники

 • Біохімія: підручник/ за загальною редакцією проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во «Форт», 2014.  – 728 с. Затверджений МОЗ України

Навчальні посібники:

 1. Biological Chemistry: Textbook for the self-study of students/ A.L. Zagayko, L.M. Voronina, G.B. Kravchenko, K.V. Strel’chenko.- Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 264 p.
 2. Функціональна біохімія: навч. посіб. для студ. вищ. фармаці. навч.закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл./А.Л. Загайко, Л.М. Вороніна, М.В. Волощенко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – 220 с.
 3. А.Л. Загайко Екологічна біохімія: навчальний посібник для студ. мед. та фарм. ВНЗ. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2010. – 155 с.
 4. Биомолекулы — фармпрепараты. Учебное пособие/Л.Н. Воронина, М.В. Волощенко, А.Л. Загайко, А.Б. Кравченко, О.А. Красильникова, О.И. Набока, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, В.М. Филатова, Н.А. Шоно, А.В. Файзуллин. — Харьков: изд-во НфаУ, 2008. — 188 с.
 5. Л.М. Воронина, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко Основы биохимической инженерии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Х.: изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. — 240 с.
 6. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії. Навчальний посібник/ Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко, В.М. Кравченко, Н.М. Мадієвська, Т.С. Сахарова, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, О.І Набока. — Х.: вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. — 384 с.
 7. Биологическая химия: Методические рекомендации и контрольные задания/ Л.Н. Воронина, А.Л. Загайко, В.Н. Кравченко, А.Б. Кравченко, О.И. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, А.А. Самохин, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, Н.А. Шоно, В.М. Филатова. — Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2004. — 32 с.
 8. Клінічна біохімія. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів/ О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко, Г.Б. Кравченко, О.І Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, І.В. Сенюк, В.М. Філатова, Н.А. Шоно, А.Л. Загайко, Ф.С. Леонтьєва. — Х.: вид-во НФаУ — Золоті сторінки, 2003. — 239 с.
 9. Хімічні взаємодії в живій природі. Навчальний посібник/ П.А. Каліман, Н.І. Буланкіна, М.Г. Яковенко, А.Л. Загайко — Харків: вид-во ХНУ, 2000. — 84 с.

Методичні рекомендації:

 1. Робочий зошит для самостійної роботи з біологічної хімії, загальної біохімії та молекулярної біології / Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова. – Х.: НФаУ, 2009. – 278 с.
 2. Биологическая химия: Методические рекомендации и контрольные задания: Для студ. заочной формы обучения / Л.Н.Воронина, А.Л.Загайко, В.Н. Кравченко, А.Б. Кравченко, О.И. Набока, Л.Г. Савченко, Т.С. Сахарова, А.А. Самохин, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, Н.А. Шоно, В.М. Филатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Изд-во НФаУ: Оригинал, 2004. – 32 с.

Загайко А.Л. викладає дисципліни «Біологічна хімія», «Загальна біохімія», «Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Клінічна біохімія», «Біохімія патологічних процесів».

Print Friendly, PDF & Email