Журавель Ірина Олександрівна

Журавель Ірина Олександрівна –доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії природних сполук

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 4, хімічний корпус, 4 поверх

Тел./факс: (0572) 67-93-63

E-mail: cnc@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

                                  

 

 Журавель І.О. закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою в 1985 р. та почала працювати старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри фармакогнозії. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фенольні сполуки навколоплідника гречки посівної та синтез їх аналогів». З 1994 р. працювала доцентом кафедри фармакогнозії, а з 2004 р. – доцентом кафедри хімії природних сполук. У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою «Фармакогностичне вивчення рослин родин Імбирні, Асклепієві, Айстрові, Плакунові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі». З 2012 р. – професор кафедри хімії природних сполук НФаУ.

Нагороди

 1. Диплом переможця ІII ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2018)
 2. Диплом I ступеня переможця в номінації «Кращий доктор наук НФаУ» (2018)
 3. Почесна грамота Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (2018)
 4. Диплом переможця за II місце в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання «Фармакогнозія», номінація «Кращий підручник» (2017)
 5. Диплом переможця II ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2017)
 6. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, Почесною грамотою Національного фармацевтичного університету

Громадська діяльність: член апробаційної комісії НФаУ за спеціальностями 15.00.02 та 15.00.03.

Наукова школа:

Підготувала 1 доктора та 6 кандидатів наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, під її керівництвом виконуються 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій.

Дисертації, виконані під керівництвом професора Журавель Ірини Олександрівни

Докторські дисертації:

 • Бурда Надія Євгеніївна «Науково-теоретичні підходи до розробки та дослідження урологічних та проктологічних лікарських рослинних засобів», 2018 р.
 • Кисличенко О.А. «Фармакогностичне вивчення рослин для розробки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань»

Кандидатські дисертації:

 • Бурда Надія Євгеніївна «Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria (L.) Maxim.», 2012 р.,
 • Тартинська Ганна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L.», 2013 р.,
 • Горяча Лілія Миколаївна «Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia)», 2017 р.,
 • Гуцол Вікторія Володимирівна «Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту «Лолло россо», 2017 р.,
 • Процька Вікторія Василівна «Фармакогностичне дослідження хости подорожникової та хости ланцетолистої», 2017 р.,
 • Пазюк Дарина-Марія Валеріївна «Фармакогностичне вивчення моркви посівної (Daucus carota L. var. sativus)»,
 • Тимофєєва Світлана Вікторівна «Фармакогностичне дослідження канни садової та створення фітозасобів на її основі», 2018 р.,
 • Петровська Уляна Василівна «Фармакогностичне вивчення шпинату городнього»,
 • Кузнецова Марина Миколаївна «Фармакогностичне вивчення капусти городньої (Brassica oleraceae L.)»,
 • Павленко-Баднауі Марія Юріївна «Фармакогностичне вивчення геліопсису соняшниковидного (Heliopsis helianthoides (L.) )»,
 • Саррай Дургхам «Фармакогностичне вивчення мірабілісу ялапа (Mirabilis jalapa L.)»,
 • Алрікабі Абдулраззак Яссір «Фармакогностичне вивчення рейнутрії сахалінської (Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai».

Публікації

Автор понад 450 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 5 підручників, 11 посібників, більше 50 методичних рекомендацій, ряду робочих програм, 29 патентів України, 4 авторських свідоцтв, 8 інформаційних листів.

Список публікацій

Підручники:

 1. Pharmacognosy : Basic textbook for students of pharmaceutical institutions of education (pharmaceutical faculties) / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, V. Yu. Kuznietsova, I. G. Gurieva, O.A. Kyslychenko; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018.
 2. Фармакогнозия : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации ; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост ; под ред. В.С. Кисличенко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 776 с. ; 16 с. цв. вкл.
 3. Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. закл. (фармац. фак.) ІV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. ; 16 с. кол. вкл. – (Національний підручник).
 4. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акред. / / В. М. Ковальов, І. О. Павлій, Т. І. Ісакова. – X.: Вид-во НФаУ, МТК-книга, 2004. – 2-е вид. – 704 с.
 5. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова. – Х. : Прапор, 2000. – 704 с.

Посібники:

 1. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін. / За ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель.– Х.: НФаУ, 2017. – 88 с.
 2. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Х.: НФаУ, 2017. – 224 с.
 3. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко та ін.; за ред. В.С. Кисличенко, С.В. Огарь. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 396 с.
 4. Ресурсоведение лекарственных растений : учеб. пособие для студентов высших учеб заведений / В. С. Кисличенко, В. В. Король, Е. Н. Новосел и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 164 с.
 5. Сировиннi джерела продуктiв бiотехнологiї та їх аналiз : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / В. С. Кисличенко, I. О. Журавель, О. В. Бухарiна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 304 с
 6. Laboratory hand–book / V. S. Kislichenko, L. V. Upyr, I. O. Zhuravel, V. V. Velma, Ya. V. Dyakonova, A. A. Kislichenko / Еd. by V. S. Kislichenko, L. V. Upir. – Kharkov : Rayder, 2009. – 160 p.
 7. Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник / за ред. В. С. Кисличенко, І. О.Журавель. – Х. : Райдер, 2009. – 156 с.
 8. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В. С. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, Е. В. Бухарина и др. – Х., 2008. – 298 с.
 9. Системная фитотерапия: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.С. Кисличенко, А.В. Зайченко, И.А. Журавель. – Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2008. – 256 с.
 10. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Н. Ковалев, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. М. Ковалева, Т. И. Исакова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2007. – 272 с.
 11. Практикум по фармакогнозии : учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т. И. Исакова, И. А. Журавель, С. И. Степанова, А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Л. С. Картмазова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 615 с.

Статті у фахових закордонних наукових виданнях 

Статті у фахових наукових виданнях України 

Викладання дисциплін

 • Фармакогнозія
 • Фармакогнозія з основами фітокосметики
image_pdfimage_print