Зупанець Катерина Олександрівна

Зупанець Катерина Олександрівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації 

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 27

E-mail: katyazupanets@gmail.com

Науковий профіль

                                                            

 

Автобіографія

Зупанець Катерина Олександрівна народилася 14 грудня 1982 р. у місті Ужур-4 Красноярського краю Російська Федерація у родині службовців. У 2000 р. з відзнакою закінчила Академічну гімназію №45 м. Харків. У 2000 р. вступила до Національного фармацевтичного університету. У 2006 р. з відзнакою закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація». У цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю «Клінічна фармація», яку закінчила у 2007 р. з відзнакою.

З 2003 по 2015 рр. працювала на посадах старшого лаборанта, асистента та доцента кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (зараз кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації) Національного фармацевтичного університету. У період 2005-2006 рр. – провізор-інтерн ТОВ «Аптека №1». У 2011 р. закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (англійська)».  У 2011 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту» (науковий керівник – професор С.Б. Попов).

У 2015 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2015 р. працювала доцентом кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. У цьому році вступила до докторантури, яку у 2017 р. було достроково завершено захистом докторської дисертації за темою «Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань» (науковий консультант – професор В.Є.Доброва).

З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету. Поряд з викладацькою і науковою роботою Зупанець К.О. веде активну дослідницьку діяльність у проведенні клінічних випробувань нових лікарських засобів, що проводяться на базі Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету. Загалом Зупанець К.О. брала участь у якості співдослідника у проведенні більш ніж 25 клінічних випробувань нових лікарських засобів вітчизняного та закордонного виробництва. Крім того, за результатами досліджень, що проводилися автором, було експериментально розроблено та науково досліджено нову комбінацію лікарського засобу, який було зареєстровано виробником ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна) під назвою «Глюквамін».

Зупанець К.О. брала участь, як член робочої групи, у роботі з розробки та впровадження системи управління якістю у Клініко-діагностичному центрі Національного фармацевтичного університету, на яку отримано сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009.

Громадська діяльність: Зупанець К.О. є членом редакційної колегії журналу «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації», редактор секції Клінічна фармакологія в журналі «Clinical Phytoscience. International Journal for Phytomedicine and Phytotherapy»

Членство у фахових асоціаціях: Протягом багатьох років Зупанець К.О. є членом Всеукраїнської громадської організації „Асоціація Фармакологів України”. Крім того, Зупанець К.О. неодноразово  доповідала  як ключовий спікер на міжнародних конференціях та конгресах, присвячених  аспектам біодоступності та біоеквівалентності нових лікарських засобів (7th World Congress on Bioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit (Atlanta, USA, 2016), International conference on Pharmaceutical Drugs (Dubai, UAE, 2017)).

Наукова школа: Під керівництвом Зупанець К.О. виконується 1 дисертаційна робота та 2  магістерські роботи.

Підручники та довідники:

  • Симптоми та синдроми в практичній фармації. Принципи терапії: навч. Посібн. Для студентів вищ. Навч. Закл. / І.А.Зупанець, С.Б.Попов, Ю.С.Рудик та ін.; за ред.І.А.Зупанця, В.П. Черних. ­– Харків: Золоті сторінки, 2018. – 116 с.
  • Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 340 с.

Навчальні посібники:

Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice Зупанець І.А., Попов С.Б., Рудик Ю.С. та ін. Х.: Золоті сторінки, 2012. – 94 с. Навчальний посібник затверджений МОН України (лист №1/11-11567 від 08.12.2011 р.)

Методичні рекомендації:

  1. Методичні рекомендації щодо оцінки первинної документації та індивідуальних реєстраційних форм при проведенні І фази КВ та дослідженнях біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла, Л.І. Ковтун, С. С. Распутняк, Н.О. Жукова, К.Л. Ратушна: метод. рек. –  Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
  2. Методичні підходи щодо розробки та впровадження електронних індивідуальних реєстраційних форм для дослідження біоеквівалентності у місці проведення випробування / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, О. О. Андрєєва, Л. І. Ковтун, Н. О. Жукова, Т. Ю. Колодєзна: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 23 c.
  3. Методичні рекомендації проведення валідації електронних індивідуальних реєстраційних форм для досліджень біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, О. О. Тарасенко, Л. І. Ковтун, Н. О. Жукова, К. Л. Ратушна: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 24 c.
  4. Методичні підходи до створення стандартних операційних процедур у місці проведення клінічного випробування / І. А. Зупанець, Т. В. Талаєва, В.Є.Доброва, К. О. Зупанець, Н.П.Безугла, К.Л.Ратушна, О.С. Рускін: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2014. – 20 c.
  5. Методика оцінки системи управління клінічним даними на місці проведення досліджень / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна //  Інформ. лист № 167-2013. – Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Випуск 1 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація». – К., 2013. – 6 с.

Дисциплини, які викладає доктор наук. Відповідно до педагогічного навантаження Зупанець К.О. викладає такі навчальні дисципліни як «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична опіка» для студентів денної та заочної форми навчання та іноземних громадян спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Зупанець К.О. читає лекції та проводить заняття у тому числі англійською мовою з дисциплін «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична опіка», «Клінічне вивчення лікарських засобів». Приймає участь у підготовці методичного забезпечення, у тому числі мультимедійного, за дисциплінами: клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармацевтична опіка.

 

Print Friendly, PDF & Email