Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. — (Національний підручник).

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-5671 від 13.06.2017 р.)

Левітін Є.Я.

Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. — (Національний підручник). (завантажити_pdf)

ISBN 978-966-615-500-2 (серія)

ISBN 978-966-615-523-1

ISBN 978-966-400-430-2

Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної та неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Він складається з двох частин: перша висвітлює основні питання загальної хімії, друга присвячена вивченню хімії елементів.

Підручник адресований здобувачам вищої освіти, але він може бути корис­ним також аспірантам, викладачам і всім практичним працівникам, які хотіли б розширити знання з загальної та неорганічної хімії.

image_pdfimage_print