Зарічкова Марія Володимирівна

Зарічкова Марія Володимирівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації

Адреса: Україна, Харків, 61001, пл. Захисників України, 17

Тел.: (057) 732-75-58

Е-mail: zarichkova@ukr.net

Науковий профіль:

                                 

 

Автобіографія

Зарічкова Марія Володимирівна народилась 16 квітня 1974 року у м. Новокузнецьк Кемеровської області. У 1996 році закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 1998 році закінчила наукову магістратуру української фармацевтичної академії по спеціальності «Організація і економіка фармації» с присвоєнням кваліфікації Магістр Фармації (диплом з відзнакою). З 1999 року і до сьогодні працює в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету: доцент кафедри управління та економіки фармації. Результатом плідної праці став захист кандидатської дисертації під керівництвом проф. Толочко В.М. на тему: «Вдосконалення зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку» (2008 р.) і присудження наукового ступіня кандидата фармацевтичних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У 2018 р. захищає докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та методологічні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах» і отримує науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. Напрямки наукової діяльності пов’язані з законодавчо-нормативним регулюванням системи соціального захисту працівників аптечних закладів України, системою охорони праці в аптечних закладах України, удосконаленням соціального захисту спеціалістів фармації шляхом попередження їх професійного вигорання, аналізом сучасного переліку соціальних послуг в Україні та їх застосування в фармацевтичній галузі, соціальним захистом спеціалістів фармації у світлі євроінтеграції України, соціальною вразливістю спеціалістів фармації України як результату прекарізації, професійними ризиками, які виникають у працівників аптечних закладів, дослідженням етапів формування та складових елементів соціального пакета як елемента додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації.

Громадська діяльність

Член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI).

Нагороди

Почесна грамота Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Підручники

Управління фармацією : базов. підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, І.В. Міщенко, М.В. Зарічкова та ін. ; за ред.. В.М. Толочка. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 496 с.

Навчальні посібники

Основи підприємницької діяльності у фармації. Навч.посібник / За редакцією Толочка В.М. – Х.:Тимченко, 2009. – 312 с.

Монографії

 1. Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В. М. Толочко, М. В. Чешева, І. В. Міщенко, О. М. Должнікова та ін. / За ред. В. М. Толочко. – Харків: Тім Пабліш Груп, 2014. – 160 с.
 2. Толочко В. М., Зарічкова М. В. Розробка методичних підходів щодо попередження виникнення синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку специфіки трудового процесу // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю.Д.Бойчука. – Харків : Оригінал, 2018. – С. 80-102.

Науково-методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України

 1. Толочко В.М., Адонкіна В.Ю., Зарічкова М.В. Формулярна система фармацевтичного забезпечення : метод.рек. для підгот. і провед. семінар. та практ. занять і сам ост. роботи з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. після диплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 26 с.
 2. Толочко В.М. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 22 с.
 3. Зарічкова М.В. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М.В. Зарічкова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 4. Зарічкова М.В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук : метод.рек. – Х.-К.: НФаУ – НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 30 с.
 5. Толочко В.М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 20 с.
 6. Толочко В.М. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2014. – 30 с.
 7. Толочко В.М. Законодавчий супровід відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптечних закладів різних форм власності / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, О.М.Должнікова, М.В.Чешева: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2013. – 43 с.
 8. Толочко В.М. Основні поняття та інструменти мерчендайзингу. Техніки мерчендайзингу для просування фармацевтичної продукції / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2013. –44 с.
 9. Толочко В.М. Особливості обслуговування споживачів в аптечних закладах. Основи мерчендайзингу / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева : метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –35 с.
 10. Толочко В.М. Застосування фармакоекономічних методів аналізу в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева, Т.І.Єрмоленко: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –31 с.
 11. Толочко В.М.Управління на рівні окремої особистості / В.М. Толочко, І.В.Міщенко, Ю.П.Медведева, М.В. Зарічкова: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –47 с.
 12. В.М. Толочко, Т.І.Єрмоленко, М.В. Зарічкова Правила виписування рецептів на окремі групи лікарських засобів: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –40 с.
 13. Музика Т.Ф., В.М. Толочко, М.В. Зарічкова Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2011. – 24 с.
 14. Толочко В.М. Нормативне забезпечення обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення / Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В., Єрмоленко Т.І. : метод.реком. – Х.: НФаУ, 2009. – 44 с.
 15. Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В. Митне оформлення імпортної фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями), які займаються зовнішньоторговельною діяльністю: метод. рек. – Х.: НФаУ, 2008. – 37 с.
 16. Зарічкова М.В., Толочко В.М. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій): метод. рек. – Х.: НФаУ, 2008. – 28 с.
 17. Зарічкова М.В., Толочко В.М. Кадрове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) у залежності від її особливостей і обсягу: метод. рек. – Х.: НФаУ, 2007. –
  27 с.
 18. Толочко В.М., Чешева М.В., Зарічкова М.В. Законодавче забезпечення митного оформлення імпортних лікарських засобів за зовнішньоекономічними угодами (контрактами): метод. рек. – Х.: НФаУ, 2006. – 28 с.

Авторські свідоцтва

 1. А.с. 75002 Україна. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України : метод. рек. / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. № 75002 ; опубл. 27.11.2017.
 2. А.с. 65634 Україна. Визначення синдрому професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh) / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №65634; опубл. 26.05.2016.
 3. А.с. 65635 Україна. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України» : метод. рек. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко, Е.Ф. Музика. – №65635; опубл. 26.05.2016.
 4. А.с. 64309 Україна. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання» : метод. рек. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64309; дата реєстрації. 01.03.2016.
 5. А.с. 64308 Україна. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64308; дата реєстрації. 01.03.2016.
 6. А.с. 64310 Україна. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64310; дата реєстрації. 01.03.2016.
 7. А.с. 64311 Україна. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64311; дата реєстрації. 01.03.2016.
 8. А.с. 63812 Україна. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах : метод.рек. / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – №63812; дата реєстрації. 29.01.2016.
 9. А.с. 58157 Україна. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №58157; опубл. 20.01.2015.
 10. А.с. 58092 Україна. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах : метод. рек / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова. – №58092; опубл. 15.01.2015.
 11. А.с. 56365 Україна. Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації : інформ. лист. / Толочко В.М., Зарічкова М.В. – №56365; опубл. 05.09.2014 р.
 12. А.с. 42637 Україна. Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів : метод. рек. / Музика Т.Ф., Толочко В.М., Зарічкова М.В. – №42637; опубл. 02.2012 р.

Нововведення

 1. Реєстр №516/3/16 Україна. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова. – №516/3/16 ; 2017.
 2. Реєстр №677/2/15 Україна. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №677/2/15 ; 2015.
 3. Реєстр №662/2/15 Україна. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №662/2/15 ; 2015.
 4. Реєстр №657/2/15 Україна. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №657/2/15 ; 2015.
 5. Реєстр №656/2/15 Україна. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №656/2/15 ; 2015.
 6. Реєстр №655/2/15 Україна. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – №655/2/15 ; 2015.
 7. Реєстр №652/2/15 Україна. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №652/2/15 ; 2015.
 8. Реєстр №193/1/14 Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №193/1/14 ; 2014.

Членство у фахових асоціаціях

 • Член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP);
 • Член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI).

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • «Управління та економіка фармації»;
 • «Організація і управління фармацією»;
 • «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів».

 

Print Friendly, PDF & Email